Kedves Szülők!

Sok szeretettel köszöntjük Önöket a 2013/2014-es  tanév első Hírmondójával. 17. tanévünket 408 beiratkozott tanulóval kezdtük. Két első osztályunkba 55 kisgyermek kezdte meg tanulóéveit. Az 1.a osztályban Zsivkovné Cravero Ági néni és Budaházy Ági néni, az 1.b osztályban Vécsey Zsóka néni és Egyházi Kati néni foglalkozik a kicsikkel. Reméljük sok örömmel kezdődnek tanuló éveik a Nériben!

A 2012/2013-as tanév végén búcsúztunk el Morvai Ági hitoktatónktól, aki az iskola egyik alapító tagjaként elévülhetetlen érdemeket szerzett a Néri közösségének formálásában. Takács Józsefné munkatársunktól is búcsúztunk, aki hosszú évekig a konyhán, a gyerek étkeztetésében nyújtott segítséget. Köszönjük áldozatos munkájukat.

Néhány nappal a tanévkezdés előtt kellett Szőke István kollégánknak átvennie a 6.a osztályt, tapasztalata reméljük, zökkenőmentessé teszi a változást. A két 5.-es osztályunk életét Dohány Edit tanárnő és Szigeti Mátyás tanár úr fogja a felső tagozaton terelgetni. Egy új kolléga  érkezett tantestületünkbe, Rózsás Ágnes,  a 3. a osztályosok mellé napközis nevelőnek. 

A nyári szünetben több nagyszabású iskolafejlesztési projekt is elindult a Nériben. A földszinti és az emeleti termekben linóleumot cseréltünk. A tornaterem és a kápolna csiszolása és lakkozása is befejeződött. A tornateremben fel kellett festeni a különböző sportágak pályavonalait, ebben nagy segítséget nyújtott Csízy Gábor kollégánk – köszönet érte.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy iskolánkban nemcsak a téli idő beálltával van szükség a váltócipőre, hanem a tornaterembe való belépéshez is! Ennek oka kettős: egyrészt óvjuk a frissen elkészült munkát, amely így remélhetőleg hosszú éveken keresztül nagyszerű minőségben áll majd tanulóink rendelkezésére, másrészt az utcán használt cipők talpára sok olyan dolog rátapadhat, amit a gyerekek pl. a reggeli áhítat alatt behordanak a tornaterembe, majd a következő testnevelés órára érkező osztály azon fog sportolni (bukfencezni, leülni, lehasalni…). Kérjük, hogy a váltócipőket minél hamarabb küldjék be gyermekeikkel!

A SZMK papírgyűjtési bevételeinek és az iskola tartalékainak segítségével megkezdődött a lámpatestek cseréje azokban a tantermekben, ahol régi armatúrák voltak, de az újabbak is új elektronikus gyújtást kapnak, hogy vibrálás-mentes fényük legyen. A munka még folyamatban van, öt tanterem tudott eddig elkészülni, a nyár elmúltával a szerelések szombati napokra tevődnek. Szabó Sándor apuka áldozatos munkáját köszönjük.

Örömmel újságoljuk Önöknek, hogy épületünk akadálymentesítésének első állomása, a lift beszerelése megtörtént. Túl vagyunk a műszaki átadáson, már csak a használatbavételi engedélyre van szükségünk ahhoz, hogy elmondhassuk: a lift projekt teljes mértékben megvalósult.

A teljes akadálymentesítésnek még vannak előttünk álló állomásai (akadálymentes mosdó kialakítása, rámpa), de ezek megvalósítása későbbi időpontokban kerül napirendre.

Tisztelettel köszönjük mindenki nagylelkű segítségét és anyagi támogatását, felajánlásaikat, amelyekkel támogatták a lift-projekt megvalósulását!

* * * * * * *

A 2013/2014-es tanév országszerte sok változást hozott az általános iskolák mindennapjaiba. Mind a tanulói, mind a tanári óraszámok megemelkedése sok újszerű helyzetet teremtett. A változások némelyike már a megkezdett tanév első napjaiban lépett életbe, emiatt évkezdésünk kissé nehézkes volt. 

