„Nem az számít, hogy mennyit adunk, hanem,
hogy mekkora szeretet fektetünk az adásba”

Teréz Anya

Novemberi Hírmondó

Sok szeretettel köszöntjük Önöket a 2016-2017-es év novemberi hírmondójával.

Visszatekintő:

Pályaavató

2016. szeptember 14-én, szerdán tartottuk iskolánk megújult udvarának ünnepélyes megáldását, avatását. Az ünnepségre ellátogatott hozzánk Gyetván Gábor atya, az EKIF főigazgatója, valamint Oláh Gáborné főigazgató-helyettes, illetve Oláh Gábor, az EKIF tanügyigazgatója is. Az ünnepséget a nyolcadikosok csengőmuzsikája nyitotta meg. Urbán Gábor atya és Gyetván Gábor atya megáldották sportudvarunkat, majd tanulóink látványos sportbemutatót tartottak. Az udvar több mint 28 millió forintos beruházásának nagy részét fenntartónk biztosította, ám megközelítőleg 8 millió forintot iskolánk alapítványa fizetett. Az udvar felújítása, megszépítése, sportudvarrá történő átalakítása több éves tervezési szakasz után valósult meg, és a nyár végén leköszönő igazgatónk, Dudás Attila munkájának eredménye. Köszönet érte!

Fontos tudni, hogy a sportudvar különleges borítása miatt arra csak gumitalpú cipőben szabad rámenni. Ennek betartását kérjük mindenkitől! Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!

Kórusút Lengyelországba

Iskolánk Mezzoforte Kórusa 2016. szeptember 15-18. között a lengyelországi Zakopane városába utazott. Meghívónk a zakopanei zeneiskola volt, amely fennállásának 20. jubileuma alkalmából egész szeptember hónapban koncerteket szervezett, melyre gyermek-zenekarok és gyermekkórusok kaptak meghívást. Ezen a hétvégén gyermekkórusok szerepeltek. Harminchárom tanulóval vettünk részt az utazáson. Több kirándulást tettünk, bejártuk Zakopanét és a környező falvakat, látogatást tettünk a környék híres fatemplomaiba, és utaztunk lanovkán is. Két koncertet adtunk. Első koncertünk Zakopane Város Chopin Zeneiskolájának gyönyörű új színháztermében volt, ahol más lengyel gyermekkórusokkal együtt léptünk fel. A második koncertre Zakopane fatemplomában került sor. Itt az atya kérésére már a szentmisén is énekeltünk. A gyerekek nagyszerű koncertélményben részesítették a hallgatóságot, reméljük, hogy még sok alkalommal lesz lehetőségünk tehetségüket iskolán kívüli rendezvényeken is megmutatni.

A telek (udvar) rendbetétele

2016. október 22-én, szombaton került sor az iskolánk melletti telek rendbetételének újabb állomására. Bár mindannyian szerettük volna befejezni az udvar teljes rendezését, sajnos, még mindig most sem tudjuk a gyerekekkel birtokba venni. Még mindig van 1-2 pontja, amelyet helyre kell hozni, hogy teljes biztonsággal használhassák a gyerekek. Külön is megköszönjük a Kulcsár-családnak a kiemelkedően sok segítséget (konténeres sittszállítás, a földbe beásott olajos tartály kiemelése, a terep munkagéppel történt teljes elrendezése). A járólapok lerakásának befejezése van még hátra és az udvar alapos áttekintése. Reméljük, hamarosan birtokba vehetjük az udvari idő eltöltésére.

A ház állapota

Annak eldöntésére, hogy a szomszédos háznak mi legyen a sorsa, első lépésben felmérést készíttetünk. A több szakaszban épült ház állapotáról kértünk tájékoztatást. A munkát mérnök-statikus szakember kezdte meg, egyelőre várjuk a szakvéleményt.

Faültetés - önkormányzati program

Kovács Péter polgármester úr meghívására részt vettünk a „60 év 60 fa” programban. Az 1956-os események emlékére a XVI. kerület intézményeinek udvarán összesen 60 fa elültetésére került sor. A facsemetéket az önkormányzat biztosította. Gondnokaink előkészítették a fa ültetéséhez a gödröt, majd az önkormányzat munkatársának felügyelete mellett, az Igazgató Úr, Szigeti Mátyás és Mórocz Zsolt kollégánk segítségével nyolcadikosaink ültették el a kis fát az iskolánk melletti telken.

Kalandunk a rendőrséggel

Mint azt Önök közül sokan tudják, októberben iskolánk környékén megjelent egy férfi, aki magamutogatásával zaklatta gyermekeinket. Az első szülői jelzés után azonnal felvettük a kapcsolatot a rendőrséggel, akik rögtön foglalkoztak az esettel. A férfit elkapták, azonban nem sokkal később elengedték. Így pár nappal később a szituáció megismétlődött. A reggel iskolánkba érkező gyerekek rögtön jelezték a helyzetet, így azonnal hívtuk iskolánk rendőrét (telefonszáma a bejárat melletti plakáton megtalálható). A helyzettel a rendőrség azóta is foglalkozik, az intézkedés folyamatban van.

