„Máriát dicsérje lelkünk,
Máriát dicsérje szánk,
Őt, kiáltal Isten annyi szent malasztja
szálla ránk”
ÉE 315

Szeptemberi Hírmondó

Sok szeretettel köszöntjük Önöket 2017 szeptemberében, a Néri Szent Fülöp Katolikus
Általános Iskola 21. tanévének első hírmondójával.

---

Híreink

Napló – e-napló, ellenőrző, üzenőfüzet

Az elmúlt tanévben, a második félévben, kísérleti jelleggel alkalmaztuk az elektronikus naplót. Jelen tanévtől azonban az elektronikus napló a hivatalos. Az e-napló alkalmazásait bővíteni fogjuk: keressük a lehetőségeket arra, hogy a magatartásfüzet bejegyzései, valamint a közös iskolamise látogatások jelenlétei is bekerüljenek oda. Tanulóinknak a továbbiakban is lesz ellenőrzője, ebbe a félévi értesítő mellett a dicséretek, illetve fegyelmi fokozatok fognak bekerülni. Továbbra is nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden tanulónknak legyen üzenő füzete, az iskola és a családok közötti információcserék zavartalansága érdekében.

Szaktantermek használata

Tájékoztatjuk a családokat, hogy az iskolai szaktantermekbe és szertárakba a tanulók csak felnőtt kíséretében mehetnek be és tartózkodhatnak ott. Ezen termek a következők: a természettudományi, az informatika-, a technika-, a nyelvi, és a tornaterem, valamint a tornaszoba, a könyvtár, illetve az összes szertár. Kérjük, Önök is beszélgessenek erről gyermekeikkel! Köszönjük!

Sportolók felmentési lehetősége testnevelés órákon való részvétel alól

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan jelen tanévben is törvényi lehetőség van arra, hogy ha egy tanuló leigazolt versenyzője egy sportegyesültnek, akkor kérje felmentését maximum heti 2 testnevelés órán való részvétel alól, abban az esetben, ha ezek az órák az osztály órarendjének legelső vagy legutolsó órájában vannak. Nagyon fontos, hogy azokban az órákban, amelyekre a tanuló a felmentését megkapta, az iskola már nem vállal felelősséget a felügyeletéért. Ez azt jelenti, hogy első órás felmentés esetén a tanuló csak ¾ 9-re érkezhet az iskolába, az utolsó tanítási órára adott felmentés esetén a tanulónak a tanórára való becsöngetésig el kell hagynia az iskolát.

Kérjük, hogy az első féléves felmentési kérelmeket szeptember 18-ig leadni szíveskedjenek. A kérelemnek tartalmaznia kell a sportegyesület névre szóló igazolását, valamint a szülő által megfogalmazott kérelmet. Az ezek alapján kiállított igazgatói határozatok egy félévre szólnak, azokat a második félévre újra kell kérelmezni.

A tanulók a heti két testnevelésóra látogatása alóli felmentést attól az időponttól vehetik igénybe, amikor megkapták az erről szóló igazgatói határozatot.

Gyermekvédelmi fogadóóra

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy Tyukász Mihály Tamás igazgató úr, mint az iskola gyermekvédelmi felelőse, hétfőnként a 4. tanítási órában tartja ezzel kapcsolatos fogadóóráját. Előzetes bejelentkezés szükséges.

Új iskolapszichológus

Az idei tanévtől az iskolapszichológusi feladatokat Morvai Dorottya látja el, szerdánként 10.00-15.00 óráig.

Elsőpénteki szentmisék

A tanév során az első pénteki szentmiséken való részvételt szeretnénk egy kicsit komolyabbá tenni. Ezért ezeknek a szentmiséknek minden hónapban lesz egy-egy osztályfelelőse. A beosztás hamarosan elkészül, amit közzéteszünk az iskola bejáratánál lévő faliújságon is. Szeretettel invitáljuk Önöket is, hogy vegyenek részt ezeken a szentmiséken.

Hétkezdő áhítatok

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján változtatni kényszerülünk a hétfői (illetve hétkezdő) áhítatokkal kapcsolatosan. Az eddigi gyakorlat szerint tanulóinknak a hétkezdő áhítatok előtt 7.45-ig kellett az iskolába megérkezniük, az áhítat 7.50-kor kezdődött. Így szinte minden alkalommal belenyúltunk az első tanítási órába.  Ezért ettől a tanévtől hétfőnként (illetve, ha munkaszüneti napok miatt nem hétfővel kezdjük az iskolát, akkor azon a napon) tanulóinknak 7.40-re kell megérkezniük, és az áhítat 7.45-kor kezdődik. A többi napon az iskolába érkezés 7.45 marad.

A hétfői vagy a szünet utáni első napon 7.45-től, a további napokon 7.50-től írjuk be a tanulót későnek.

Ebédlemondás

Ha gyermekük megbetegszik, vagy bármilyen okból hiányzik, kérjük, mondják le számára az ebédet. Az elmúlt években iskolánknak igen nagy összegben kellett a kedvezményes étkezési díjban részesült családok le nem mondott ebédje után járó támogatást feleslegesen kifizetnie (ha a család nem mondja le az ebédet, az ételszállító kiszállítja. A kedvezményes árú ebéd „másik felét” azonban az iskola fizeti, és ilyen esetben is ki kell fizetnünk azt. Ez az összeg több százezer forint felesleges kiadást jelent intézményünknek.

