Szervezési és Működési Szabályzat

“A szervezeti és működési szabályzat meghatározza
• a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét,
• a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét,
• a belépés és benntartózkodás rendjét…”

Az iskola SZMSZ-e letölthető INNEN.