„Mi pedig dicsekedjünk Jézus Krisztus keresztjében, benne van a mi üdvünk, életünk és feltámadásunk!”

Éneklő Egyház

Kedves Szülők!

2015. Húsvétján szeretettel köszöntjük Önöket.

Tanulóink a közelmúltban számos versenyen vettek részt, a következő eredményekkel büszkélkedhetünk:

Büszkeségeink:

Alsósaink csapata egy adminisztrációs tévedés miatt az emelt szintű csapatokkal versenyzett az angol kerületi nyelvi versenyen, de így is szépen szerepeltek a középmezőnyben. Lukács Bálint, Kulcsár Dominik, Weeber László, Szokolai-Buda Barnabás 13. hely

Fővárosi Életvitel és Gyakorlati Ismeretek csapat (Orsz. döntőbe jutottak!)
ezüst – 
Járó Zoltán, Deák Márton Kurucz Bendegúz – Felkészítő tanár: Fejes Ferenc

Bolyai Környezetismereti területi verseny – 4. évf. csapat 
VI. hely – Mohos Benedek, Szalay Botond, Szigeti Botond, Weeber László – Felkészítő tanár: Bartosiewicz Márta) 

Zrínyi Ilona Matematikaversenyen
az iskola legeredményesebb versenyzője: Bánházi Boglárka – Felkészítő tanár: Zsilinszky Enikő

Kerületi népdaléneklés - egyéni
Bisztrai Theodóra (Arany Minősítés), Kassai Rita (Arany Minősítés), Mészáros Nóra             (Ezüst Minősítés), Braga Sara (Bronz Minősítés) – Felkészítő tanárok: Erdei Ági, Ivony Anna, Bartosiewicz Márta, Király Györgyi 

Fővárosi „Tiszán innen, Dunán túl” Népdal – szóló
Windisch Luca (Kiemelt Arany), Nándori Hanna (Kiemelt Arany), Varga Laura (Kiemelt Arany) – Felkészítő tanár: Király Györgyi

Fővárosi „Tiszán innen, Dunán túl” Dúdoló Népdalkör – Kiemelt Arany Minősítés
Varga Laura, Lambrecht Patrícia, Nándori Hanna, Windisch Luca – Felkészítő tanár: Király Györgyi

Kerületi népdaléneklés – Csicsergő Népdalkör – Arany Minősítés
Kárpáti Nóra, Ritzl Hanga, Messel Maja, Mészáros Nóra, Nándori Flóra, Parlagi Regina, Kassai Rita Rózsás Anita, Kocsis Tünde – Felkészítő tanár: Király Györgyi

Kerületi szövegértési verseny 3. évf.
Kismarty-Lechner Anikó (Ezüst) – Felkészítő tanár: Zsilinszky Enikő

Életvitel és Gyakorlati Ismeretek – Fővárosi döntő – 8. hely
Szentimrey Zsófia, Perlei Anna, László Hanna – Felkészítő tanár: Fejes Ferenc

Kerületi matematika verseny
5. évfolyam – 
Mudrák Bence (Arany) – Felkészítő tanár: Kovács Józsefné
7. évfolyam – Mudrák Gergely (8. hely) – Felkészítő tanár: Dohány Edit
8. évfolyam – Deák Márton (8. hely) – Felkészítő tanár: Szigeti Mátyás

Vöröskereszt Elsősegélynyújtó verseny – Kelet-Pest Regionális Döntő
Bronz – 
Gvardián Attila, Máté András, Hechst Márton, Kegyes Olivér, Harangozó Máté, Eölyüs Noel – Felkészítő: Mester Edina

Április 2-4 között Miskolcon rendezték meg az Országos Sakk Diákolimpia döntőjét, ahol mindhárom Karácsonyi gyermek szép sikert ért el.

• Karácsonyi Luca legfiatalabbként, egyedüli 2008-asként 2 évvel idősebbek között 10. lett. Karácsonyi Kata országos bajnoki címet szerzett. Karácsonyi Gellért veretlenül, 2 remivel ezüstérmet hozott. Köszönjük a szülők beszámolóját és a szép képet.