Az órarendünk, az ebédeltetési rendünk elkészült, így szeptember közepétől már véglegesnek mondható rend szerint telnek a mindennapok.

A tankönyvek megérkezése sem volt problémamentes, még mindig vannak osztályok, ahol bizonyos tantárgyak esetében vagy néhány tanulónak, vagy az egész osztálynak hiányoznak a tankönyveik. Ígéretünk van arra, hogy a közlejövőben minden megrendelt tankönyv meg fog érkezni, s így leegyszerűsödik majd a tanórákra való felkészülés.

Az első és ötödik évfolyamon tanuló diákok tartós tankönyveket kaptak, melyeket év végén vissza kell szednünk. (az elsősök már mind ingyenesek, az ötödikesek esetében természetesen csak az ingyenes tanulóknak van ilyen kötelezettségük. Az önkormányzat újabb döntése szerint az iskola alapítványán keresztül szeretné eljuttatni a megígért tankönyv támogatási pénzt a szülőkhöz, ezért most újabb adatszolgáltatáson vagyunk túl, reméljük a bankgaranciák és összeférhetetlenségi nyilatkozatok megérkezése után hamar elérhetővé válik az összeg a nem ingyenes, kerületi családok számára. Azonban a támogatással ingyenessé tett nem ingyenes ötödikesek is vissza kell, hogy hozzák a tartós könyveiket a következő évfolyamnak. A tankönyvtámogatás rendszere ezzel számolva, felmenő rendszerben, egyre csökkenő támogatással számol, hogy 3-5 évig használják ugyanazokat a könyveket.)

Iskolánkban a szeptember 16-val kezdődő héten elindultak a szakköri foglalkozások, sportkörök, korrepetálások, előkészítő foglalkozások. Ezeknek a délutáni elfoglaltságoknak a heti beosztását hamarosan föltesszük iskolánk honlapjára.

Az iskolai szervezésű szakkörökkel egyidőben elindultak a külsős foglalkozásvezetők által szervezett, többnyire fizetős programok is: sakk, judo, karate, néptánc, az Arabesque tánciskola foglalkozásai, grafika szakkör, és a Rácz Aladár zeneiskola zeneórái.

Mivel az iskolában gyermek soha nem lehet felügyelet nélkül, tisztelettel kérjük Önöket, hogy a délutáni elfoglaltságokra otthonról visszatérő gyermekek esetében is figyeljünk oda erre! Ha jóval a foglalkozás kezdete előtt érkezik vissza gyermekük, akkor a fennmaradó időt a napközis/tanulószobás csoportban kell eltöltenie. Természetesen, ha szülővel érkezik, akkor a folyosón együtt is várakozhatnak.

A másik, ezzel kapcsolatos kérés, hogy a tornateremben addig nem tartózkodhatnak gyerekek, amíg  a tanár meg nem érkezik, és erre engedélyt nem adott. Ezt a szabályt a balesetek elkerülése érdekében nagyon fontos betartanunk!

Azok a tanulók, akik iskolából hazafelé még nem közlekedhetnek egyedül, csak olyan felnőttel hagyhatják el az épületet, akit az üzenő-füzetben beragasztott lapon a szülők feltűntettek. Olyan ismerősnek, barátnak, aki ezen a lapon nincs megnevezve, nem tudjuk átadni a gyermeket. Ha nem rendszeres „gyermekszállításról” van szó, hanem csak egyedi alkalomról, kérjük, akkor azon a napon írják be az üzenő-füzetbe, hogy ki és mikor viheti el gyermeküket. Csak ezekben az esetben engedélyezhetjük, hogy gyermekük mással távozzon az iskolából.

