Harmatozzatok, Égi magasok!

Téged vár epedve A halandók lelke,

Jöjj el, édes Üdvözítőnk!

Kedves Szülők!

A 2013/2014-es tanévben, advent kezdetén, iskolánk harmadik hírmondójával köszöntjük Önöket!

Az eltelt hónapban sok öröm és büszkeség ért minket. Mint azt az októberi hírmondóban már hírül adtuk, a Bolyai matematika verseny területi fordulóján hatodikosaink első helyezést értek el, így ők képviselték régiónkat az országos versenyen.

Tanulóink nagyszerű szerepléssel megnyerték az országos versenyt is (a Fazekas előtt). A csapat tagjai: Baczó Domonkos, Eölyüs Noel, Gelencsér Bálint, Sokvári Olivér. Felkészítőjük Dohány Edit. Szívből gratulálunk nekik! Köszönjük Egyházi Dettinek a kísérést.

Novemberben rendezték meg a regionális Bolyai anyanyelvi versenyt, melyre iskolánkból 80 tanuló jelentkezett. Több csapatunk is várta az országos döntő lehetőségét (nem rangsorolt 1-6. helyezett között végeztek), és végül valamennyien, óriási teljesítménnyel, bronzérmesek lettek. A negyedik osztályosok csapatában Bácskay Csenge, Karácsonyi Gellért, Varga Csenge, Záborszky Ádám (felkészítő tanár: Pótiné Bacskai Katalin), a hatodikos csapatban Baczó Domonkos, Eölyüs Noel, Gelencsér Bálint, Sokvári Olivér (felkészítő tanár: Egyházi Bernadett), illetve a nyolcadikosok csapatában Bíró Gabriella, Csides Nóra, Pusztai Boglárka, Szablics Eszter (felkészítő tanár: Juhász Magdolna) versenyeztek.

Az újpesti János Apostol iskola 15 éves jubileumára meghirdetett többfordulós történelem versenyen is indultunk, ahol Szőke István tanár úr felkészítésében több csapatunk is továbbjutott a középdöntőbe.

November 11. és 13. között tartottuk iskolánkban a nyílt napokat, amikor is minden nap 3-3 tanítási órát nézhettek meg a szülők, nagyszülők. Örömmel láttuk, hogy az előző évekhez hasonlóan, sokan voltak kíváncsiak az iskolában folyó munkára, a gyerekek mindennapjaira. Hasonló volt a tapasztalatunk a leendő elsősöknek tartott nyílt napon is: sok család érdeklődik iskolánk iránt. A 2014/2015-ös tanévben két, körülbelül 25-27 fős osztályt szándékozunk indítani, Konczili Eleonóra és Pótiné Bacskai Katalin tanító nénik gondoskodó irányításával. A leendő elsősöket és családjaikat legközelebb február 4-én, szombaton délelőtt 9 órára várjuk, családi iskola-kóstoló rendezvényünkre.

Végzőseinknek továbbtanulási fórumot szerveztünk, melyen az iskolaválasztáshoz kívántunk segítséget nyújtani. November 13-án, szerdán este a nyolcadikosok és az érdeklődő hetedikesek –szüleikkel együtt- megtöltötték az ebédlőt, ahol számos középiskola mutatkozott be. A középiskolákból érkező tanár kollégák, valamint régi néris diákjaink beszámoltak a tanintézmények tagozatairól, nyelvtanulási lehetőségeikről, osztálylétszámukról, egyházi fenntartási intézmények esetén a hitéletről, valamint a közlekedési lehetőségekről is. A hozzánk folyamatosan érkező középiskolai tájékoztatókat, szórólapokat a második emeleten (a lépcsővel szemben) megtalálható faliújságon helyezzük el, tanulmányozásra, érdeklődés felkeltésére. Bízunk benne, hogy sok hasznos információval tudtunk szolgálni a legoptimálisabb középiskola kiválasztásához.

Nagyon fontos ismét megjegyeznünk, hogy 2013. december 10-ig kell jelentkezni a központi írásbeli felvételi vizsgára, mely jelentkezés a családok jogkörébe tartozik. Fontos, hogy a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek családjai - a szakértői véleményekkel együtt - szülői kérvényt is adjanak be a lebonyolító iskola igazgatójához, hogy a jogszabályok adta lehetőségekkel tudjanak élni (pl. mentességet, többletidőt stb. kapni az írásbeli vizsgán) A részletes felvételi tájékoztatót és a jelentkezési lapot a fórum végén névre szólóan kiosztottuk. Kérdéseikkel bátran forduljanak osztályfőnökükhöz, szaktanáraikhoz; igyekszünk minden továbbtanulással kapcsolatos teendőhöz segítséget nyújtani. Sok sikert és Isten áldást kérjük nyolcadikosainknak a most kezdődő felvételi eljárás sikeres lebonyolításához!