KPSZTI bemutató órák a Nériben

Iskolánk abban a megtiszteltetésben részesült, hogy szakmai munkánk elismeréseként ebben a tanévben három alkalommal is bemutató órákkal egybekötött szakmai nap megtartására kértek föl bennünket. Az első alkalom október 12-én volt, ezen a napon az 1.a osztályban Zsólyami Judit, a 2.a osztályban dr. Kánnainé Ivony Anna tartott olvasás órát az ország minden részéből érkező tanítóknak és a tantárgygondozóknak.

A következő szakmai nap november 23-án lesz, akkor Mezei Csilla tart bemutató órát a 2.b osztályban, majd decemberben Pótiné Bacskai Katalin a 3.b osztályban, illetve Egyháziné Marthi Katalin a 4.b osztályban. Köszönjük kollégáink áldozatos munkáját!

Bolyai-verseny

A tavalyi tanévhez hasonlóan, idén is elvállaltuk a Bolyai Országos Matematika Verseny területi régiójának megrendezését (október 14.). Így saját iskolánk versenyzői (kb. 120 tanuló) mellett számos más iskolából is érkeztek hozzánk gyerekek (kb. 300 tanuló), ezért a verseny megrendezése komoly előkészületeket igényelt. Szigeti Mátyás kollégánk fogta össze a verseny lebonyolításával kapcsolatos teendőket (előzetes szervezési feladatok, a csoportok beosztása tantermekbe, a verseny napján az események összehangolása és a javítások megszervezése). A verseny lebonyolításában tantestületünk csaknem minden tagja részt vett, így tudtuk garantálni a zökkenőmentes szervezést.

A verseny lezárása az október 24-én megtartott eredményhirdetés volt, melyet csengőseink kis műsorával kezdtünk meg. A gyermekcsoportok megérkezésükkor csak annyit tudnak, hogy a verseny első hat helyének egyikén végeztek, így érhető volt az izgatottságuk. Az első helyen végzett csapatok mennek tovább az országos fordulóba. Idén több csapatunk is az előkelő első hat helyezett között végzett.

Köszönet minden kollégának és diákunknak, aki segítette a verseny sikeres lebonyolítását.

Evangélikus Hittan

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ebben a tanévben lehetőség van arra, hogy az iskolánkba járó evangélikus vallású gyermekek részt vegyenek szakköri keretek között evangélikus hittanon. Ennek időpontja kedd, 7. óra.

Külső foglalkozások rendje

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy az otthonról bármilyen foglalkozásra, szakkörre iskolánkba visszatérő gyerekek programját, időbeosztását úgy alakítsák ki, hogy ez a kezdés előtt maximum 10-15 perc legyen. Ugyanis a legfontosabb iskolai szabály, hogy a gyerekek felügyeletének folyamatosnak kell lennie, és várakozási időben ez a felügyelet nem megoldott.

Kérjük annak elfogadását, hogy

• ha a gyermek külső foglalkozásvezető által megtartott órára érkezik vissza, akkor addig a portán kell várakoznia, amíg a foglalkozást tartó felnőtt megérkezik, hiszen csak attól a perctől tudja vállalni a gyerekekért a felelősséget.

• a gyerekekkel ezekre a foglalkozásokra sem lehet a felnőtteknek bejönnie az iskolába, csak abban az esetben, ha ezt a gyermek életkora indokolja (óvodások és elsős kisiskolások), hiszen őket még segíteni kell az átöltözésben. Minden más esetben a szülők a portán várakozhatnak.

• a foglalkozás után vigyék haza gyermekeiket az iskolából, mert a foglalkozást vezető felnőtt távozása után nincs, aki felügyelje a gyermeket. Ha a szülők nem érkeznek meg eddig az időpontig, akkor a gyermeknek be kell mennie a napközi ügyeletre. Megértésüket köszönjük!

A gyerekek felügyelete

A gyermekek felügyelete minden más esetben is kiemelt fontosságú. Ezért kérjük, segítsenek annak tudatosításában, hogy azoknak a tanulóknak, akik nem igénylik a napközit, vagy a tanulószobát, az utolsó óra után vagy el kell hagyniuk az iskolát, vagy ha mégis maradni szeretnének (játszani, beszélgetni, szülőre várakozni), akkor a napközis, illetve tanulószobai csoportjukkal és a felügyelő tanárral kell lenniük.

Azon tanulók számára az iskolából való távozás időpontja kiemelten fontos, akik rendszeres sporttevékenységük miatt felmentést kaptak az utolsó tanítási (testnevelés) órán való részvétel alól. Amennyiben mégsem igénylik az edzés miatt az iskolából történő korábbi távozást, akkor a határozatot visszavonjuk. Köszönjük együttműködésüket!

---

Előretekintő:

• 2016. 11. 24-én, csütörtökön ellátogat hozzánk Ukrajnából a Kosztopoli Népi Együttes, (gyermek-tánccsoport). Programjukat a tornateremben fogják bemutatni (14.30-15.30). Az előadás megtekintése díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Ezen a délutánon tanulóink házi feladatának megírása otthoni feladattá válik.

