„Senki nem tud rosszat vagy jót tenni magának anélkül,
hogy ne tenné azt egyúttal a felebarátjának is.”
Sziennai Szent Katalin

Tisztelt Szülők!

Sok szeretettel köszöntjük Önöket 2017. márciusában, nagyböjti hírmondónkkal.

Visszatekintő

2017. február 11-én tartottuk hagyományos családi iskolakóstoló napunkat, mely minden igyekezetünk ellenére sajnálatosan idén is egybe esett a kerületi iskolaválasztó nappal, amit az Erzsébetligeti Színházban rendeztek meg, ahol kizárólagosan az állami iskolák kaptak bemutatkozási lehetőséget. Az időpont után sokszorosan érdeklődtünk, hogy az események egybeesését ki tudjuk kerülni, de sajnos nem kaptunk megfelelő információt. Mindezek mellett nagy örömünkre sokan látogattak el a néris iskolakóstoló rendezvényre, valamint több, mint 60 leendő elsős látogatta a hétfőnkénti iskola-előkészítő foglalkozásokat (első foglalkozás: 2017. 02. 13., utolsó alkalom 2017.03.06.). A felvételt nyert tanulók névsorát 2017. 03. 13-án, hétfőn, a déli órákban függesztettük ki iskolánk portájánál.

Mint arról bizonyára Önök is értesültek, a pedagógus életpálya modell bevezetésével a pedagógusok bizonyos időnként minősítési eljárásra jelentkezhetnek. A minősítési eljárás állomásai egy hosszú folyamat része, mely a jelentkezéssel kezdődik, markáns eleme az igen időigényes portfólióírás, majd a folyamat végén van maga a minősítés, amikor három tagú bizottság értékeli a portfóliót és az előttük megtartott tanítási órákat. A 2016-os évben összesen három minősítés történt iskolánkban (Dr. Kánnainé Ivony Anna, Tóthné Mózer Annamária, Zsivkovné Cravero Ágnes) a 2017-es évben 7 minősítés zajlik tantestületünkben. ebből 4 esemény valósult meg februárban (Kovács Márk, Konczili Eleonóra, Zsilinszky Enikő és Borbély-Ragány Gyöngyvér). Gratulálunk kollégáinknak a sikeres minősítéshez! 

2017 februárjában két XVI. kerületi versenynek is otthont adtunk a Nériben. Február 2-án rendeztük meg a felsőtagozatosok népdaléneklési versenyét. Mintegy 60 énekes mutatta be tehetségét a következő kategóriákban: korosztályonként (első korosztály 5-6. évfolyam, második korosztály 7-8. évfolyam) szóló ének, kiscsoportos ének (2-3 fő) valamint énekegyüttes (4-8 fő) kategóriákban lehetett indulni. A színvonalas versenyben 5-6. évfolyamos tanulóink indultak, szólóban és énekegyüttes kategóriában, s el is hozták a győzelmet: a zsűri döntésének értelmében Vámos Kincső (szóló) és a Csicsergő Népdalkör képviselte a kerületet a február 25-én megrendezett versenyen. Versenyzőink ott is kiemelt arany minősítéssel végeztek. Gratulálunk nekik és felkészítőiknek! (A versenyt a Nériben Tóthné Mózer Annamária szervezte meg)

Szintén februárban rendezte meg iskolánk a XVI kerületi első-második évfolyamos szavalóversenyt. A közel 20 kis versenyző, tanítóik, szüleik kíséretében, nagy izgalommal érkezett hozzánk. Iskolánkat Fehér Domonkos és Kertész Márk képviselte. (A versenyt Dr. Kánnainé Ivony Anna szervezte.)

2017. február 23-án tartottuk az alsósok farsangját. Alsósaink az egész napot farsangi hangulatban töltötték, már a délelőtti órákon is jelmezben voltak. A közös farsangi mulatságon, Mary Poppins (vagyis Enikő néni) irányítása mellett, a tornateremben minden osztály bemutatta rövid műsorát.