• 2 hét múlva Szombathelyen rendezik meg az Országos csapat Diákolimpia döntőjét. Tehetséges diákjaink ott is képviselik iskolánkat. Köszönjük a szakemberek gondos felkészítő munkáját, hogy ilyen eredményekkel diákjaink példaként szolgálhatnak az iskola közössége előtt.

Visszatekintő:

1.  NEMZETI ÜNNEP

Március 13-án pénteken az ötödik osztályosok előadásának segítségével emlékeztünk az 1848-as eseményekre. Biróné Hutka Andrea, Oszwaldné Naszvagyi Rita, valamint Mezei Csilla tanárnők betanításában a gyerekek megható műsorral elevenítették fel a történteket.

2. TANULÓI LELKI NAP

Március 27-én pénteken tartottuk a nagyböjti tanulói lelki napunkat. Reggel közös keresztúti ájtatosságon vettünk részt, majd a reggelizés után lelki gyakorlat következett. Az első három évfolyam tanulói a környékbeli, út menti keresztekhez zarándokoltak el, énekelve, sok fényképet készítve. Az idősebbek pedig Atyák segítségével készültek fel a nagyhétre, szentgyónásra és Húsvét ünnepére. Ezt követően közös szentmisén vettünk részt.

3. TOVÁBBTANULÁS

A januárban elkezdődött, nyolcadikosokat érintő továbbtanulási időszak az iskolák sorrendjének esetleges módosításával március 16-án véget ért. Ezekben a napokban a győri továbbtanulási központban az ország összes nyolcadikosainak a középiskolákban való besorolása folyik. Imádkozzunk értük, hogy a hosszas felkészülés után mindannyian a vágyott középiskolába folytathassák tanulmányaikat.

4. FOGADÓÓRA

Nagy érdeklődés mellett március 23-24-én tartottuk tavaszi fogadóóráinkat. Köszönjük a sok érdeklődést!

Előretekintő:

1. BIBLIA MÁSOLÁS

Dr. Benyik György atya vezetésével Szegeden kézírással kezdték másolni az Újszövetséget, hogy templomuk felszentelésének 40 éves évfordulója alkalmával szervezett római zarándoklaton Szegedi Bibliai Kódex címmel ajándékozzák Ferenc pápának. Egyre nagyobb ütemben kapcsolódtak be a másolásba nem csak katolikusok, hanem egyéb felekezetekből is, és nem csak Magyarországról, hogy Szegedre utazzanak. Több Néribe járó gyermek családja is megtette már ezt az utat, hogy saját kézírásukkal készítsenek el egy-egy oldal másolt szöveget.

Az egyre nagyobb érdeklődésre való tekintettel a másolást kibővítették az Ószövetség másolásával is, megfelelő koordinálással lehetőséget adva, hogy bármely más helyen is dolgozhassanak az immár Magyarok Bibliája címet viselő kódexen. Így vállalta a Néri iskola is, hogy elkészíti a Példabeszédek könyvének kézzel írt másolatát. A fogadó órák gyakorlatához hasonlóan, a tavaszi szünet utáni csütörtöktől a 3-8. évfolyamba járó tanulók, iskolai alkalmazottak, szülők és minden érdeklődő feliratkozhat egy füzetbe, ha szeretne részt venni a Biblia másolásában. Helyszíne az iskola kápolnája lesz. A másolás módjának részleteiről az iskola bejáratánál elhelyezett hirdetési felületeken lehet tájékozódni, szintén a szünet utáni csütörtöktől. Addig is a teljes programról minden információ elérhető az interneten a http://szegedtarjanplebania.hu/Biblia-masolas.html címen.

Isten áldása legyen ezen a lélekemelő munkán!

2. BEIRATKOZÁS

A leendő elsősök beiratkozásának a minisztérium által kijelölt időpontjai:
2015. április 16. 8.00-19.00 óráig, valamint
2015. április 17. 8.00-18.00 óráig.

A családoknak postai úton már elküldtük a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat. Kérdéseikkel forduljanak hozzánk!

