hétfő, április 15Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Néprajzi Múzeum múzeumpedagógiai meghívó és tájékoztató

 

 

From: NM Látogatási információk [mailto:latogatas@neprajz.hu]
Sent: Monday, April 10, 2017 7:59 PM
To: Tyukász Tamás <igazgato@neriiskola.hu&gt;
Subject: Néprajzi Múzeum múzeumpedagógiai meghívó és tájékoztató

 

 

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr, kedves Pedagógus Kollégák!

 

Tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket 2017. április 24-én, hétfőn 15 órára az új múzeumpedagógiai foglalkozásainkat bemutató szakmai programunkra a Néprajzi Múzeumba.

Program

15.00   Lovas Judit kommunikációs főosztályvezető köszönti vendégeinket.

15.15 Bodnár Kata, Joó Emese, Koltay Erika múzeumpedagógusok bemutatják az új foglalkozásokat, folyamatosan elérhető, kihelyezett múzeumpedagógiai óráinkat.

16.00 Múzeumpedagógiai bemutatók a Bocskor, csizma, paduka – kalandozás a lábbeli körül című kiállításban.

17:30   Beszélgetés, szakmai konzultáció.

 

A fenti program kiemelt jelentőségét az adja, hogy a Néprajzi Múzeum 2017. november végéig várja a Önöket a jelenlegi épületében múzeumlátogatásra és múzeumpedagógiai órákra. Ezt követően állandó és időszaki tárlataink nem lesznek elérhetőek, így szeretnénk minél szélesebb körben tájékoztatást aktuális és hosszabb távon is elérhető szolgáltatásainkról, az együttműködési lehetőségekről.  A részvételhez előzetes regisztráció nem szükséges.

Kiállításainkhoz kapcsolódó múzeumi foglalkozásainkról honlapunkon tájékozódhatnak az OKTATÁS címszó alatt: http://www.neprajz.hu/oktatas. A foglalkozás kiválasztásához segítséget ad a korosztályok szerinti bontás, a közvetlen, hatékony egyeztetéshez pedig az egyes órákat tartó múzeumpedagógus kollégák neve és elérhetőségei. Bizonyára értesültek arról, hogy a Néprajzi Múzeum a közeljövőben új épületet kap a Városligetben. A múzeum átköltözésének ideje alatt nem tudjuk majd a kiállításainkban fogadni Önöket. Ebben az átmeneti időszakban kihelyezett múzeumi foglalkozásokkal szeretnénk segíteni az Önök oktatási tevékenységét.

Köszönjünk támogatását abban, hogy az alábbi információk minél több pedagógus kollégához, érdeklődőhöz eljussanak. Várjuk szeretettel, mindig megújuló programkínálatunkkal!

Múzeumpedagógiai Műhely, Néprajzi Múzeum

 

2017. november végéig igényelhető múzeumpedagógiai órák

 

 

 

Állandó kiállításunk

A magyar nép hagyományos kultúrája időutazásra hív a múltba, egy mára már elveszett életforma bemutatása. Hogyan élték mindennapjaikat, hogyan öltözködtek, laktak, gazdálkodtak, ünnepeltek 100-150 évvel ezelőtt a falvakban, tanyákon és a mezővárosokban élő paraszt emberek. A kiállításhoz kapcsolódó interaktív múzeumi órák jól beilleszthetők a természet és társadalomismeret, a művészet műveltségi területek, valamint a nép- és honismeret tantárgy iskolán kívüli oktatásába.

Időszaki tárlatunk:  Bocskor, csizma, paduka  ?  kalandozás a lábbeli körül

A Néprajzi Múzeum költözését, útra kelését szimbolizálja a lábbelik kulturális sokszínűségét bemutató tárlat. A különleges anyagban látható ausztrál vérbosszú cipőtől a japán getáig, indiai faszandáltól a gyöngyös hanti női cipőig, sziú mokaszintól a kalocsai mester által készített rózsás női cipőn át a  kínai lótuszcipőig közel háromszáz pár izgalmas lábbeli. A tárlat a Néprajzi Múzeum költözés előtti utolsó időszaki kiállítása a Kossuth Lajos téri műemlékpalotában. A tárlat feldolgozását az alábbi múzeumi órák segítik az általános és középiskolás diákok számára.

