„Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet. A pedagógusi hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők s hogy (az eddiginél többre) taníthatók.”

Németh László

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Németh László bölcs idézetével kívánunk mindannyiuknak eredményes, lelki örömökben gazdag új tanévet.

A 2014/2015-ös tanévünket 17 osztályunkban 422 nappali tagozatos tanulóval kezdtük meg. Ez a szám is mutatja, hogy nemcsak elértük, hanem kissé meg is haladtuk a maximális tanulói létszámunkat. Két első osztályunkban 54 kisdiák kezdte meg általános iskolás éveit, az 1.a osztályban  Konczili Eleonóra és Borbély Szilvia, az 1.b osztályban  Pótiné Bacskai Katalin és Barthos Gáborné, Ági néni szerető figyelme alatt.

Ötödikeseinket Bíróné Hutka Andrea és Kemény Beatrix osztályfőnökök fogják terelgetni a felső tagozatos éveik alatt. Hetedik a osztályunkban Szőke István tanár úr betegsége miatt Perényi Ibolya tanárnő vette át az osztályfőnöki feladatok ellátását.

Tantestületünkbe – elsősorban a megemelkedett testnevelés órák ellátása miatt – új kolléganő érkezett. Garay Karin testnevelés-földrajz szakos tanárnő. Isten hozta közöttünk!

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy még a harmadik iskolai héten is sok tanulónk késve érkezik az iskolába. Kérjük Önöket, hogy az otthonról történő indulást úgy időzítsék, hogy gyermekeik 7.40-re beérkezzenek az iskolába. Bár ez mindennap fontos, hétfőn, a közös áhítat miatt különös jelentőséggel bír. A reggeli tumultus kezelése érdekében a Szülői Közösséggel egyetértésben javasoljuk fél nyolc után a környező utcák parkolóhelyeinek kihasználását is. Az előző évekhez képest azt is kérjük Önöktől, hogy a váltócipőt ne csak a hideg idő beálltával hozzák be a gyerekek az iskolába, mert erre az első iskolai napoktól kezdve szükség van, ugyanis a tornaterembe belépni csak tornacipőben vagy váltócipőben szabad.  Az utcán használt cipők talpára sok olyan dolog rátapadhat, amit a gyerekek pl. a reggeli áhítat alatt behordanak a tornaterembe, majd a következő testnevelés órára érkező osztály azon fog sportolni (bukfencezni, leülni, lehasalni…). Kérjük, hogy ezért a váltócipőket minél hamarabb küldjék be gyermekeikkel!

Bár csak a hetedikes lányos családokat érinti, mégis sokakat érdekel a HPV védőoltás elérhetősége. Ebben a tanévben az állam biztosítja a hetedik évfolyamra járó lányoknak ingyenesen hozzáférhető a HPV védőoltást. Az érintettek névreszóló, személyes tájékoztató kaptak a lehetőségről, melyet a osztályfőnökeik a szülői értekezleteken ki is osztottak. Azok, akik élnek a lehetőséggel, kampányoltás jelleggel, előre kijelölt napon, az iskolában kapják meg a védőoltást. Nyolcadikos érdeklődők a háziorvosuknál érdeklődhetnek az oltás beadásáról.

Augusztus utolsó napjaiban testnevelő kollégáink összefogtak, és az udvaron lévő spotpályán újra festették a vonalakat. Ez sokat segít abban, hogy a kézi- és kosárlabda mérkőzéseket pontosan lehessen vezetni. Köszönet munkájukért.

Bár a vonalak újra festése sokat segít a mindennapokban, az udvar teljes felújítása előttünk álló komoly feladat. Mind a spotpálya újra betonozása és megfelelő burkolattal való ellátása, mind a fűszerkert területe, valamint a homokozónak és környékének rendbe tétele nagyon fontos feladatunk. A szeptember 17.-én megtartott közös SZMK megbeszélés alkalmával is a legfontosabb feladatnak tekintettük. Az állapotok felmérése már megtörtént, egyelőre várjuk az árajánlatokat, valamint a kivitelezéshez szükséges lépések áttekintését.

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is sikeresen pályáztunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” programban. Így hetedikeseink négy kísérő kollégánkkal májusban 5 napos kirándulást tehetnek Erdélyben. A kirándulás színes programjai között – a teljesség igénye nélkül – ellátogatnak Vajdahunyadra, a Gyilkos-tóhoz, Békás-szorosba, Kőrösfőre, Dévára, Nagyszebenbe, Székelyudvarhelyre, Kisbaconba, Csíkszeredába és Csíksomlyóra, valamint Csíkszentdomonkosra. Déván ellátogatunk Böjthe Csaba testvér által vezetett árvaházba, ahova adományokat is szeretnénk magunkkal vinni. Csíkszentdomonkosra, testvériskolánkba könyveket szeretnénk vinni, hogy ezzel is gazdagítsuk könyvtári állományukat. Az ajándékok gyűjtését márciusra tervezzük, számítunk segítő közreműködésükre.

A papírgyűjtés helyzete, melyet iskolánkban hagyományosan mindig a szülői közösség szervezett és bonyolított le, törvényi változások miatt bizonytalanná vált. Egyelőre közösen keressük a megoldást a papírgyűjtő céggel, addig kérjük, hogy a papírt otthon gyűjtsék, s csak akkor hozzák be az iskolába, ha erről tájékoztatást kaptak. Megértésüket köszönjük!

