szombat, szeptember 22Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Tantestület 2017/2018

​​​

1. Urbán Gábor kanonok-plébános atya
2. Tyukász Mihály Tamás igazgató
3. Tóthné Mózer Annamária szakmai igazgatóhelyettes, ének  
4. Borbély-Ragány Gyöngyvér általános igazgató-helyettes, magyar, könyvtár
5. Dr. Barthos Gáborné tanító
napközi (2.b)
 
6. Bartosiewicz Gáborné (Márta) tanító (3.b)
technika
 
7. Biróné Hutka Andrea magyar, osztályfőnök (8.a)  
8. Busai Anna magyar  
9. Budaházy Ágnes tanító (1.a), napközi  
10. Dohány Lászlóné (Edit) matematika, hittan, kémia  
11. Egyházi Bernadett magyar, osztályfőnök (6.b)  
12. Egyháziné Marthi Katalin tanító (1.b)
napközi, hittan
 
13. Erdei Györgyné tanulószoba
(óraadó)
 
14. Eszes Tünde tanító, napközi (3.a), magyar (6.)  
15. Fejes Ferenc technika (óraadó)  
16. Garay Karin testnevelés, természetismeret,
földrajz,
osztályfőnök (7.b)
 
 17. Jakab Crina Paula matematika
18. Juhász Magdolna magyar 7.b, 8.b
19. Dr. Kánnainé Ivony Anna tanító (3.a), munkaközösség-vezető  
20. Konczili Eleonóra tanító (4.a), biológia (7-8.)  
21. Kovács Józsefné (Mária) tanulószoba  
22. Kovács Márk informatika,
történelem,
osztályfőnök (5.a),
rendszergazda,
munkaközösség-vezető
 
23.  McNeilly Natália angol, osztályfőnök (5.b)  
24. Mezei Csilla tanító, hittan, néptánc, napközi (3.b)  
25. Mogyorosi Emese történelem
tanulószoba
26. Mórocz Zsolt testnevelés,
osztályfőnök (7.a)
 
27. Nagyné Varga Erika tanító,
napközi (2.a)
 
28. Nemesi Gabriella angol  
29. Oswaldné Naszvagyi Rita angol, ének  
30. Perényi Ibolya rajz,
osztályfőnök (6.a)
tanulószoba
 
31. Pótiné Bacskai Katalin tanító (4.b),
munkaközösség-vezető
 
32. Szám Katalin német,
osztályfőnök (5.c)
33. Szigeti Mátyás matematika, fizika,
munkaközösség-vezető,
DÖK segítő tanár
34. Szőke István történelem,
osztályfőnök (8.b),
hittan
35. Szőke Orsolya testnevelés,
tanulószoba
36. Tóth Gyöngyi tanító
napközi (1.a)
 
 37. Turi Katalin tanító, napközi (4.b)
38. Vécsey Erzsébet tanító (4.b)
napközi
39. Záborszkyné Kuzmann Ildikó matematika  
40. Zsilinszky Enikő tanító (2.a),
természetismeret
41. Zsivkovné Craveró Ágnes tanító,
fejlesztő pedagógus,
napközi
42. Zsólyami Judit tanító (2.b)
napközi