csütörtök, június 20Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Januári Hírmondó

A csend gyümölcse az ima.
Az imádság gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a szolgálat.

Kalkuttai Teréz Anya

Tisztelt Szülők!

Teréz Anya gondolataival kívánunk mindnyájuknak kegyelmekben gazdag, békés, boldog Új Esztendőt!

Decemberben sok szép esemény színesítette iskolánk napjait.

Adventhez kapcsolódva harmadik osztályosaink szerepeltek a XVI. kerületi adventi gyertyagyújtáson. Mezei Csilla néni és Erdei Ági néni készítette fel a 3.b osztályosokat, akik furulya muzsikával, regöléssel, betlehemezéssel és az újévre vonatkozó jókívánságokkal érkeztek az ünnepségre.

4.a osztályosaink a közeli idősek otthonában jártak, karácsony közeledtével színdarabbal kedveskedtek az otthon lakóinak (felkészítő: Kánnainé Ivony Anna)

December 12-én pénteken tartottuk a Luca napi kézműves alkotóműhelyt és vásárt. Tanulóink a 3. óra után 2-2 kézműves foglalkozáson vehettek részt. A foglalkozásokra előző héten jelentkezhettek. A jól sikerült kézműveskedések után kezdetét vette a vásár, melyen idén az osztályok standjai mellett csak olyan árusok kínálták portékáikat, akik jelenleg valamilyen családi kötelékkel kapcsolódnak iskolánk tanulóihoz.  Elmondhatjuk, hogy mind a kézműves foglalkozás, mind a vásár jó hangulatú, szép programja volt iskolánknak.

Ugyanezen a napon, december 12-én ellátogattak hozzánk az Ózdi Békehálós gyerekek. A közel 40 tanuló, tanáraik kíséretében egy pár órát töltöttek nálunk. Ebéddel vártuk őket, bemutattuk iskolánkat, néris tanulóinkkal beszélgettek, ismerkedtek, majd műsorukkal nyitottuk meg az idei Luca-napi vásárt. Ez alkalommal mutatkoztak be először iskolánk csengősei is, elsőként a 8.c osztályosok műsora csendült fel. Az ózdiaknak átadtuk az összegyűjtött adományokat, amelyeket ezúton is köszönünk a felajánló családoknak.

Hagyományosan a Katalin bál alkalmával kezdjük a tartós élelmiszerek gyűjtését a rászoruló családoknak, mely adományokat a katolikus Caritas Hungarica szervezetnek juttatunk el. Idén is szép számú csomagot tudtunk átadni. Köszönjük, hogy iskolánk családjainak hozzájárulásával évek óta adakozással készülhetünk a karácsonyi ünnepre.

A decemberi karácsonyi hangversenyen közel 120 gyermek és felnőtt énekelte-muzsikálta a szebbnél szebb karácsonyi dalokat a Szentmihályi Templomban. A már évek óta fellépő Kicsinyek Kórusa (3-4. osztályosok) a Mezzoforte Kórus (5-6-7. osztályosok), valamint Tanári Kórusunk mellett megszólaltak a csengettyű zenekarok is. A 6., 7., 8. osztályosok és a felnőttek csoportjai különböző karácsonyi dalokat játszottak el a hangolt csengőkön. Bemutatkozott a 3.b osztály (felkészítő: Mezei Csilla néni és Erdei Ági néni) valamint a 4.b osztály (felkészítő: Bartosiweicz Márta néni) furulyamuzsikával, Kovács Márk tanár úr pedig orgona darabokat játszott. A Kicsinyek Kórusát tanári zenekarunk kísérte (Borbély Szilvia, Egyházi Katalin, Oswaldné Naszvagyi Rita, Egyházi Bernadett, Szigeti Mátyás, Szőke István), a tanárokat, a Mezzoforte énekkart, a csengősöket pedig Balogh Lázár orgonaművész. Idén is velünk énekelt a Dúdoló népdalkör (felkészítő: Király Györgyi és Esztergominé Bennő Katalin).

Az utolsó tanítási napon tartottuk az iskola- és osztálykarácsonyi ünnepségeket. A tornateremben csengettyűzés, zongoramuzsika (Fekete Miklós 3.b ) hárfamuzsika (Fekete Luca 3.b) csellóverseny (Dolfin Balázs volt növendékünk és Dolfin Benedek 7.b osztályos tanuló) előadásaiban gyönyörködhettünk. A 4. a-sok (felkészítő: Kánnainé Ivony Anna) Panov Apó történetét játszották el nekünk, a 3. b osztályosok (Felkészítő: Mezei Csilla és Erdei Ágnes) furulyaszó mellett betlehemező, regölő rigmusokat és újévi jókívánságokat tolmácsoltak nekünk. Ezután az osztályokban folytatódott az ünnepség.

Januárban 5-én hétfőn kezdtük a tanítást, s mivel a január 2-át munkanap áthelyezéssel kellett ledolgoznunk, az első hét máris hosszúra sikerült: szombaton pénteki órarend szerint tanítottunk, vasárnap pedig az év első közös iskolamiséjén vettünk részt.

Előretekintő:

1.

Nyolcadikosaink január 17-én írták a központi írásbeli felvételit. Imádkoztunk értük, adja meg nekik a Jóisten, hogy a sok-sok tanulás, felkészülés meghozza az eredményét és sikeres felvételi vizsgát tegyenek. Februárban folynak a szóbeli felvételi vizsgák, valamint a továbbtanulási lapok kitöltése, postázása.

