szerda, május 29Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Tantestület 2023-24

 

…………….. ……………………………….. ……………………………………………………… ……………………………………………
       
       
1. Urbán Gábor kanonok-plébános atya
2. Sillye Gergely igazgató,
ének-zene
 

3. Morva Viktória szakmai igazgatóhelyettes,
tanító, fejlesztőpedagógus
 

4. Halminé Juhász Ildikó általános igazgatóhelyettes,
magyar nyelv és irodalom
 

5. Aranyosi Hajnalka társastánc  

 

 

 

 

 

 

6. Dr. Barthos Gáborné tanító  

7. Biróné Hutka Andrea magyar nyelv és irodalom
történelem
hittan
 

8. Borbély-Ragány Gyöngyvér magyar nyelv és irodalom  

9. Budaházy Ágnes tanító  

10. Csányiné Mihalik Viola Magdolna angol  

 

 

 

 

 

 

11. Csonkáné Kormos Terézia technika és tervezés
digitális kultúra
 

 

 

 

 

 

 

12. Dohány Lászlóné (Edit) matematika
hittan
kémia
 

13. Egyházi Bernadett magyar
hittan
 

14. Egyháziné Marthi Katalin tanító
hittan
 

15. Eszes Tünde tanító  

16. Garay Karin testnevelés
természettudomány
földrajz
 

 

17. Gregus Gergely néptánc  

 

 

 

 

 

 

 18. Hangácsi-Gajdos Judit tanító  

 

 

 

 

 

 

 19. Hargitai Éva matematika
kémia
 

 

 

 

 

 

 

 20. Hegyi Klára Enikő tanító  

 

 

 

 

 

 

 21. Holló Katalin rajz és művészettörténet  

 

 

 

 

 

 

 22. Kissné Moldován Rozália tanító  

23. Konczili Eleonóra tanító
biológia
 

24. Kovács Márk rendszergazda  

25. Mezei Csilla tanító
hittan
néptánc
könyvtár
 

26. Mórocz Zsolt testnevelés  

27. Nemesi Gabriella angol  

28. Németh Katalin tanító  

 

 

 

 

29. Dr. Oswaldné Naszvagyi Rita angol
ének
 

30. Papp Lilla tanító
hittan
 

 

 

 

 

 

31. Pótiné Bacskai Katalin tanító  

32. Rétsághy Zsolt matematika
digitális kultúra
 

 

 

 

 

 

 

33. Sommer László kémia  

 

 

 

 

 

 

34. Szám Katalin német  

36. Szentpáli-Oláh Anita tanító  

37. Szigeti Mátyás matematika
fizika
DÖK segítő tanár
 

38. Szilágyi Erzsébet Judit tanító
rajz és művészettörténet
 

 

 

 

 

39. Szőke István történelem
hittan
 

40. Turi Katalin tanító
digitális kultúra
 

41. Vécsey Erzsébet tanító  

42. Záborszkyné Kuzmann Ildikó matematika
német
 

43. Zeitler Miklós Péter történelem
földrajz
 

 

 

 

 

44. Zsilinszky Enikő tanító
földrajz
 

45. Zsivkovné Craveró Ágnes tanító,
fejlesztő pedagógus,
 

46. Zsólyami Judit tanító

 

47. Rakovszky Dorina iskolapszichológus  

 

 

 

 

48. Sipos Katalin pedagógiai asszisztens  

 

 

 

 

49. Tóth Andrea pedagógiai asszisztens