szombat, május 25Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Jedlik Oktatási Stúdió hírlevél

 

 

From: webtek@s9.mediacenter.hu [mailto:webtek@s9.mediacenter.hu] On Behalf Of Jedlik Oktatási Stúdió
Sent: Wednesday, April 19, 2017 6:15 PM
To: Tyukász Tamás <igazgato@neriiskola.hu&gt;
Subject: Jedlik Oktatási Stúdió hírlevél

 

 

Jedlik Oktatási Stúdió Kft.

1215 Budapest

Ív u. 8-12.

( 276-3526
Internet: www.jos.hu

 

Tisztelt Igazgató, kedves Kolléga!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy minden akkreditált tankönyvünk felkerült a tankönyvjegyzékre, így várhatóan ezek a szokott módon rendelhetők lesznek a KELLO-tól.
Azokat a tankönyveinket, amelyek akkreditációja lejárt, akciós áron rendelhetik meg közvetlenül a kiadótól. (Erről a levél további részében tájékozódhatnak.)

Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy könyveink iskolák számára tanév közben is, akár egy példányban is megrendelhetők oktatási áron postaköltség nélkül.

A jóváhagyott középiskolai és általános iskolai tankönyvcsaládunkról információk, részletek és megrendelőlap a www.jos.hu/Konyvek.htm címen található.

Akciós tankönyveink:

Informatika munkatankönyv a 3. évfolyam részére (JO-0103)
Informatika munkatankönyv a 4. évfolyam részére (JO-0104)

A képet a feladó eltávolította.
A képet a feladó eltávolította.

Mindkét könyv akkreditációja lejárt.

Könyveink az Oktatási Minisztérium által kiadott kerettanterv alapján készültek. 

Mindkét munkatankönyv kompetencia alapú, így a tananyag feldolgozásában főleg az egyéni és a kiscsoportos munka módszerére építenek.

A munkatankönyvek öt-öt fejezetből állnak, egy-egy fejezet 4-9 tanóra anyagát tartalmazza, egy óra anyaga egy oldal terjedelmű. Minden óra tartalmaz számítógéppel megoldandó feladatokat, az új ismeretek elsajátítását példákkal, leírásokkal segíti, és megteremti a tantárgyi koncentráció lehetőségét is. Minden fejezet tartalmaz legalább egy olyan játékot, amely fejleszti a tanulók logikai gondolkodását. 

A fejezetek, valamint a könyvek végén ismétlő kérdések szerepelnek, ezek az oldalak az értékeléshez pontszámjavaslatot is tartalmaznak. 

Mindkét könyv színes, A/4-es méretű, 40 oldal, kedvezményes iskolai ára: 610 Ft 495 Ft

 

Informatikai ismeretek a 7. évfolyam részére (JO-0107)

A képet a feladó eltávolította.

(Tankönyvi engedély száma: TKV/423-6/2011, az akkreditációja lejárt.)

Ebben a könyvben áttekintjük az információ kezeléséhez szükséges eszközöket: összefoglaljuk a számítógépek jellemzőit, áttekintjük a számítógépek fajtáit, és az egyre fontosabb mobil eszközöket (GPS, okostelefon stb.) Megtanuljuk, hogyan lehet hatékonyan összegyűjteni a szükséges ismereteket az interneten és a könyvtárban. Megnézzük, hogyan lehet az így megszerzett anyagot átalakítani, rendszerezni és másoknak bemutatni.

Színes, 100 oldal B/5-ös, akciós oktatási ára: 1035 Ft 850 Ft)

 

Windows 7 és Office 2010 középfokon (JO-0177)

A képet a feladó eltávolította.

(A könyvet az Oktatási Hivatal TKV/129-5/2011 engedélyszámmal  2016. augusztus 31-ig tankönyvvé nyilvánította, de az akkreditációja lejárt.)

Az informatikai írástudás megszerzése ma már egy jól meghatározott ismeretanyagot feltételez. Ezt az ismeretanyagot egyaránt tartalmazzák a középiskolai kerettantervek, a középszintű érettségi vizsga elvárásai és az ECDL vizsgaszabályzata is. Tankönyvünk elsősorban azoknak a középiskolai csoportoknak készült, amelyek a fenti követelményrendszereknek megfelelően tanulnak informatikát. Az informatikai írástudás csak kompetencia alapon szerezhető meg, így az ismeretanyag feldolgozását főleg gyakorlati példákra és mintafeladatokra alapoztuk. A szükséges elméleti hátteret szoftverfüggetlen módon fogalmaztuk meg, míg a gyakorlati ismeretek feldolgozásához eszközként a címadó Windows 7 operációs rendszert és az Office 2010 irodai programcsomagot használtuk. Ezek egységes felépítése és új grafikus felülete lehetővé teszi a tananyag feldolgozásához szükséges idő hatékony kihasználását, és segíti a NAT különböző műveltségterületein megszerzett ismeretek integrálását.

A könyv mérete: B/5, terjedelme 256 oldal. Akciós oktatási ára: 1530 Ft 1230 Ft

 

A programozás alapjai Visual Basic .NET-ben (JO-0253)

A képet a feladó eltávolította.

A könyvet az Oktatási Hivatal KHF/2563-15/2009 számon 2014. augusztus 31-ig tankönyvvé nyilvánította, de az akkreditációja lejárt.)

A programozás világában tett első lépések során két dolgot kell megtanulnunk: hogyan működik a program, és hogyan kell azt létrehozni. Ebben a könyvben ezt a kettős célt a Visual Basic .NET eszközeivel érjük el. A könyvet mindenkinek ajánljuk, aki a modern grafikus felület lehetőségeit kihasználva szeretne megismerkedni a programozás alapjaival. Így hasznos segítség lehet azok számára is, akik az emelt szintű érettségi vizsgára készülnek. Az elméleti hátteret nyelvfüggetlenül fogalmaztuk meg. Nagy hangsúlyt fektettünk a kisebb-nagyobb mintapéldákra, míg a nyelvspecifikus ismereteket táblázatokba rendeztük. 

A könyv mérete: B/5, terjedelme 232 oldal. Akciós oktatási ára: 1450 Ft 1160 Ft

 

Fenti, akciós tankönyveinket csak a készlet erejéig tudjuk szállítani!

 

Takács Attila

Jedlik Oktatási Stúdió

pdf icon JOS-Tankönyvcsalád_2017-04_1.1.pdf
pdf icon Rend_Isk-2017.04.1.1.pdf