hétfő, április 15Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Erasmus+ pályázatok

2018 Erasmus Project összefoglaló

Projektünk egy kerekasztal beszélgetéssel kezdődött, melyben meghatároztuk az iskola igényeit, célkitűzéseit, és a kiválasztottunk egy fő témát, mely közösen megállapodva a legégetőbb szükségletnek tűnt. Ez az iskolai élet fellendítése a project hetek és más nyelvi és kulturális program bevezetésével, ennek eredményeképpen pedig  a tanulás iránti motiváció erősödését tartotta fejlesztendő  célként szükségesnek. Természetesen emellett a 21 .század tanulói igényét kielégítve  az internet és az új eszközök világába elkalauzolja az érintetteket és számukra segítséget nyújt, hogy a kommunikáció gyorsabban és jobban alakuljon ki tanár és diák között. Természetesen a nyelv ismeret szükségessége a legfontosabb feladatok körébe tartozik, hiszen enélkül sem az internetet, sem a szakfolyóiratokat,se a filmeket, könyveket, de még a technológiai eszközöket sem tudjuk használni. Ezek teszik majd érdekessé és a gyermekek számára közelivé a tematikus hetek és kiállítások, ünnepek, szokások bevezetését iskolánkba.

Egyre több pedagógus kolléga bevonása történik   a nemzetközi kapcsolatainkba, akár Erasmus iskolák közötti, akár művészeti, táncos fellépéseink, vagy kiállítások szervezése, vagy a Béke Hálós és missziós tevékenységek jobb terjesztése érdekében.

A boldog tanár és boldog diák lelki eszményének felépítése és ennek megvalósítása igen nehéz feladat, de erre törekszünk.

A helyes egyensúly megtalálása munka és magánélet között, az utazással és turizmussal kapcsolatos tudnivalók, sőt egymás kultúrájának megismerése, tiszteletben tartása céljaink közte szerepel.

A cím kiválasztása, és a szükségletek megbeszélése után felosztottuk a projektet azokra főbb területekre,  amelyek mindezt lefedik: A projekt hét és nyelvi ünnepkörök tematikus kidolgozása, idegen nyelvi kompetenciák  fejlesztése, új módszerek és technológiai eszközök megismerése, és a lelki háttérrel foglalkozó tudományok elsajátítása, gyakorlatba való átültetése.

A tanfolyamokra való felkészülés először a projektben résztvevő tanárok bevonásával kezdődött. Aki magához közelinek érezte a témát, egy motivációs levelet írt, melyben meghatározta a szerepét is a projektben , valamit hogy mely tanfolyam az, ami támogatná az ő felkészülését, részvételét. A projekt vezetői ezeket átolvasva, megbeszélést tartottak, majd közösen a résztvevőkkel is.  Ez  tanfolyam leírásokkal, majd az órarendek az tanulmányozásával folytatódott. Az egy helyszínre utazó tanárok közösen megbeszéléseket tartanak, rendszeresen összegyűlnek. Majd a projekt vezetőivel és az intézmény igazgatóival újra beszélik a teendőket, kiutazásokat.

A kiutazásokkal kapcsolatos megbeszélések a tanári értekezleten kezdődtek, ahol először az elmúlt években kiutazó kollégák számoltak be tapasztalataikról és a felkészüléshez segítséget nyújtanak az újonnan kiutazóknak. Sokan közülük már másodszor, illetve harmadszor vesznek részt ilyen programon, tehát számukra nem újdonság.

A kiutazások ideje alatt is a projekt felelősök segítik a kollégákat folyamatos email illetve skype , Fb os kapcsolattal. Amennyiben bármilyen kérdésük, problémájuk támad, a projekt felelősök folyamatosan rendelkezésükre állnak.

A tanfolyamokról hazaérve a kiutazók leírják tapasztalataikat , disszeminációs oldalon megjelentetik azokat az új módszerek bemutatásával együtt.

Az iskola honlapján az Erasmus pályázatok alatt szintén megjelennek a beszámolók, melyeket a szülők diákok, tanárok egyaránt olvasnak. A helyi újságban és a plébánia lapjában cikkeket jelentetnek meg róla.

A kerületi munkaközösségi gyűlésen beszámolnak a kollégák a projektről és a tanfolyamaikról, valamint természetesen saját iskolán belül a nyitó értekezlete szeptemberben, valamint filmvetítéssel egybekötött bemutatókat tartanak egymásnak, majd a diákoknak is.

Summary of the Erasmus+ project 2018

Our project started with a meeting where we discussed the possible themes and ongoing projects in our school and decided to go for what we thought enjoys top priority this year. This aims reintroducing the project week in our school, incorporating studied cultural and language elements. Children unwittingly have to rethink what they have already learnt and this hopefully will lead towards further motivation. Furthermore, we want to put all of this on 21st century based teaching – using mainly new communication channels via the internet and other technical equipment. Such should result in a better and more reliable connection between teachers and students. At this point we need to focus on the teachers’ language skills as without this most resources would be out of reach for many of us (professional articles, books and films). It is also essential for the use of our technical background. Introducing new learning methods would raise students’ interest.

There are more and more colleagues involved in international communications, either participating in other Erasmus+ programmes, taking art exhibitions to a different level, travelling with folkdance groups or with school choirs. The Békeháló network and our voluntary missions also require more than basic language knowledge.

To achieve the happy student – happy teacher goal we need to work hard but it’s our aim.

Balancing between our professional and private life, including the time we spend travelling, organizing and experiencing other cultures are also within our perimeters.

After choosing the title we shared the main areas of the project: project week, getting to know better national, secular and spiritual holidays, study and use foreign languages, getting more involved with technical possibilities of the school and securing the background for better spiritual involvement.

At this time we involved the other teachers more: they all had to choose at least one area in which they had to write a motivation letter explaining why they chose that area and course and why this would help them the most. Then the coordinators would hold a meeting with each candidate and discuss further details of the course. Teachers travelling to the same country gather regularly as well as the whole team.

The project started at our usual teachers’ meeting at the beginning of the school year where we discussed the possibility of taking part in it. Many of the candidate teachers had already been on Erasmus+ courses so they also shared their experiences with the others, helping them on different areas.

Any problem arising with travel arrangements the participating teacher can contact the coordinators: via skype, email, Facebook or phone.

Arriving back home every participating teacher has to write a detailed report of his or her course which also will be the base for further disseminations. These disseminations will take place on various platforms, such as internet websites and blogs, local (secular and church) newspaper articles and meetings.

The website of the school is widely read by students, parents and teachers so therefore all participants will be expected to share their experiences on it.

Every travelling teacher has to give a short report at the local professional district meetings as well. There will be a short presentation from everyone at the school opening meeting. Further detailed reports with photos and short videos will be shown to students, parents and school staff at the appropriate time.

 

A projekt munkák megvalósulása:

Függvénytorna

Jelbeszéd 1.

Jelbeszéd 2.

Irányok: tájékozódás a térben 1.

Irányok: tájékozódás a térben 2.

Az Egri Csillagok feldolgozása

Naprendszer projekt – 2018/19 – Bringán a bolygókkal

Március 15. – ünnepi műsor – Néri, 2019.03.13.