November 22-én tartottuk a hagyományos nyelvi délutánunkat. A nagyszabású mesekiállításhoz kapcsolódva itt is megjelent a Grimm testvérek világa, több mese adaptációját láthattuk, melyet a gyerekek angolul vagy németül játszottak el. A nézők soraiban helyet foglaló gyerekeknek kvízjátékkal színesítettük a délutánt. A három legjobbnak ítélt produkciót tortával díjaztuk. Ezen a délutánon ellátogattak hozzánk a Szent Márton Gyermekmentő-szolgálat munkatársai. Rövid előadást tartottak munkájukról, a mentőautóról, annak felszereltségéről, majd a gyerekek és felnőttek meg is nézhették a gyermekmentő-autó belsejét, felszereléseit. Katalin bállal zártuk a napot, ahol a 6-8. évfolyam tanulói számára táncos mulatságot rendeztünk. Nyitótáncként a polka alaplépéseivel ismerkedtek meg Jegonyán Oxana és László Attila táncpedagógusok vezetésével, majd kezdetét vette a sokak által várt diszkó.

A bálra belépőként - a tavalyi évhez hasonlóan - 1 kg tartós élelmiszert kértünk a gyerekektől, melyet a CARITAS HUNGARICA javára gyűjtünk. Jó volt látni, hogy ezt sokan komolyan vették, s össze is gyűlt egy kisebb adomány. Tisztelettel kérjük, hogy így karácsony előtt Önök is csatlakozzanak ehhez a kezdeményezésünkhöz, segítsünk együtt a rászorulókon, legyen étel minden család asztalán Szenteste. Amennyiben lehetőségük van, küldjenek gyermekeikkel tartós élelmiszert, amelyet összegyűjtünk és eljuttatunk a Caritas Hungaricához. Adventi élelmiszergyűjtő akciónk december 17-ig tart. Szeretettel várjuk adományaikat. Köszönjük továbbá pénzadományaikat, amellyel a Caritas Fülöp-szigeteki segítő munkáját támogatják a gazdasági irodában elhelyezett dobozban. Jót tenni jó!

November elején megalakult a Szülői Közösség új vezetése. Kőrösmezei Csaba (gyermekei az 1. b és a 3.b osztályok tanulói) vállalta az elnöki tisztség betöltését, Kútvölgyi Levente (gyermeke az 1. b osztály tanulója) vállalta a gazdasági ügyek intézését, Bánháziné Frits Ágnes (gyermekei a 4.a és a 2.a osztályok tanulói) a rendezvények szervezésével kapcsolatos teendők koordinálását. Köszönjük vállalásukat, és tovább munkálkodunk, hogy az előző évekhez hasonlóan gyümölcsöző legyen az iskola és a Szülői Közösség együttműködése.

Dekorációs versenyt hirdettünk az osztályoknak. December 13. péntekig téli-adventi-karácsonyi hangulatba öltöztetjük termeinket. Főként gyermekek által készített munkákat, ízléses dekorációkat kértünk kihelyezni. A legszebben díszítettt alsós és felsős osztályt 1-1 tortával fogjuk díjazni. A nyerteseket december 16-án hirdetjük ki; a tortát az osztályok a karácsonyi ünnepségre kapják meg. A karácsonyra való felkészülést 2013 adventjében a félemeleten elhelyezett Mária Tarisznyájával szeretnénk emlékezetessé tenni. Tanulóink jócselekedeteiket, felajánlásaikat kis fehér szívekre írhatják fel (név nélkül), és helyezhetik el Mária Tarisznyájába. Innen Csilla néni mindennap kiteszi a szíveket a megfelelő táblácskákhoz. Reméljük, ez a kezdeményezés segíthet jobbá válnunk advent idején.

Az idei Luca napi vásáron (dec. 13. péntek, 14.00-17.30, 17.30-18.00 rendrakás), az iskola épületén belül, három különböző vásározási lehetőséget kínálunk. Elsődleges helyet jelentenek az osztályok standjai, ahol a gyerekek és szüleik által készített portékát árulják az osztályok, gazdagítva ezzel az osztálypénzt. Szokás szerint fogadjuk a külsős árusokat is; ez lesz számukra az évszakonkénti vásár következő alkalma. Valamint arra buzdítjuk Önöket, hogy a még jó állapotban lévő, de otthon megunt holmikat hozzák el, és bocsássák áruba, vagy cserélgessék el. Mire gondoltunk? Sportszerekre (korcsolya, síléc, síruha, sisak, roller, bicikli…) könyvekre, játékokra, taneszközökre, jó állapotú ruhákra stb. Ha élnek a felkínált lehetőséggel, kérjük, mindenképp jelezzék felénk, hogy elegendő árusító helyet készítsünk elő –Borbély Ragány Gyöngyvér tanárnő fogja össze a vásározókat.

