„Mária, Mária szép virágszál,
Mária szikrázó nap!
Védelmezz magyarok Nagyasszonya
Imádkozz érettünk, Anyánk!”

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Sok szeretettel köszöntjük Önöket a 2017-2018-as tanév második, októberi hírmondójával.

Visszatekintő

2017. szeptember 16-án Mindszenty zarándoklatra hívtuk Önöket.

70 évvel ezelőtt Mindszenty József bíboros, hercegprímás úr meghirdette a Boldogasszony Évét, és a Városmajorból 100.000 férfi zarándokot vezetett Máriaremetére. Az évforduló kapcsán, dr. Erdő Péter bíboros úr támogatásával, jubileumi engesztelő gyalogos zarándoklatot szerveztek, melybe a mi iskolánk is becsatlakozott. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy előzetes szervezésünk ellenére egyetlen család jött el az öt évenként megrendezett eseményre.

---

Hírek, események

2017. október 9-13. közötti napokban sok izgalmas program történt/történik iskolánkban.

Sportnap

Október 9-én, hétfőn tartottuk a hagyományos sportnapot. Tanulóink osztályfőnökeik, tanáraik vezetésével, külön busszal kiutaztak a Naplás-tóhoz, ahol különböző állomásokon, játékos feladatok várták őket.

Pályaorientációs nap

Október 10-én pályaorientációs napot szerveztünk tanulóinknak.

Az emberi erőforrások minisztere 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. tanév rendjéről 5.§-a határozza meg, hogy az általános iskolában a tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat tanítás nélküli munkanapot használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanapot kizárólag pályaorientációs célra lehet fordítani. A programokat a tanulók életkori sajátosságaihoz igazítottuk, ezért a következő szakmai műhelyekben, múzeumokban tettek látogatást:

Az 1-2. évfolyam tanulói ellátogattak Szentendrei Szabadtéri Múzeumba, ahol a paraszti élet különböző életterületeivel ismerkedhettek meg.
A 3. évfolyam tanulói megtekintették a Vasúttörténeti Parkot, és a vasútnál dolgozók munkaterületeit.

A 4. évfolyam tanulói a Tűzoltó Múzeumban, tűzoltóságon tettek látogatást. Megismerkedtek a tűzoltók mindennapjaival.

Az 5. évfolyamosok a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola vendégeiként belekóstolhattak többek között a virágkötészet titkaiba, őszi termésekből dekorációt készítettek, palántákat ültettek.

A 6. évfolyamot a nagy tanulói létszám miatt elosztottuk. Az a és b osztály a Képző- és Iparművészeti Szakgimnáziumba látogatott el. Az iskola bemutatkozása után a különböző szakágak műhelyeiben tettek látogatást (bőrdíszművesség, bútorrestaurálás stb.). A 6. c osztály a csömöri Auchan áruház cukrászatában próbálhatta ki a cukrász mesterséget.
A 7-8. évfolyam tanulóit elvittük a Hungexpon megrendezett „Szakmázz!” nevű interaktív kiállításra, ahol számtalan szakma képviselői, szakgimnáziumok, szakközépiskolák mutatják be képzési repertoárjukat. A szakképzés egyes területei kipróbálható, kézzelfogható gyakorlati megoldásokat is kínáltak az érdeklődőknek.

Őszi vásár és néptáncház

Október 12-én, csütörtökön tartjuk a hagyományos őszi vásárunkat és néptáncházat. A vásárhoz új elemként csatlakozik az ünneplőruha, ünneplő cipő és tanulói köpeny börzéje. Ezzel a kezdeményezéssel lehetőségek kívánunk arra adni, hogy a ritkán felvett, gyorsan kinőtt ünneplő ruhák gazdát tudjanak cserélni. Kérjük Önöket, hogy a börzére az SZMK képviselőinél jelentkezzenek (a jelentkezők létszámának függvényében jelöljük ki a börzéhez a termet). A vásár 15.00-18.00 óra között tart az ebédlőben.

A néptáncház programunkat is bővítjük. Az előző tanévekben sok szülő jelezte, hogy örömmel vennék, ha a gyereknek tartott néptáncház után a szülőknek is lenne lehetőségük erre. Ezért idén a következőképp alakul a táncos program: 16.00-17.00 között a gyerekeket várjuk, 17.00-18.00 óra között mindenkit, vagyis maradhatnak a gyerekek a szülőkkel, nagytestvérrel táncolni, de szeretettel várjuk a felnőtteket egy kis hagyományőrző kikapcsolódásra. A néptáncházat Mezei Csilla tanárnő vezeti, a „mindenki táncháza” részbe bekapcsolódik Tóth Luca Dóra is. A talpalávalót élő zenekar húzza majd.

