vasárnap, május 26Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Újkor

 A világ és Európa a kora újkorban

Luther Márton, a vonakodó forradalmár - videó

 Magyarország a kora újkorban

Az ország három részre szakadása - videó
Eger 1552 - videó
Szigetvár 1566 - videó
Élet a Török Félhold árnyékában - videó

Erdélyi fejedelemség – gyakorló feladatok

A szentgotthárdi csata és a vasvári béke – videó

Magyarország története 21. - A Rákóczi-szabadságharc kitörése
Magyarország története 22. - Ónodtól a nagymajtényi síkig
Magyarország története 23. - Vitam et sanguinem
Magyarország története 24. - Reform és abszolutizmus

Kora újkori magyarországi történelmi személyek – gyakorló feladatok

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában

A polgárosodás kora Magyarországon

Magyarország története 25. - Széchényi és Széchenyi
Magyarország története 26. - A nemzeti ébredéstől a forradalomig

A pákozdi csata

A nemzetállamok kora

Ismétlő – Kortársak 1.
Ismétlő – Igaz/Hamis állítások 1.

Önkényuralom – kiegyezés – dualizmus

Magyarország története 29. - Megtorlás és ellenállás
Magyarország története 30. - Út a Kiegyezéshez

A nagyhatalmak versengése az első világháború előtt