A Luca-nap alkalmával a tanév során itt felejtett és összegyűjtött ruhadarabokat kihelyezzük egyik tantermünkbe. Kérjük, tekintsék meg, vigyék haza a saját holmikat. Amelyek nem találnak gazdára, becsomagoljuk, és eljuttatjuk az adományházba.

Pályázatunk elkészült az egyházi intézmények energiatakarékossági KMOP kiírására. Pályázatírónk beadta anyagunkat, amellyel lehetővé válna áramfejlesztő napelemek szerelése a tetőre.

Előretekintő:

December 6. péntek - alsósoknak 9 órától „Mikulás kupa” sportversenyek.

December 7. szombat - tanítási nap (dec. 24. helyett, keddi órarend szerint), - reggel a szülői közösség mikulás ajándéka érkezik, - az első órában a testvér-osztályok köszöntik egymást Szent Miklós ünnepe alkalmából, - 9 órától felsős „Mikulás kupa” sportversenyek (az 5-6. évfolyamnak 9-11 óra között, a 7-8. évfolyamnak 11-13 óra között. A jelenlét kötelező.), - rövidített órákat tartunk (az 5. órának 11.35-kor, a 6. órának 12.20-kor lesz vége), - ebédeltetés 11.35-től felmenő rendszerben, - délután összevont napközi ügyelet lesz.

December 8. vasárnap -8.00 órakor iskola mise.

December 13. péntek - Luca-napi kézműveskedés, -14 és 17.30 óra között Luca-napi vásár, -17.30-18.00 a termek rendjének visszaállítása (osztálystandok, használt holmi cseréje, vására, és külsős vásározók árusítása).

December 16. hétfő - reggel 7 órakor Rorate a templomban (közös iskolai kötelező alkalom).

December 18. szerda, 18.00 óra - Iskolai adventi hangverseny a templomban, gyermek és tanári kórusok részvételével.

December 21. szombat - munkanap, keddi órarend szerint (dec. 31. helyett), - iskolai karácsonyváró műsor a tornateremben, majd osztálykarácsonyok, - hideg ebédcsomag, - 13 órától összevont napközi ügyelet.

Alapítványi Hírek:

A kuratórium rendes ülésén köszönetek hangzottak el a liftépítés eredményes befejezése kapcsán. Csernyánszky Ildikó, Gerhard Lenke, Kolozsvári Ágnes, Tóthné Mózer Annamária, Takács László, Neumann János, Fejes Ferenc, valamint Szentmiklósi Zoltán és Kristóf Tibor áldozatos munkájukkal, nagyon sok család és támogatónk pedig anyagi felajánlásával tette lehetővé a lift elkészültét. Örömmel számolhatunk be róla, hogy néhány hete a végleges használatba vételi engedély is megérkezett. Másfél évtizedes szolgálat után, a liftprojekt lezárásával Gerhard Lenke a pénzügyi munkát, Takács László kuratóriumi elnök pedig a vezetést átadta hivatalosan Kolozsvári Ágnesnek (gazdasági) és Gózon Ákosnak (elnök). A nevelői testület, ahogy eddig is, a hagyományos karácsonyi fehér asztal értekezleten szeretné méltó módon kifejezni háláját a két elköszönő vezetőnek a sokéves fáradhatatlan munkáért, aminek csak néhány gyöngyszeme az iskola többszörös bővítése, tetőtér-beépítése, vizesblokk felújítása, liftje. Az új vezetők munkájára pedig kérjük Isten áldását.

Szülői közvetítéssel a Nokia cégtől 30 db Pentium 4-es számítógéppel és monitorral gazdagodtunk. Köszönjük!

Alapítványi befizetések október hónapra

1.a            1.b               2.a            2.b            2.c            3.a           3.b             4.a           4.b

3000 Ft   11.000 Ft   12.000 Ft   6000 Ft   2500 Ft   1500 Ft   42000 Ft   11500 Ft   2300 Ft

5.a             5.b              6.a               6.b           7.a            7.c            8.

1000 Ft    19100 Ft    11300 Ft    3000 Ft    6100 Ft    2500 Ft    2000 Ft

Kérjük, kövessék figyelemmel feltöltéseinket honlapunkon, sok képpel (Picasa) és videóval (Youtube) gazdagodunk hónapról hónapra.

„Nincs az a mélység, melyben Isten észre ne venné összekulcsolt kezünket, és nincs az a lárma, melyből ő ki ne hallaná kereső szavunkat! Ha ajándékot adsz: add a szíveddel, nehogy a kinyújtott kéz ott maradjon viszonzást várni. A jászolban fekvő Gyermekben Istent látni, és elfogadni a Kenyér és Bor színeváltozását csak az képes, aki tud hinni a szeretetben. Több jó van bennünk, mint amennyit mások észrevesznek, de több rossz is, mint amennyit magunk tudunk magunkról. Akkor lesz boldog karácsonyod, ha Jézust nemcsak testvéreidben ajándékozod meg, hanem önmagadban is.” (Ipoly Atya)

Az iskola vezetése

---
---