2.

Január 16-án pénteken zárult az első félév. A következő héten, január19-én és 20-án tartottuk az osztályozó értekezleteket, majd a hét végén, január 23-án osztjuk a félévi értesítőket.

3.

A napokban küldjük haza a jövő tanévre esedékes tankönyvtámogatással kapcsolatos lapot, a jövő tanévben 4-8. osztályba járó gyermekeknek. Kérjük, hogy mindenki, jogosultsággal rendelkezők, és nem rendelkezők is, töltsék ki, és küldjék vissza.  A jogosultsággal rendelkező családok a rájuk vonatkozó megfelelő rész aláhúzásával jelezzék, mi jelenti jogosultságuk alapját.

A jogosultsággal nem rendelkezők a lap elején található adatokat írják be, majd a lapon húzzák át a jogosultsággal foglalkozó részt, és így írják alá a lap alján feltüntetett helyen. Az ingyenes tankönyvekre nem jogosult családok esetében, a jövő évi kerületi tankönyvtámogatás igénybevételéhez szükség lesz ezekre a lapokra.

4.

Február 2. és 11. között történik a nyolcadikos tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, a továbbtanulási, jelentkezési lapok kitöltése, postázása.  Mivel az iskoláztatási jogokat a szülők együttesen gyakorolják, ezeket a lapokat – a tanuló, és az intézmény igazgatójának aláírása mellett – mindkét szülőnek alá kell írnia. A zökkenőmentes ügyintézés érdekében az adatok beírásához, az aláírások megtételéhez időbeosztást készítünk.

5.

Február 7-én, szombaton reggel 7 órára várjuk leendő elsőseinket szüleikkel együtt az Iskolakóstoló Családi Napunkra. Az alsó tagozaton tanító kollégák részvételével játékos foglakozásokra várjuk a kicsiket, amely során állomásról állomásra bejárjuk az iskolát, megismerkedünk a tanító nénikkel, és sok-sok izgalmas, játékos feladatot oldunk meg. A foglalkozás végén a feladatokat teljesítőknek kis ajándékkal, valamint teával és kaláccsal kedveskedünk.

Kérjük, hogy a gyermekek kényelmes ruhában és cipőben jöjjenek! Mivel a tornateremben is tartunk foglalkozást, lehetőleg hozzanak magukkal torna/váltócipőt! Köszönjük!

Az Iskolakóstoló Családi Nap után, négy egymást követő hétfőn játékos iskola előkészítő foglalkozást tartunk a most még nagycsoportos gyerekeknek. Ennek első alkalma: február 9. hétfő, 17.00 óra.

A gyermekek első előkészítőjével egy időben a szülőknek tájékoztatót tartunk a jövő tanév beiskolázási tudnivalóival kapcsolatban.

6.

Farsang a Nériben: február 12-én, csütörtökön tartjuk az alsósok, február 13-án pénteken a felsősök farsangját.

7.

Február 18-án hamvazószerda lesz. Reggel 8 órakor közösen veszünk részt a szentmisén.

8.

Január 22-én A Magyar Kultúra Napja keretében csatlakozunk, az „Együtt Szaval a Nemzet” programhoz, 10 órától a tornateremben mondjuk közösen a Himnusz első versszakát és a teljes Szózatot.

9.

A Rákosszentmihályi Egyházközség Bált szervez 2015. január 31-én, szombaton 19 órától a tornateremben.

Alapítványi befizetések (november-december):

1.a – 12 500 – 4 000
1.b – 7 650 – 700
2.a – 4 000 – 105 000
2.b – 11 000 – 14 000
3.a – 13 000 – 4 500
3.b – 24 950 – 18 200
3.c – 5 000 – 5 000
4.a – 1 000 – 4 100
4.b – 11 500 – 104 500
5.a – 28 500 – 10 500
5.b – 15 200 – 3 000
6.a – 4 500 – 10 500
6.b – 3 000 – 700
7.a – 1 000 – 0
7.b – 9 000 – 8 000
8.a – 0 – 4 500
8.b – 7 000 – 2 700

Összesen: 111 050 Ft – 299 900 Ft

Egyéb adományok:

Irodai persely: 6 050 – 11 130
Ebéd támogatásra: 14 000 – 14 000
Egyéb befizetés: 57 000 – 23 000

A bronz dombormű nyomata elkészült, februárban önti a művész úr. A napelemek központilag csúsznak, jelen állás szerint áprilisi szerelés várható. (közbeszerzési eljárás stb.)

Az udvar a legkorszerűbb (recortán) sportburkolattal történő fedése borítása kb. 16 millió forint, amelynek egyharmada áll rendelkezésre. Szeretnénk buzdítani a kedves szülőket a további alapítványi befizetésekre, hiszen a plusz tanterem, a lift jelentős mértékben segítik a korszerű nevelő munka eredményességét. A balesetveszélyeket kiküszöbölő modern műanyag burkolat szintén nagy előrelépés lenne.

Az iskola elkötelezett az egészséges életmód mellett, Örökös Ökoiskolaként örömmel oszthatjuk meg a jó hírt, hogy a tavalyi két évfolyam után idén a hetedikesek is gerincbarát, ergonomikus palástú széket kapnak.

Dicsértessék A Jézus Krisztus! Mindörökké Ámen!

Az iskola és az Alapítvány vezetése