Újkor

ÉVVÉGI FELMÉRÉS – 6.o/1

 A világ és Európa a kora újkorban

Luther Márton, a vonakodó forradalmár - videó

Felfedezések és hitviták kora (dolgozat)

Angol polgárháború + Napkirály (dolgozat)

Felvilágosodás + USA függetlensége (dolgozat)

 Magyarország a kora újkorban

Az ország három részre szakadása - videó
Eger 1552 - videó
Szigetvár 1566 - videó

Magyarország három részre szakadása (dolgozat)

Fejedelemség a hegyek között (dolgozat)

Habsburg abszolutizmus és a törökök kiűzése (dolgozat)

Magyarország története 21. - A Rákóczi-szabadságharc kitörése
Magyarország története 22. - Ónodtól a nagymajtényi síkig

Rákóczi-szabadságharc (dolgozat)

Magyarország története 23. - Vitam et sanguinem

Magyarország a Habsburg Birodalomban – dolgozat

Magyarország története 24. - Reform és abszolutizmus

Boldoggá tenni Magyarországot – dolgozat

Kora újkori magyarországi történelmi személyek – gyakorló feladatok

Történelmi kérdések és válaszok megfogalmazása

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában

A francia forradalom első szakasza (dolgozat)

Alkotmányos királyság és terror (dolgozat)

Napóleon (dolgozat)

A polgárosodás kora Magyarországon

Magyarország története 25. - Széchényi és Széchenyi
Magyarország története 26. - A nemzeti ébredéstől a forradalomig

A nemzetállamok kora

Önkényuralom – kiegyezés – dualizmus

A nagyhatalmak versengése az első világháború előtt