Másnap, február 24-én a felsősök farsangja következett. A délután négy órakor kezdődő program első részében az osztályok műsorait tekintettük meg, ezután diszkó vette kezdetét. Mindkét napon színvonalas, hangulatos műsorszámokat mutattak be az osztályok, ezeknek köszönhetően nagyszerű farsangunk volt! Köszönjük az SZMK-nak a büfé megszervezését, a kedves szülőknek pedig a sok finom süteményt,illetve az elpakolásban nyújtott segítséget!

A 2015/2016-os tanévben tartottunk először Szülői Akadémia címmel előadás-sorozatot, elsősorban iskolánkba járó gyermekek szüleinek (illetve a téma tekintetében néha hetedik-nyolcadik osztályostanulóknak is). A Szülői Akadémia előadásait idén is megszervezzük, ennek első állomása február 22-én, szerdán volt, az újraélesztés témájában. Előadóink: Dr. Szigeti Zsolt kardiológus és Dr. Demeter Gabriella gyermekgyógyász. Iskolánk ambu-babáját kihasználva, az elméleti tudnivalók után a gyakorlat következett, ahol minden jelenlévő kipróbálhatta (és ki is próbálta!) az újraélesztéshez szükséges mozdulatokat. Mint azt Dr. Szigeti Zsolttól megtudtuk, körülbelül az emberek 10%, vagyis minden 10. ember tudja, mit kell tenni egy újraélesztést igénylő helyzetben.  Közvetlen környezetünkben történő rosszullét, hirtelen szívleállás esetében a beteg további sorsa (élete) múlhat azon, hogy a mentők kiérkezéséig van-e, aki el tudja kezdeni a szívmasszázst? Az előadásban a doktor úr arra is kitért, mi a teendő, ha felnőtt igényel segítséget, illetve mit kell másképp tenni, ha gyermekkel történik baleset. Az idei sorozatunk első állomásával az újraélesztés a rendkívül fontos, életmentő tevékenységhez szerettünk volna egy kis segítséget nyújtani.

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az érdeklődés jóval kisebb volt, mint amire számítottunk.

Örömmel újságoljuk

A legutóbbi, januári SZMK ülésen a szülők részéről felvetődött, hogy a Béla utca - Battyány utca kereszteződésénél lévő zebrát láthatóbbá kellene tenni. Az SZMK vezetősége kérte az iskolát, tegyük meg a szükséges lépéseket. Örömmel újságoljuk Önöknek, hogy a szükséges lépéseket megtettük, így a korábbi irányonkénti 1-1 tábla helyett, 2017. február 16-án, irányonként 2-2, sárga fényvisszaverővel keretezett gyalogátkelőhelyet jelző tábla került kihelyezésre. A forgalomtechnikai diszpozíciót Tóth József készítette el - köszönet érte!

Illemkocka

Ebben a hírmondóban a köszönés fontosságáról és etikettjéről osztunk meg pár fontos tudnivalót.

A köszönés tekintetben a szabályok mindenkire egyformán érvényesek. Egymás üdvözlése az emberiséggel egyidős. A köszönés általános szabályai:

• A férfi köszönti előre a nőt, még ha idősebb is nála

• A fiatalabb köszönti előre az idősebbet

• A társaságba újonnan érkezett köszönti előre az ott lévőket

• A köszönést kötelező módon fogadjuk, ennek elutasítása súlyos sértés annak, akitől kaptuk

• A férfi mindig a nő előtt köszön

• Két, azonos nemű és korú személy egyszerre köszön

Mivel iskolai közösségünkben a katolikus köszönés a legelfogadottabb (Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké Ámen!), ez nagyban megkönnyíti dolgunkat. Ugyanis ez a forma mellőzi a tegeződés-magázódás esetenként kínos kérdését. Akár az iskolában vagyunk, akár az utcán, nyugodtan alkalmazhatjuk! Természetesen nem kötelező ezt használni, ha kényelmesebb a napszaknak megfelelő köszönési formula, akkor válasszuk azt! Fontos, hogy gyermekeinket megtanítsuk erre az elemi illemszabályra! Beszélgessenek erről, s alkalomadtán „súgjanak” nekik (pl.: ha belépünk az ajtón, hangosan köszönj!). De ne feledjék: leginkább a példánkkal tanítunk! Mi felnőttek is köszönjük bátran, jól hallhatóan, mutassunk példát a következő generációnak!

