hétfő, november 18Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Köszöntő

Szeretettel köszöntöm a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola huszadik, jubileumi tanévébe lépett közösséget, ill. mindenkit, aki honlapunkon keresztül ismerkedik iskolánkkal.

A jubileumi tanévre két lényeges, jövőbe mutató beruházás történt a több mint száz éves iskolaépületünkben. Az iskola udvarának felújítása, és a sportpálya építése a jelenben segíti diákjainknak a kulturált és biztonságos sportolás feltételeit.

A 2016. tavaszától üzemelő napelemek a gazdaságossági szemponton kívül környezetünk megőrzését is szolgálja a jövő nemzedékének. Köszönet a fenntartónak, és a szülői támogatásnak.

A szakmai munkát nagymértékben segíti, valamint a kor követelményeihez igazodva a digitális tananyag használatát lehetővé teszi, hogy iskolánk a fenntartó jóvoltából három digitális táblával gazdagodott a tanév kezdetére.

Ennek a tanévnek kiemelkedően fontos feladata, hogy az iskola katolikus szellemiségéhez, keresztény értékrendjéhez méltóan ünnepeljük meg iskolánk alapításának húsz éves jubileumát. Megköszönve az alapítók munkáját, hálát adva az iskola eredményes működéséért, az elkötelezett pedagógusokért, a fenntartó gondoskodásáért és a szülők segítségéért.

Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a 2016-2017-es tanévtől 16-ra növekedett az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények száma.

Megköszönve elődöm, Dudás Attila igazgató úr 11 éves vezetői munkáját, kötelességemnek érzem az általa megfogalmazott alábbi gondolatok továbbvitelét, és erősítését:

„Az ezeréves hagyományokkal rendelkező katolikus magyar iskolának ma sem lehet más hivatása, mint az evangélium hirdetése, a keresztény életeszmény kibontakoztatása és a nemzeti hagyományok ápolása. Ezzel együtt valljuk, hogy korszerű, versenyképes intézményt kell létrehoznunk, ezért hagyományos céljaink megvalósításához alkalmazzuk a pedagógia és a technika legújabb eredményeit.

Missziónk a Néri iskola derűs szellemiségének megmutatása, mely nemcsak a hívő, katolikus, hanem minden igazságot szomjazó és Istent kereső családnak fontos.”

E fenti gondolatok jegyében kívánok Istentől áldott, eredményes új tanévet az iskola közösségének.

Tyukász Mihály Tamás
igazgató