péntek, június 21Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Az Ökoiskola Hálózat 456. hírlevele

 

 

From: honlap [mailto:honlap@ofi.hu]
Sent: Thursday, September 7, 2017 5:19 PM
To: Tyukász Tamás <igazgato@neriiskola.hu&gt;
Subject: Az Ökoiskola Hálózat 456. hírlevele

 

1. Fenntarthatóságra nevelés – 2/2017 (FN 2/2017)

 

2. „Iskolakertünk termékei”

 

3. I. Kárpát-medencei Magyar Iskolakertek Szakmai Fóruma

 

4. III. Országos Iskolakert – hálózat Találkozó

 

5. TeSzedd! c. akció szept. 15-17. között

 

6. Patak menti Portrék – BISEL országos verseny 2017 -2018.

 

7. Felhívás játéktesztelésre

 

8. OMÉK 2017 – mYnest bemutató

 

9. I-DigStories projekt és a digitális történetmesélés

 

10. Interkulturális képzés oktatási területen dolgozók számára

 

11. Klubfoglalkozások a Budapesti Művelődési Központban

 

1. Fenntarthatóságra nevelés – 2/2017 (FN 2/2017)

Az UNESCO, mint az ENSZ oktatással foglalkozó része, felhatalmazást kapott arra, hogy koordinálja és vezesse a 2030-as globális oktatási keretrendszert, részeként annak a globális folyamatnak, ami a szegénység felszámolására irányul a 17 fenntartható fejlődési célon (FFC, angolul: SDG) keresztül. Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézete elkészítette az UNESCO: Fenntartható fejlődési célok oktatása – Tanulási célok (2017) című kiadványának fordítását. Az eredeti angol nyelvű változat itt elérhető: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf. A kiadvány elsősorban az oktatásban dolgozók számára készült útmutató. Mind a 17 FFC-hoz meghatározza a részletes tanulási célokat (16 évesnél idősebb életkorra, fiatal felnőttkorra fókuszálva), valamint témaköröket és tanulási tevékenységeket ajánl.  

Az ökoiskolák és ökopedagógusok számára különösen érdekesnek tartjuk a dokumentumot, amely várhatóan egy évtizedre meghatározhatja a környezeti/fenntarthatóságra nevelésről folyó diskurzust. Ezért már a publikálás előtt részleteket osztunk meg az Ökoiskola Hírlevél olvasóival.

 

A következő hónapokban az egyes FFC-khez tartozó egyedi tanulási célok leírásai következnek. Mindegyik FFC-hez a tanulási célokat kognitív, társadalmi-érzelmi és viselkedési területekre írjuk le.

A kognitív területhez tartoznak a tudás és gondolkodási képességek, amik szükségesek az FFC jobb megértéséhez, valamint ahhoz, hogy ezt a célt elérjük.

A szociális-érzelmi terület azokat a képességeket foglalja magába, amik az együttműködésben, tárgyalásokban, kommunikációban segítik a tanulót annak érdekében, hogy az FFC ügye előremozduljon, ezen kívül segítik az önfejlesztésben is az önreflexió, értékek, attitűdök és motiváció terén.

A viselkedési terület a cselekvési kompetenciákat írja le.

Ezenfelül minden FFC-hez javaslunk kiindulási témaköröket és pedagógiai megközelítéseket.

 

Tanulási célok az 1. FFC-hez –  „A szegénység felszámolása”

 

Kognitív terület

1.   A tanuló érti az extrém és relatív szegénység fogalmát, és képes a kritikus gondolkodásra az ezt előidéző kulturális és normatív körülményekkel és gyakorlatokkal kapcsolatban.

2.   A tanuló tisztában van az extrém szegénység és az extrém gazdagság helyi, nemzeti és globális eloszlásával.

3.   A tanuló ismeri a szegénységet előidéző okokat és azok hatásait, úgymint az erőforrások és a hatalom egyenlőtlen elosztása, gyarmatosítás, konfliktusok, a természeti kockázatok és egyéb, klímaváltozás hatása miatti katasztrófák, környezeti leromlás és technológiai katasztrófák, valamint a szociális védelmi rendszerek és intézkedések hiánya.

4.   A tanuló tisztában van azzal, hogy az extrém szegénység és extrém gazdagság hogyan hat az alapvető emberi jogokra és szükségletekre.