Mobilhasználatról……

Iskolánkban napközben a gyerekeknek mobiltelefonjukat kikapcsolt állapotban, táskájukban kell tartaniuk. A telefont bekapcsolni és használni csak tanár engedélyével lehetséges. Amennyiben a gyerekeknél bekapcsolt állapotú telefont találunk, elvesszük, a páncélszekrénybe tesszük, és azt a szülőknek adjuk át.

Ha a gyermekek igénylik, a nap kezdetén a telefont önkéntesen leadhatják az iskola titkárságára, majd a nap végén érte mehetnek.

Kérjük Önöket, beszélgessenek erről gyermekeikkel, mert az utóbbi időben megszaporodtak a „mobilos balesetek”. Köszönjük! 

Tegyünk érte….

A reggeli iskolába érkezés a Béla utcában és a Rákóczi utcában komoly fennakadásokat, balesetveszélyes helyzeteket teremt. A helyzet jobbítása érdekében kérjük, mérlegeljék a következő lehetőségeket:

• Ha bejönnek autóval a Béla utcába, megoldást jelenthet, ha az iskolaépület Batthyányi utca felőli végéig elmennek. Így egyszerre akár 8 autó is meg tud állni (egy pillanatra, parkolás nélkül az utca közepén), egyszerre ki tudnak szállni a gyerekek. Ez gyorsabb és biztonságosabb megoldást jelentene a mostani helyzetnél. A (kb) 8 autó távozása után gurulhatna a következő nyolc autó…….

• Ha nagyobbacska gyermekről van szó, nem szükséges bekanyarodni a Béla utcába, a rá merőleges Rákóczi utcában is meg lehet állni, ott általában parkolót is könnyen lehet találni arra a pár percre, míg a gyermek kiszáll az autóból, és Önök meggyőződnek arról, hogy biztonságosan elindult a Béla utcában a járdán az iskola felé.

Kérjük Önöket, hogy a KRESZ szabályainak betartása mellett, a gyermekek biztonságát szem előtt tartva, a szülőtársakra is tekintettel próbáljuk a reggeli közlekedési helyzetet elfogadhatóbbá tenni. Együttműködésüket köszönjük!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Béla utcába történő behajtáskor ne hagyják figyelmen kívül a megállni tilos táblát, mert azon kívül, hogy az úttest bal oldalán, a saroktól 40 méteres távolságon belül szabálytalan  megállni, a parkoló kocsi miatt az ételszállító, a kukás autó és a papíros konténert szállító teherautók nem tudnak az utcába bekanyarodni.

Kikérők

Ha gyermeküket valamilyen okból (elutazás, sportverseny, orvosi vizsgálat) kikérik az iskolából, a következők betartását kérjük:

• mindenképpen írásban, és előre szükséges a kérvényt benyújtani. Sportverseny esetén az egyesület és a szülő írásos kérelme is szükséges! Orvosi vizsgálat esetén a rendelésen/kezelésen való megjelenésről kérünk igazolást!

• az elkészült kérvényt az Igazgató Úrnak címezzék, de a gyermek minden esetben az osztályfőnökének adja azt át. Ugyanis ezáltal az osztályfőnök tájékozódik a tervezett hiányzásról, valamint véleményezi is azt (például magas óraszámú hiányzás mellett nem támogatjuk, hogy a gyermek utazáson vegyen részt). Természetesen az orvosi vizsgálat és a sporteseményen való részvétel más megítélésben van).

• a beérkezett kérvényeket iktatjuk, és a kérvény jellegétől függően válaszolunk (van, amiről határozatot készítünk, van, amire az üzenő füzetben válaszolunk).