Október hónapban megkezdődnek az iskola-fogászati ellenőrzések. Az osztályokat előre egyeztetett időben átkísérjük a fogorvosi rendelőbe, ahol ellenőrzésüket Dr. Bálint Szilvia végzi el. Azok a tanulók, akiknél a későbbiekben beavatkozásra van szükség, kezelőlapot kapnak, mellyel majd a szüleik kíséretében kell visszamenniük fogászati kezelésekre.

Vizitációja során Süllei László érseki általános helynök atya felkereste iskolánkat is, ahol lehetőségünk volt rövid műsorral köszönteni őt és kollégáinkkal elbeszélgethetett iskolánkról. Még a menzán is megoszthattuk vele ebédünket. Mindannyiunk számára jólesőek voltak Süllei atya buzdító és dicsérő szavai, minden igyekezetünkkel szeretnénk erre a bizalomra rászolgálni. A Szentmihályi búcsún gyermekcsoportjaink szép műsort adtak a templomtéren. A Pápai Missziós gyerekek is sok támogatást szereztek munkájukhoz. Köszönet a résztvevőknek és a felkészítő tanároknak (Oxana Jegonyan, Budaházy Ágnes, Mezei Csilla, Póti Kati, Erdei Ági, Konczili Eleonóra).

Az elmúlt években, iskolánkban többször, néha szervezve, néha váratlanul árusok kínálták portékáikat az iskola falain belül. Szeretnénk ebbe egy kis átláthatóságot vinni, oly módon, hogy a tanév folyamán évszakonként egy előre meghirdetett időpontban lehetőséget kínálunk a bejelentkező, kvalitásos termelők (könyv, népi játék, kézműves, cserép, méz stb.) árusításra. Az őszi időpontunk október 18., péntek délután, 14.30 és 16.00 óra között. Az árusítás befejeztével 16.00 és 19.00 óra között családi szüreti táncmulatságot szervezünk, melyre minden családot nagy szeretettel várunk!

Iskolánk éves programját erre a hivatkozásra kattintva megtekinthetik, benne feltüntettünk minden fontos eseményt.

* * * * * * * 

Előre tekintő:

-2013.10.11. Bolyai matematika verseny

-2013.10.11. délután iskolánk egy országos pedagógus továbbképzésnek ad otthont, ezért ezen a délutánon, 14.00 órától összevont napközi ügyeletet fogunk tartani

-2013.10.13. Iskolamise, 8.00 órakor (2. vasárnap)

-2013.10.18. Őszi vásár 14.30 és 16.00 óra között

-2013.10.18. Családi szüreti mulatság 16.00-19.00 óra között Táncház a kicsiknek és a szülőknek, suli- buli a nagyobbaknak

-2013.10.22. Szentmisével és műsorral emlékezés a hősökről

-2013.10.23. Ünnepnap (nincs tanítás) Kerületi koszorúzáshoz várjuk az osztályképviselőket (2-3 gyermek jelenléte osztályonként méltó képviseletet adna, hálásak lennénk érte)

-2013. 10. 28. - 2013.10.31. őszi szünet

(utolsó tanítási nap: 2013.10.25 péntek, első tanítási nap: 2013.11.04 hétfő)

* * * * * * *

Alapítványi befizetések 2013. május hónapra:

1. a - 4500 Ft

1. b - 0 Ft

2. a - 5500 Ft

2. b - 4500 Ft

3. a - 8000 Ft

3. b - 4000 Ft

4. a - 3750 Ft

4. b - 2000 Ft

5. a - 10 000 Ft

5. b - 21 800 Ft

6. a - 2000 Ft

6. b - 21 500 Ft

7. a - 6500 Ft

7. c - 8500 Ft

8. - 1500 Ft

Osztályoktól érkezett szülői befizetések: 216.300 Ft

Szülői befizetések: 111.395 Ft

Tirts Család lifttámogatása: 100.000 Ft

Kráner György: 14.000 Ft

egyéb befizetés: 72.000 Ft

Összesen: 413.695 Ft

 

Szép őszi napokat kívánva

az iskola vezetése

---
---