5.   A tanuló ismeri a szegénységet csökkentő stratégiákat és intézkedéseket, valamint képes megkülönböztetni a hiány-alapú és az erősség-alapú megközelítéseket a szegénység tekintetében.

 

Társadalmi-érzelmi terület

1.   A tanuló képes az együttműködésre annak érdekében, hogy az egyének és közösségek hatni tudjanak a hatalom és az erőforrások elosztásának megváltoztatására a közösségen belül és azon kívül is.

2.   A tanuló képes az extrém szegénység és gazdagság tudatosítására és párbeszédeket kezdeményez ezek megoldására.

3.   A tanuló képes a szegénység témájával kapcsolatos érzékenységre, valamint együtt érez és szolidáris a szegényekkel és mindazokkal, akiknek sérülékeny a helyzete.

4.   A tanuló képes feldolgozni (reflektálni) a szegénységgel kapcsolatban személyes élményeit és előítéleteit.

5.   A tanuló kritikusan tekint saját szerepére az egyenlőtlenség szerkezetének globális fenntartásában.

 

Viselkedési terület

1.   A tanuló képes a szegénység csökkentésére irányuló akciók tervezésére, megvalósítására, értékelésére és ezek megismétlésére.

2.   A tanuló képes nyilvánosan követelni és elősegíteni olyan intézkedések fejlesztését és integrációját, amik elősegítik a társadalmi és gazdasági igazságosságot, a kockázatcsökkentő stratégiákat és a szegénységet csökkentő akciókat.

3.   A szegénység létrejötte és csökkentése témáiban a tanuló képes a helyi, nemzeti és nemzetközi vállalkozások működési stratégiájával kapcsolatos döntéshozatal értékelésére, az abban való részvételre és annak befolyásolására.

4.   A tanuló képes beépíteni fogyasztási szokásaiba a szegénység csökkentés, a társadalmi igazságosság és az anti-korrupció szempontjait.

5.   A tanuló képes megoldások kezdeményezésére a szegénységgel összefüggő rendszerszintű problémák kezeléséhez.

 

Javasolt témakörök az 1. FFC-hez – „A szegénység felszámolása”

·         Szegénység fogalma

·         Az extrém szegénység és extrém gazdagság globális, nemzeti és helyi eloszlása.

·         A szociális védelmi rendszerek és intézkedések jelentősége.

·         A gazdasági forrásokhoz, valamint az alapvető szolgáltatásokhoz; a föld, a birtok, ingatlan, természeti források egyéb formáinak birtoklásához és felügyeletéhez; a megfelelő új technológiák és a pénzügyi szolgáltatásokhoz, ideértve a mikro-finanszírozást is való hozzáférés egyenlő jogának jelentősége.

·         A szegénység, természeti veszélyek, klímaváltozás és egyéb gazdasági, társadalmi és környezeti veszélyek közötti összefüggések.

·         A szegénységgel összefüggő munkakörülmények, mint a kizsákmányoló üzemek, gyerekmunka és modernkori rabszolgaság.

·         A szegények és veszélyeztetett körülmények között élők rezilienciája.

·         A szegénység következményei, mint az alultápláltság, gyermek- és anyahalandóság, bűnözés és erőszak.

·         Az együttműködés fejlesztése.

·         Szegénység megelőzési és a nők felzárkóztatására érzékeny fejlesztési stratégiákon alapuló helyi, nemzeti és globális keretszerződések.

 

Ötletek tanulási megközelítéshez és módszertanhoz az 1. FFC-hez – „A szegénység felszámolása”

·         Iskolák közötti partnerség kialakítása a világ különböző régióiban (észak és dél).

·         Helyi és globális szegénységről szóló tudatosság növelő kampány tervezése és kivitelezése.

·         Fair trade termékeket árusító diákcég tervezése és működtetése.

·         A helyi civil szervezetekkel, magánvállalkozókkal és/vagy közösségi csoportokkal stb. együttműködve olyan helyi szolgáltatás megtervezése és kivitelezése, ami a szegények tanítására és/vagy elhelyezkedési esélyeik növelésére irányul, csökkenti veszélyeztetettségüket, növeli a rezilienciájukat.

·         Esettanulmány készítése egy kiválasztott országban a szegénységről és a gazdagságról (irodalom alapján), vagy helyi szinten (terepmunka, interjúk stb. segítségével).