Bolyai matematika verseny

A hét - 2017. október 13-án, pénteken - az Országos Bolyai matematika verseny területi fordulójának megrendezésével zárul. Ezen a napon rövidített órákat tartunk, és az iskolai étkezésben részesülő diákoknak hideg ebédcsomagot osztunk. 13.00 órától összevont napközi ügyelet lesz. Mivel több száz versenyző érkezik hozzánk aznap más iskolákból, kérjük, ha lehet, a nem versenyző tanulókat vigyék haza! Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!

Igazolás kedvezményes étkezéshez

Az előző tanévekben a kedvezményes tankönyvellátáshoz, illetve a kedvezményes étkezéshez igazolást kértünk Önöktől. Ugyan ebben a tanévben minden általános iskolás ingyen kapta a tankönyveket, tehát ahhoz nem volt szükség a jogosultság igazolására, de az étkezéshez jelenleg is szükséges ennek beküldése. Kérjük, hogy mindazok a családok, ahol a tanuló jogosult igénybe venni a kedvezményes étkezést, mihamarabb szíveskedjenek beküldeni az ezt igazoló papírt! Ez a nagycsaládosok esetében a banki vagy készpénzes családi pótlék kifizetését igazoló papír, a tartós betegséggel küzdőknek pedig vagy a MÁK által kiállított igazolás, vagy a szakértői orvosi bizottság által kiállított igazolás. A papírokat október 16-ig kérjük beküldeni. Köszönjük!

Iskolai úszásoktatás

Iskolánk, a korábbi évek gyakorlata szerint, az órarendi testnevelés órák terhére biztosítja a 3-4. évfolyamos tanulók számára az úszásoktatás megszervezését. Az úszásoktatás azonban a családoknak nem ingyenes. Az elmúlt években tévesen kaptunk információkat az úszásoktatás költségeivel kapcsolatosan, amit ezáltal mi is tévesen továbbítottunk. A jelen tanévben az úszással kapcsolatos költségek a következőképp oszlanak meg: a tanulók 6800 Ft-ot fizetnek, melyből 5000 Ft az úszásoktatás és az uszoda bérlése, 1800 Ft pedig a busszal történő oda-vissza utazás.

Külsős-foglalkozások a Nériben

Iskolánk lehetőséget biztosít különböző - főként sportolási - lehetőségek igénybe vételére a Nériben. Ezen foglalkozásokra azonban nemcsak jelenlegi néris diákok járnak, hanem sok esetben más iskolákból, és óvodákból érkező tanulók is. Az óvodáskorú, valamint elsős külsős gyerekek esetében azt az engedményt tettük, hogy a szülő bekísérheti gyermekét a foglalkozás megkezdése előtt (és a foglalkozás befejezésekor), hogy segítse őt átöltözni. A foglalkozások kezdetétől viszont a szülők már nem tartózkodhatnak az épületben, várakozásra a portánál van lehetőség. Kérjük az Önök türelmét és a helyzet megértését, elfogadását. Köszönjük!

Módosított házirend

Hosszas megbeszélések és egyeztetések után elkészült iskolánk módosított Házirendje. Október 12-től olvasható a honlapon.

Kupakgyűjtés

Az előző évekhez hasonlóan idén is folytatjuk a kupakok gyűjtését. Ezzel régi tanítványunk gyógykezelésének költségeihez járulunk hozzá. Kérjük, csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz! Gyűjtsék a kupakokat, és küldjék be azokat! Minden osztályban, valamint a portán is van kihelyezett kupakgyűjtő edény. Köszönjük!

---

Ajánló

Szeretettel ajánljuk a családok figyelmébe Placid atyáról készült portréfilmet, melyet az Urániában tekinthetnek meg október 23-án (10.30 órakor) illetve november 20-án (10.00 órakor). Jegyek az Uránia jegypénztárába, valamint interneten az: urania-nf.hu oldalon igényelhetők.

---

Előretekintő

• Október 20. - emlékműsor az 1956-os forradalomról

A negyedik órában a nyolcadikosok mutatják be megemlékező műsorukat a tornatermében. Iskolai egyenruhában jövünk.

• Október 25. 17.00 - továbbtanulási fórum

A rendezvényre a 7-8. évfolyamos tanulókat és szüleiket várjuk. Tájékoztatást adunk a továbbtanulás minden részletéről, az iskola feladatairól, a szülők kötelezettségeiről. A beiskolázási jogokat a szülők gyakorolják, beleértve a tankötelezettség biztosítását a gyermek 16 éves koráig. Az általános iskola a nyolcadik évfolyamos tanulók továbbtanulását koordinálja, adminisztrálja.