1. A szerencsehozó csizmácska (6-10 éveseknek) interaktív nyomozás a csodatévő cipő után.

A gyerekek egy mese történéseinek részeseiként ismerkednek a kiállítás fő témáival és kiemelt tárgyaival. Az óra modulokból áll, mely a mese egyegy eleme, a kiállítás jellegzetes lábbeli viseletének megismeréséhez. A történet az elveszett szerencsehozó lábbeli megkeresése körül bonyolódik, közben a gyerekek megismerik a világ különböző területein viselt lábbelitípusokat. (45 perc)

 

2. Cipőtörténetek (11-15 éveseknek) interaktív múzeumi óra

Az óra a fiatalok meglévő ismereteire, készségeire alapoz. Célja: nonformális keretek között élményszerűen átadott információkkal a diákok tudásanyagának gazdagítása. A kiállítási tereket, az épített és műtárgyi környezetet forrásanyagként használjuk, sorra vesszük az egyes nemzetek jellegzetes lábbeli viseletét. (Papucs, bocskor, csizma, pántos cipő, mokaszin, fapapucs, mezítlábasság.) Kísérőszövegek és a tárgyak önálló értelmezésével egyegy kiállítási tematika kerül feldolgozásra csoportonként, játékos formában, aktív részvétel mellett együtt találjuk meg a válaszokat a program során felmerülő kérdésekre.(60 perc)

 

3. Lábam nyoma (14-18 éveseknek)

A diákokat megszólító és részvételre inspiráló közösség tárlatértelmezés, elgondolkodtató, a kiállításból is kitekintő, interaktív múzeumi óra. Egy szokás és az ahhoz kapcsolódó lábbeli milyen nyomot hagyott a világban, az egyén életében? Mit is jelentett egy-egy cipő az adott kor, nemzet, közösség embere számára, milyen erkölcsi tanítások, vallási és az általános emberi kultúrához köthető üzeneteket közvetít a mai fiatalság számára.(90 perc)

 

Múzeumpedagógiai programjaink előzetes egyeztetéssel, keddtől péntekig, múzeumi nyitvatartási időben igényelhetők, szolgáltatásaink díjai kedvezők, 800 Ft/diák, mely magában foglalja a kiállítások belépőjét is. A kézműves foglalkozások díja 500 Ft/diák, a kísérők számára ingyenes. Vidékről érkező csoportjaink számára fogadónyilatkozatot küldünk, amellyel igénybe vehető a MÁV ingyenes utazási kedvezménye (http://www.neprajz.hu/latogatasok/vasuti-kedvezmeny.html).

 

Utazó néprajz – kihelyezett múzeumi órák

Múzeumpedagógiai kínálatunk-a már meglévők mellet – új, iskolai és óvodai helyszíneken megtartható foglalkozásokkal bővül. Bízunk abban, hogy ezek segítséget nyújtanak vidéki, hátrányos helyzetű térségekben élő gyermekek és tanáraik, valamint a kultúraközvetítő kollégák számára is, akik sokszor nem jutnak el hozzánk, a Néprajzi Múzeumba.

Igény szerint kilépünk a múzeum épületéből, és óvodások, iskolások vagy a városlakók nézőpontjából közelítünk a néprajzhoz és a múzeumhoz.

 

1. Néprajz a népmesék ablakán keresztül Alsó tagozatos diákok számára válaszható tematikák:

– Kőleves – népi étkezés, étkezéshez köthető szokások

– Tülökvár – Párválasztás, lakodalom a paraszti világban

– A vasorrú bába – munkamegosztás a hagyományos paraszti világban, a nagycsalád

– Az égig érő fa – állattartás, gazdálkodás, pásztorélet

Bevezetésként a magyar népmesék történetét, a paraszti világban betöltött szerepét tisztázzuk. A foglalkozás kezdő jó hangulatát tárgyanimációs, asszociációs játék alapozza meg. Ezt követi a mese narratív vagy bábos-animációs megjelenítéssel (igény és előzetes egyeztetés alapján).  Beszélgetéssel, archív fotók, filmek és demonstrációs tárgyak segítségével, játékos feladatok megoldásával felfejtjük a mese néprajzi hátterét, szövegének tartalmát, üzeneteit, erkölcsi tanítását. A foglalkozásokhoz a téma elmélyítése céljából a tematikához illő kézműves foglalkozás kapcsolódik.