Az ebédlemondás rendje

Telefonon és mailben, a következő címen: etkezes@neriiskola.hu

A lemondást reggel ¾ 9-ig kérjük bejelenteni. A lemondás a bejelentést követő naptól érvényes.

Házirend

Tantestületünk az augusztusi munkanapok jelentős részében az iskolai alapdokumentumok módosításával foglalkozott. Ezek egy része törvényi változások miatt volt szükséges, más részük az iskolai hagyományok, szokások mentén kialakult változások miatt vált esedékessé.

Ezekről a szülői értekezleten részletes tájékoztatást kapnak. A megújult dokumentumok hamarosan elérhetőek lesznek iskolánk honlapján.

Gyógytestnevelés

Tájékoztatjuk azon tanulók szüleit, akik gyógytestnevelésben részesülnek, hogy a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat elhelyeztük a bejárat melletti faliújságon.

Iskolai élet, szakkörök, előkészítők, korrepetálások

Az iskolai szakkörök szervezése elkezdődött, várjuk a gyerekek jelentkezését. Kérjük Önöket, tudatosítsák gyermekikben, hogy ha jelentkeztek valamilyen rendszeres, tanórán kívüli tevékenységre, akkor ez azt jelenti, hogy az egész tanév folyamán számítunk a tanuló jelenlétére azon a foglalkozáson. Ha változás állna be, az csak indokolt esetben, a szülővel történő egyeztetés alapján lehetséges. 

Új lehetőségként alsós tanítványainknak furulya szakkört hirdetünk. Várjuk lelkes, a kamaramuzsikálás iránt érdeklődő 2-4. évfolyamos tanulók jelentkezését. A szakkört vezeti: Nagyné Varga Erika néni. A csoport zenedarabjaival bemutatkozik az iskolai rendezvényeken, hangversenyeken. A jelentkezéshez szükséges 1 db Yamaha szoprán, germán hangolású furulya.

---

Előretekintő

Szeptember hónap

-szülői értekezletek:

• szept. 11-én, hétfőn 2-3. évfolyamosok szüleinek,

• szept. 12-én, kedden a 7-8. évfolyam, illetve a 6. a osztálynak szüleinek

• szept. 13-án, szerdán a 4-5 évfolyam, valamint a 6. b és c osztályok szüleinek.

Mindennap összevont értekezlettel kezdünk az ebédlőben, ezt követik az osztály szülői értekezletek a tantermekben. Mindegyik összevont szülői értekezleteknek ugyanaz lesz a témája, napirendje, ezért a szülőknek elegendő egyik összevont szülői értekezleten megjelenni.

-szept. 10. (vasárnap) 8.00 - iskolamise

-szept. 20. (szerda) 17.00 -iskolai SZMK értekezlet (helyszín: ebédlő)

Október hónap

-okt. 6. (péntek) Megemlékezés az aradi vértanúkról az iskolarádióban

15.00-18.00 - Őszi vásár és szüreti mulatság

-okt. 8. (vasárnap) 8.00 - iskolamise

-okt. 9. (hétfő) sportnap

-okt. 10. (kedd) pályaorientációs nap külső helyszíneken (1. tanítás nélküli munkanap)

-okt. 13. (péntek) Bolyai matematika-verseny a Nériben

-okt. 25. (szerda) 17.00 - továbbtanulási fórum a 7-8. évfolyam tanulóinak és szüleiknek

Őszi szünet:

Október 30 - november 3.

Szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (péntek), szünet utáni első tanítási nap november 6. (hétfő).

 

Szép őszi napokat kíván az iskola vezetősége

---

Alapítványi befizetések

2017. május hónap

• 1.a         5 700 Ft

• 1.b       11 700 Ft

• 2.a         1 000 Ft

• 2.b       20 600 Ft

• 3.a         5 000 Ft

• 3.b         5 500 Ft

• 4.a         1 000 Ft

• 4.b       15 500 Ft

• 5.a         2 000 Ft

• 5.b         4 000 Ft

• 5.c         0

• 6.a         7 000 Ft

• 6.b         4 500 Ft

• 7.a         2 000 Ft

• 7.b         0

• 8.a         2 000 Ft

Adomány

• Irodai persely     6 690 Ft

• Befizetés         13 500 Ft

2017. június hónap

• 1.a         3 700 Ft

• 1.b        10 000 Ft

• 2.a         0

• 2.b         9 200 Ft

• 3.a         0

• 3.b         0

• 4.a         0

• 4.b         4 500 Ft

• 5.a         0

• 5.b            800 Ft

• 5.c         0

• 6.a         0

• 6.b         1 500 Ft

• 7.a         0

• 7.b         0

• 8.a       15 000 Ft

Adomány

• Néri bál           74 100 Ft

• Befizetés         22 500 Ft

2017. július hónap

• 1.a         3 700 Ft

• 1.b        10 000 Ft

• 2.a         0

• 2.b         9 200 Ft

• 3.a         0

• 3.b         0

• 4.a         0

• 4.b         5 000 Ft

• 5.a         0

• 5.b            800 Ft

• 5.c         0

• 6.a         0

• 6.b         0

• 7.a         0

• 7.b         0

• 8.a         2 000 Ft