• Október 26. 14.30 - Bolyai díjkiosztó ünnepség

Az október 13-án megrendezett Országos Bolyai Matematika Verseny Regionális Fordulójának díjkiosztója lesz.

• Őszi szünet: október 30-tól november 3-ig. Szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (péntek), szünet utáni első tanítás nap november 6. (hétfő).

• November 10. - Bolyai magyar verseny

A Sashalmi Tanoda elhúzódó felújítási munkálatai miatt iskolánk erre a tanévre átvette és megrendezi az Országos Bolyai Magyar Verseny Regionális Fordulóját is.

• November 12. 8.00 - iskolamise

• November 13-15. - nyílt napok:

Ebben a három napban tartjuk az őszi iskolai nyílt napokat. Minden osztályban egy-egy napon, 8.00-11.00 között lehet megtekinteni a tanítási órákat. Az osztályok számára kijelölt napokat az üzenőfüzetekben és az e-naplóban is jelezzük a családoknak. Kérjük, a szervezési feladatok gördülékeny megoldása érdekében, feltétlenül jelezzék, ha ellátogatnak a nyílt napokra. Köszönjük!

• November 17. - negyedéves értesítő

Az első 5 évfolyamon ezen a napon kapják meg a gyerekek a negyedéves tanulmányi értesítőt.

• November 17. - nyelvi délután és Erzsébet-bál

A nyelvi délután alkalmából játékos vetélkedőre várjuk a 4-8. évfolyam tanulóit, ahol életkori sajátosságaikhoz és nyelvi tudásukhoz igazodó csapatjátékokkal készülünk számukra.

Szokásainkhoz híven, ezt követően tartjuk meg az Erzsébet-bált, ahol kulturált szórakozási lehetőséget kínálunk a 6-8. évfolyam tanulóinak. Ezen a napon kezdjük meg adománygyűjtő akciónkat is: báli belépőként 1 kg tartós élelmiszert kérünk. Az adományokat december18-ig gyűjtjük a Karitasz Hungarica javára.

• November 27-28. - fogadóórák

Előzetes bejelentkezés alapján várjuk Önöket a fogadóórákra.

• November végén: Karácsonyi egyéni fotózás

• December 9. szombat - Luca-nap

Munkanap áthelyezéssel (dec. 22 péntek helyett) december 9-én tartjuk a Luca-napi rendezvényünket. 8.00-10.00 óra között kézműves foglalkozásokkal készülünk, majd 10.00-12.00 óra között vásár a tornateremben. A vásárra Borbély-Ragány Gyöngyvérnél kell jelentkezni (gyongyver@neriiskola.hu).

• December 10. 8.00 - iskolamise

• December 20. 18.00 - koncert

Iskolánk hagyományos karácsonyváró koncertjét a Szent Mihály templomban tartjuk. Fellép a Kicsinyek Kórusa (3-4. évfolyamosok) a Mezzoforte Énekkar (felső tagozatosok), a furulya szakkör, csengős csoportok, tanári kórus. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

• Téli szünet: 2017. december 27. – 2018. jan. 2.

Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21., csütörtök, szünet utáni első tanítási nap január 3.

 

Szép őszi napokat kíván
az iskola vezetése

---

Alapítványi befizetések

2017. augusztus hónap

1.a          500 Ft
1.b      1 000 Ft
2.a       5 700 Ft
2.b    10 000 Ft
3.a              0 Ft
3.b    18 100 Ft
4.a       1 500 Ft
4.b             0 Ft
5.a       1 500 Ft
5.b      8 500 Ft
6.a       2 000 Ft
6.b      5 800 Ft
6.c       5 000 Ft
7.a       2 000 Ft
7.b      3 000 Ft
8.a       2 000 Ft
8.b             0 Ft

Adomány
Irodai persely       10 430 Ft
Befizetés     49 500 Ft

2017. szeptember hónap

1.a              0 Ft
1.b       1 500 Ft
2.a     12 700 Ft
2.b    18 000 Ft
3.a              0 Ft
3.b    20 200 Ft
4.a       9 000 Ft
4.b             0 Ft
5.a       1 000 Ft
5.b    13 000 Ft
6.a       4 000 Ft
6.b    12 100 Ft
6.c       5 000 Ft
7.a              0 Ft
7.b      3 000 Ft
8.a       3 000 Ft
8.b       5 000 Ft

Adomány
Irodai persely       9 650 Ft
Befizetés          18 000 Ft

A Néri Szent Fülöp Katolikus Iskoláért Alapítvány javára felajánlott 1%-os személyi jövedelemadóból 982 796 Ft gyűlt össze 2017. évben.

Hálásan köszönjük felajánlásukat!