• 2016. 11. 25-én, pénteken tartjuk a szokásos nyelvi délutánunkat 14.00-16.00 óra között, amelyen a 4-8. évfolyam tanuló vesznek részt. Minden tanuló jelenlétét elvárjuk. A programról távol maradni csak előzetes igazgatói engedéllyel lehet.

• Ugyanezen a napon, 2016.11.25-én, pénteken 16.00-19.00 óra között a 6-8. évfolyam tanulóinak Katalin-bált rendezünk. Erre - szintén hagyományainknak megfelelően - 1 kg Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 2016. novemberi hírmondója szülőknek 4 / 5 tartós élelmiszer a belépő, s ezzel kezdjük a hagyományos adventi adomány-gyűjtésünket, melynek keretében december 16-ig várjuk minden család felajánlását. Az összegyűjtött tartós élelmiszereket a Caritas Hungarica számára adjuk majd át, akik rászoruló családoknak juttatják el karácsony előtt.

• 2016. 12. 09-én tartjuk Luca-napi rendezvényünket. Az első 4 tanítási óra megtartása után az 5. és 6. órában kézműves foglalkozásokon vesznek részt tanulóink, majd 14.30 órától kezdődik a vásár. A gyerekek ezen a napon hideg ebédcsomagot kapnak. A vásárról szóló tájékoztató levelet, e-mail formájában, az SZMK-képviselőkön keresztül elküldtük a szülőknek.

• 2016. 12.14-én, szerdán 18.00 órakor lesz iskolánk Karácsonyi hangversenye. Fellép a Kicsinyek Kórusa, a Mezzoforte Kórus, a csengős csoportok, furulyás osztályok. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

• 2016. 12. 20-án, kedden tartjuk az iskola- majd osztálykarácsony ünnepét. Az erről szóló tájékoztatót az osztályfőnökök küldik az üzenő füzetekben. A gyerekek ezen a napon hideg ebédcsomagot kapnak, délután összevont napközi ügyeletet tartunk.

• 2016. 12. 21.-én, szerdán tantestületi adventi lelki nap lesz, mely tanítás nélküli munkanap. 

• Továbbra is gyűjtjük a kupakokat volt tanítványunk gyógykezelésére. Az összegyűjtött és zacskókba csomagolt kupakokat leadhatják a portán. Köszönjük segítségüket!

• A téli szünet 2016.12.22 - 2017.01.02. A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016.12.20., kedd, a szünet utáni első tanítási nap: 2017.01.03. kedd.

---

Alapítványi befizetések augusztus hónapra:

• 1.a - 5 600 Ft

• 1.b - 1 000 Ft

• 2.a - 0

• 2.b - 23 500 Ft

• 3.a - 2 900 Ft

• 3.b - 0

• 4.a - 4 000 Ft

• 4.b - 13 500 Ft

• 5.a - 7 700 Ft

• 5.b - 10 400 Ft

• 5.c - 0

• 6.a - 1 000 Ft

• 6.b - 4 500 Ft

• 7.a - 2 000 Ft

• 7.b - 0

• 8.a - 9 500 Ft

Adományok augusztus hónapban:

Befizetés 54 000 Ft
Irodai persely 10 410 Ft

Alapítványi befizetések szeptember hónapra:

• 1.a - 5 600 Ft

• 1.b - 15 000 Ft

• 2.a - 0

• 2.b - 24 100 Ft

• 3.a - 15 500 Ft

• 3.b - 2 000 Ft

• 4.a - 3 000 Ft

• 4.b - 10 500 Ft

• 5.a - 4 500 Ft

• 5.b - 12 200 Ft

• 5.c - 5 000

• Ft - 6.a 0

• 6.b - 7 000 Ft

• 7.a - 2 000 Ft

• 7.b - 5 000 Ft

• 8.a - 5 000 Ft

Adományok szeptember hónapban:

Irodai persely 9 425 Ft
tavalyi 8.a 15 410 Ft

Alapítványi befizetések október hónapra:

• 1.a - 9 600 Ft

• 1.b - 13 500 Ft

• 2.a - 0

• 2.b - 26 800 Ft

• 3.a - 13 600 Ft

• 3.b - 1 750 Ft

• 4.a - 3 250 Ft

• 4.b - 16 000 Ft

• 5.a - 10 600 Ft

• 5.b - 8 050 Ft

• 5.c - 0

• 6.a - 0

• 6.b - 4 500 Ft

• 7.a - 13 000 Ft

• 7.b - 0

• 8.a - 6 250 Ft

Adományok október hónapban:

Irodai persely: 11 310 Ft
Befizetés: 18 000 Ft

A Néri Szent Fülöp Katolikus Iskoláért Alapítvány javára felajánlott 1%-os személyi jövedelemadóból 1 267 313 Ft gyűlt össze 2016. évben. Hálásan köszönjük felajánlásukat!