3. ÉNEKKAROS HÍREINK

Március hónap folyamán iskolánk negyedszer kapott meghívást az isztambuli DOGA iskolaközponttól, a nemzetközi gyermekfesztiválon való részvételre. Az idei fesztiválra, mely április 18-25 között kerül megrendezésre nyolcadikosaink utaznak, csengőmuzsikával készülnek a nemzetközi porondon való bemutatkozásra.

Júniusban iskolánk Mezzoforte énekkara Krakkóba utazik, a Szent Jadviga katolikus iskolahálózat meghívásának eleget téve. Az 5-6-7. osztályos tanulók lelkesen készülnek a külföldi vendégszereplésre.

4. HATÁRTALANUL PROGRAM

2014 tavaszán sikeresen pályáztunk, ezért hetedikeseink 2015. május 4-8. között egyhetes erdélyi utazáson vesznek részt a Határtalanul! program keretein belül. A 40 tanulót négy kollégánk kíséri. Az utazást megelőzően felkészítő órákat tartunk a gyerekeknek, valamint egy tájékoztató szülői értekezletet. A program során több erdélyi magyar iskola tanulóival veszik föl a kapcsolatot, lesz ahol közös focimeccs keretében, lesz ahol műsorral képviselik iskolánkat. A Böjthe Csaba által vezetett dévai árvaházba is tesznek látogatást, ahová adományokat is visznek. Meglátogatják a csíkszentdomokosi testvér-iskolánkat is, könyveket, társasjátékokat visznek majd magukkal, hogy az ottani könyvtára fejlesztéséhez hozzájárulhassunk. Kérjük Önöket, hogy ha lehetőségük van, csatlakozzanak az adománygyűjtéshez! Szívesen fogadunk használt, de jó állapotban lévő ruhát, hiánytalanul meglévő társasjátékot, iskola felszerelést (pl tolltartó, iskolatáska).

Köszönjük!

5. NÉRI-NAP, NÉRI-BÁL

2015. május 15-én, pénteken tartjuk a Néri-napot. Az előző évekhez hasonlóan vidám családi napot tervezünk, nem csak a gyerekeknek, hanem az egész családnak. A tervezett programokat, játékokat hamarosan meghirdetjük, várjuk a jelentkezéseket!

Erre a napra, emlékezvén Néri Szent Fülöp születésének 500. évfordulójára, meghívtuk a szent nevét viselő művészeti, iskolai, plébániai gyermekközösségeket, hogy műsorukkal színesítsék az iskola-napunkat.

Másnap, 2015. május 16-án szombaton este tartjuk a felnőtteknek szervezett Néri-bált. A zökkenőmentes szervezés érdekében, a bálra tervezett műsorszámokkal kapcsolatosan kérjük keressék Borbély-Ragány Gyöngyvér tanárnőt.

– – – – – – – – – – – – – –

Legfrissebb információink szerint a Plébánia saját forrásainak mozgósításával és egyéb szülői, alapítványi, valamint önkormányzati támogatással képes lesz megvásárolni a szomszédos telket, megduplázva ezzel az iskola udvarának nagyságát. Az összeg egy nagy része rendelkezésre áll, és minden felajánlást köszönünk!!!

Alapítványi befizetések (március):

1.a – 9 200
1.b – 1 000
2.a – 9 500
2.b – 20 500
3.a – 13 300
3.b – 36 500
3.c – 0
4.a – 2 000
4.b – 9 500
5.a – 16 000
5.b – 18 000
6.a – 9 500
6.b – 3 000
7.a – 51 000
7.b – 9 000
8.a – 1 000
8.c – 2000 

Adomány: 32 000 Ft
Irodai persely: 7 530 Ft 

Készpénz és utalás összesen: 250 530 Ft

A telek megvásárlásának segítéséhez különösen köszönjük adományaikat.

A Néri dombormű pótlása a művész úr családi helyzete, egészségügyi állapota miatt lelassult, ha rendelkezünk pontosabb időpontról, örömmel adunk tájékoztatást.

Szép tavaszi napokat kívánva
az iskola vezetése