Adóbevallás

Kérjük, hogy adóbevallásuk elkészítésekor gondoljanak iskolánkra! Kérjük, hogy adójuk 1%-át iskolánk alapítványa javára ajánlják fel! Néri szent Fülöp Iskoláért Alapítvány adószámunk: 18157413-1-42

Köszönjük!

Jót tenni jó!

Kupakgyűjtés: mint az Önök is tudják, iskolánk kezdettől fogva gyűjti a kupakokat, amelyekkel régi növendékünk kezelési költségeihez járulunk hozzá. A kupakok összegyűjtésére iskolánkban több helyen is van kihelyezett gyűjtőedény. Kérjük, csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz, segítsünk együtt!

Furulya: sok családban van otthon már nem használt szoprán furulya. Ha ez Önöknek csak felesleges tárolási feladatot jelent, ajánlják föl nekünk! Leginkább a szoprán-germán hangolású furulyáknak örülnénk. Ezzel támogathatják alsós zenei szakkörök működését! Szeretettel várjuk fölajánlásukat!

Csilla néni kérése: „Kérem Önöket, hogy akinek módjában áll és nincs rá szüksége, legyen szíves küldjön be május közepéig 1-2 babaruhát és bébiruhát, 56-86-os méretben. A gyerekekkel a Néri-napon tervezünk ezzel kapcsolatos tevékenységet. Szükségünk lenne még erre az alkalomra zománc vagy pléh lavórra, vagy régi pléh teknőre. Köszönettel: Csilla néni.

Előretekintő 

(a változtatás jogát fenntartjuk)

• nagyböjt péntek reggelein 7.45-től keresztút a tornateremben

• március 13. a felvételt nyert tanulók névsorának kifüggesztése

• március 14. kedd osztályfényképezések, 1848-as megemlékezés - iskolai egyenruhában jövünk

• március 20-21. fogadóórák, külön kiírás szerint (bejelentkezni a portán elhelyezett füzetben lehet március 13. hétfőtől)

• április 5. szerda tanulói lelkinap (a nap részletes programjával később jelentkezünk)

• tavaszi szünet: április 13-18. (szünet előtti utolsó tanítási nap: április 12. szerda, szünet utáni első tanítási nap: április 19. szerda)

• tavaszi koncert: május 3. szerda 18.00 óra

• jubileumi ünnepség sorozat (tematikus hét): május 22-27. között (részletes programmal a továbbiakban jelentkezünk)

 

Szép tavaszi napokat kíván

az iskola vezetése

---

Alapítványi befizetések:

december hónap:

1.a     5 600 Ft
1.b   15 000 Ft
2.a            0 Ft
2.b  32 500  Ft
3.a            0 Ft
3.b            0 Ft
4.a 110 000 Ft
4.b  20 500 Ft
5.a    2 000 Ft
5.b    6 700 Ft
5.c           0 Ft
6.a    2 000 Ft
6.b   14 500 Ft
7.a     3 000 Ft
7.b           0 Ft
8.a  11 000 Ft

Irodai persely:  9 995 Ft
Befizetés: 317 000 Ft

Január hónap

1.a 5 700 Ft
1.b 36 500 Ft
2.a        0 Ft
2.b 32 500 Ft
3.a        0 Ft
3.b       0 Ft 
4.a 3 500 Ft
4.b 13 500 Ft
5.a 3 500 Ft
5.b 6 900 Ft
6.a     0 Ft
6.b 4 500 Ft
7.a 12 000 Ft
7.b            0 Ft
8.o.    4 700 Ft

Irodai persely 13 200 Ft
Befizetés: 23 000 Ft

Február hónap

1.a      8 200 Ft
1.b   17 000 Ft
2.a            0 Ft
2.b   43 100 Ft
3.a     5 000 Ft
3.b     3 500 Ft
4.a     1 500 Ft
4.b   20 500 Ft
5.a     5 000 Ft
5.b     6 000 Ft
5.c            0 Ft
6.a            0 Ft
6.b     4 500 Ft
7.a     3 500 Ft
7.b           0 Ft
8.o.   8 500 Ft

Irodai persely: 9940 Ft
Befizetés: 36 500 Ft