A megemelkedett tanulói óraszámok miatt egyre bonyolultabbá válik a gyermekek ebédeltetése. Az idei évben örvendetesen gyorsan elkészült órarendhez igazítva hamar elkészült az ebédeltetési rend is. Örömmel tájékoztatjuk a szülőket, hogy az ebédelés mindennap háromnegyed 12 és háromnegyed 2 között megtörténik, minden osztály belefért a normál ebédelési sávba.

Örömmel tájékoztatjuk a családokat, hogy a zenetanulás helyzete erre a tanévre is megoldódott, az előző évekhez hasonlóan zavartalanul folytatódik iskolánkban. A zeneiskola – illetve fenntartója a KLIK – és a Néri között megszületett a tanévre vonatkozó együttműködési megállapodás, melynek értelmében termet és hangszert biztosítunk a gyermekek zeneoktatásához.

Megkezdődtek a szakköri foglalkozások alsó- és felső tagozaton egyaránt. Iskolánkban a kollégáink ingyenesen igénybe vehető foglalkozásokat tartanak, illetve külsős foglalkozásvezetők által tartott, fizetős programok közül is lehet választani. A szakkörök időpontjairól készült táblázatot megtekinthetik a honlapunkon.

Örömmel számolhatunk be róla, hogy a nyári villámkárunk után tudtuk pótolni a teljes telefonközpontot és perifériáit, video kaputelefonunk üzemel, új szerverünk gyorsabb és megbízhatóbb, 4 új állomással bővült a számítógépterem kapacitása. A régi táblák felújítása megkezdődik, a 4.b osztály tanterme is korszerű világítást kap. A biciklitároló biztonságosabb lett a kapu zárhatóságától, az épület külső megvilágítása alkonykapcsolóval lett teljesebb.

Iskolánk is csatlakozik a Püspökkari Konferencia nyári ülésén elhatározott Katolikus Kulturális Hetek programsorozathoz, amelynek októberi tematikája a magyar költők istenes versei lesznek. Szeretnénk tanulóinkkal méltó módon színesíteni az eseményeket, részletes programmal később jelentkezünk.

Előretekintő:

Szeptember 28-án van templomunk búcsúja, ahol is a fél 10-kor kezdődő  ünnepi szentmise után, a templomtéren, körülbelül fél 12-kor kezdődnek az ünnepi műsorok. Iskolánkat a 4. osztályosaink képviselik az ünnepségen. Műsoraikat Kánnainé Ivony Anna és Bartosiewicz Gáborné, Márta néni tanítja be.

Október hónapban megkezdődnek az iskola-fogászati ellenőrzések. Az osztályokat előre egyeztetett időben átkísérjük a fogorvosi rendelőbe, ahol ellenőrzésüket Dr. Bálint Szilvia végzi el. Azok a tanulók, akiknél a későbbiekben beavatkozásra van szükség, kezelőlapot kapnak, mellyel majd a szüleik kíséretében kell visszamenniük fogászati kezelésekre.

Október 3.-ra őszi vásárt hirdetünk. Elsősorban kézműves termékkel foglalkozó vásárosok jelentkezését várjuk, valamint szeretnénk teret biztosítani, a kinőtt, esetleg megunt sporteszközök (síléc, sícipő, lovaglócsizma, biciklis sisak, korcsolya stb), jó állapotú társasjátékok, és egyéb szóba jöhető dolgok árusítására, cseréjére. Kérjük Önöket, ha szívesen árusítanának, vagy csereberélnének ezen a napon, legkésőbb szeptember 30-ig jelezzék ezt Borbély-Ragány Gyöngyvér tanárnőnek a gyomb@freemail.hu mailcímen. Köszönjük!

Október 17-én kerül megrendezésre Bolyai matematika verseny. Erre az előző évekhez hasonlóan most is több, mint 100 tanuló jelentkezett.

Október 18-án, szombaton, munkanap áthelyezés miatt jövünk iskolába. Ezért ezen a napon fogjuk tartani a sportnapot. Ezt a hagyományosan második félévben megrendezett eseményt idén a tavaszi, egyéb programok torlódása miatt helyezzük át.

Október 22-én 11 órakor ünnepi szentmise a hősökért, majd a tornateremben a nyolcadikosok bemutatják műsorukat.

Őszi szünet: október 27-től október 31-ig. (utolsó tanítási nap: okt. 22. szerda, első tanítási nap: nov. 3. hétfő)

Alapítványi befizetés 2014. május hónapra

1.a               1.b                2.a                2.b               2.c               3.a               3.b

5000 Ft        15000Ft        24500 Ft      14450 Ft      500 Ft         3000 Ft        4500 Ft

 

4.a              4.b              5.a              5.b             6.a              6.b               

13000 Ft     3500 Ft      6500 Ft       2000 Ft      2000 Ft       19000 Ft 

 

7.a              7.c               8.

3000 Ft      7000 Ft       750 Ft

 

Irodai persely: 6130 Ft

Néri májusi koncert: 115 000 Ft

Néri bál: 35 000 Ft

Alapítványi befizetés 2014. június hónapra

1.a             1.b             2.a             2.b             2.c             3.a             3.b            

500 Ft        4500 Ft      2000 Ft      750 Ft        0 Ft            500 Ft        6000 Ft  

 

4.a             4.b                5.a                  5.b                  6.a                    6.b       

5000 Ft      3500 Ft         0 Ft                500 Ft            50000 Ft            11500 Ft

 

7.a                  7.c                  8.

0 Ft                 2500 Ft           750 Ft

 

Irodai persely: 0 Ft

Osztályok megjelölése a 2013-2014-es tanév szerint.

 

Szép őszi napokat kívánva,

az iskola vezetése