szerda, május 29Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Modern kor

 Az első világháború

Első világháború – gyakorló feladatok

Első világháborús online játékok

A történelmi Magyarország felbomlása

Földünk a két világháború között

Hazánk a két világháború között


ZANZA-TV:
– Az 1930-as évek magyar belpolitikája
– Az 1930-as évek magyar külpolitikája
– Életmód és társadalom a két világháború közötti Magyarországon

A második világháború

A kétpólusú világ

Az űrkutatás története - A Holdraszállás
  • A gazdaság két útja: piacgazdaság és tervgazdaság – PREZENTÁCIÓ
  • Az életmód változása, a populáris kultúra kialakulása – PREZENTÁCIÓ

Magyarország 1945-től 1956-ig

Az egységesülő Európa – a globalizáció kiterjedése

Az Európai Unió – iskolai dolgozat

A közelmúlt válsággócai és háborúi – iskolai dolgozat

Történelmi összefoglalás