Foglalkozásvezetők: Bodnár Kata, Koltay Erika Lovas Judit

Bábanimáció igénylése esetén közreműködnek:  Tárnok Marica és Sz. Nagy Mária bábművészek.

A foglalkozásra egy időpontban kb. 30 fős osztályt/csoportot tudunk fogadni.(60 perc)

 

2. Nép és honismeret röviden Felső tagozatos és középiskolás diákok számára

(60-90 perc)

A nép- és honismeret tananyagához illeszkedő tematikus foglalkozások megtartását biztosítjuk. Az órák során műtárgymásolatokkal, archív filmrészletekkel, interaktív elemekkel segítjük az alábbi témakörök jobb megértését, élményszerű befogadását:

– Az évkör szokásai

– Paraszti élet, lakáskultúra, viseletek, táplálkozás

– Az emberi élet fordulói- születéstől a halálig

– Az ember és természet kapcsolatának változása

Foglalkozásvezetők: Koltay Erika és Bodnár Kata

 

3. Múzeumpedagógiai Különjáratok

 1.       óvodásoknak és kisiskolásoknak (4-9 év): Kanálmese: a kis Mihaszna kalandjai a Kanálbirodalomban

Interaktív néprajzi és társadalomismereti foglalkozás, amely a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva egyetlen hétköznapi tárgycsoporton: a kanalakon keresztül mutatja be használati tárgyaink sokféleségét. A tárgyak kézbe vétele, a szerepjátékok, a mozgásos játékok és a közös mesélés átélhetővé teszi a különböző kanálszerepeket és közvetett módon megismerteti a gyerekekkel a kultúra sokszínűségét. (70-80 perc)

A foglalkozást a "világ legkisebb múzeumának" munkatársai vezetik: Joó Emese etnográfus, múzeumpedagógus és Krasznahorkai Ágnes előadóművész.

 

2.       általános iskolásoknak (10-13 év): Babahalom a lomban. Valóban?

Interaktív felfedező játék, amelyben a diák résztvevők múzeumi szakértői szerepet kapnak. A szemétkupac tetején talált babákat közösen megvizsgáljuk és megpróbáljuk kideríteni azok készítésének, használatának körülményeit. A vizsgálat valódi muzeológiai módszerekkel zajlik: anyagvizsgálat, párhuzamok keresése, történetek kutatása, miközben "szabályos" fényképes és leírókartonos dokumentációt végzünk. A komplex foglalkozáson a résztvevők megismerik a múzeumi gyűjteményt, a műtárgyak életét és a restaurátorok munkáját, és végül maguk dönthetnek arról, melyik babából váljon múzeumi műtárgy és melyikből ne, illetve mi legyen a további sorsuk. (90-120 perc)

Foglalkozásvezető: Joó Emese etnográfus, múzeumpedagógus.

 

3.       középiskolásoknak (14-18 év): Pikk-pakk múzeum

Mindössze egy bőrönd, amelyben azonban egy egész múzeum lapul – persze igencsak lekicsinyítve! Van benne mini kiállításépítési felszerelés, apró világítótestek, pici dekorációs kellékek, kisméretű digitális lejátszó filmekhez és hangzó anyagokhoz, és még sok száz apró, hagyományos és kortárs, ismerős és rejtélyes néprajzi tárgy. A program küldetése az, hogy a hétköznapokban hasznosítható és a tananyaghoz kapcsolódó néprajzi ismeretek elsajátítása mellett saját múzeumi és kiállításrendezési élményt nyújtson azoknak a fiataloknak, akik ritkán jutnak el múzeumba. (90-120 perc)

Foglalkozásvezető: Joó Emese etnográfus, múzeumpedagógus.

 

4.       középiskolásoknak, hallgatóknak, felnőtteknek: Néprajz úton-útfélen

Interaktív néprajzi séta, amelynek keretében a Kossuth térről áthajózunk a Dunán, majd lépcsőkön és ösvényeken át feljutunk a Budai Vár Dominikánus udvarába. Mindeközben középiskolások vezetnek bennünket, akik saját szempontjukból és érdeklődésük szerint állították össze a szokatlan útvonalat. A két órás sétán a résztvevők megismerhetik a város rejtett zugait és néprajzi érdekességeit, egyben felfrissíthetik zenei és vizuális emlékeiket. (120 perc)

Foglalkozásvezetők: középiskolás diákok, mentor: Joó Emese etnográfus, múzeumpedagógus.