·         Szegénységről szóló gyakornoki lehetőségek.

·         Felmérésen (kérdőívezésen) alapuló projekt a következő témában: „Csökken-e vagy nő a szegénység?”


 

2. „Iskolakertünk termékei”

Kiállítási lehetőség iskolakertek számára a III. Országos Iskolakert-hálózati Találkozón

Időpont: 2017. 09. 30.

A III. országos találkozón kiállítóként olyan iskolák képviselőit várják, akik szeretnék megmutatni feldolgozott/továbbgondolt iskolakerti termékeiket, értékes fogott magjaikat. Kiállításra várnak minden olyan elkészült eszközt, képet, feldolgozott élelmiszert, ajándékot, stb., aminek alapja iskolakertben megtermelt növény.

A jelentkező kiállítók a találkozó ideje alatt kis asztalokat rendezhetnek majd be, melyen elhelyezhetők a termékek vagy azok fényképes változatai.

Akik szeretnének élni a kiállítási lehetőséggel, jelezzék azt külön e-mailben 2017. szeptember 20-ig:

iskolakert.halozat@gmail.com

Tárgymegjelölés: „Iskolakertünk termékei”

Jelentkezéskor meg kell írni, hogy milyen termékeket terveznek kiállítani.

További információk:

·         a standok berendezésére 30-án reggel lesz lehetőség;

·         a kiállítók az asztalon jelenítsék majd meg az iskola és település nevét;

·         minden kiállító készítsen termékeiről egy A5-ös formátumú reklámanyagot/szóróanyagot és azt 100 pld-ban helyezze el a standján, hogy azt az érdeklődők magukkal vihessék


 

3. I. Kárpát-medencei Magyar Iskolakertek Szakmai Fóruma

Időpont: 2017. szeptember 29.

Helyszín: Lakitelek Népfőiskola

Ez az esemény korlátozott számban (terem kapacitás kb. további 20 fő befogadását teszi lehetővé), csak az Iskolakert-hálózat tagjai számára nyitott.

12.00  – 13.00            Regisztráció, ebéd

13.00  –  13.10                       Köszöntő

Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke, a Lakitelek Népfőiskola alapítója

13.10 – 13.40             Bemutatkozik az Iskolakertekért Alapítvány

Dr. Halbritter András Albert, Mátyás Izolda, Pauliczky Nóra

– Iskolakertekért Alapítvány

13.40 – 15.20  Gyerek-kertek, iskolakertek a Kárpát-medencében – bemutatkozás, körkép

A Kárpát-medencei magyar lakta területek képviselőinek bemutatkozása

(Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Vajdaság, Horvátország, Muraköz, Burgenland) 

15.20 – 15.40             Szünet, büfé    – „Színes Iskolakert” c. kiállítás megtekintése

15.40 – 16.40             MŰHELY – Iskolakert és képzőművészet

Műhelyvezető: Szelesné Kása llona képzőművész, iskolakert vezető, Lakitelek

16.40 – 17.10             A Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyerekkertjeinek bemutatása

                                   Böjte Csaba, Dévai Szent Ferenc Alapítvány                        

17.10 – 17.30             Pályázati lehetőségek a Kárpát-medencei kapcsolatok építésére

                                   Földművelésügyi Minisztérium

                                   Balassi Intézet

17.30 – 17.45  Kárpát-medencei Tündérkert mozgalom és iskolakertek kapcsolódási lehetőségei

                                   Ambrus Lajos, Tündérkert mozgalom

17.45 – 18.45             Az iskolakert feladata az egyes országokban, kapcsolódási lehetőségek a

magyarországi Iskolakert-hálózat munkájához – beszélgetés

18.45-19.30                Vacsora

 

Bővebb információ: http://www.iskolakertekert.hu/

Iskolakertekért Alapítvány: info@iskolakertekert.hu

Iskolakert-hálózat: iskolakert.halozat@gmail.com


 

4. III. Országos Iskolakert – hálózat Találkozó

Időpont: 2017. szeptember 30.

Helyszín: Lakitelek Népfőiskola

Az országos találkozóra jelentkezni az alábbi linken van lehetőség 2017. szeptember 25-ig:

https://goo.gl/forms/71pa3pmeEOTRVBv33

 

8.45  –  9.30               Regisztráció

9.30  –   9.35              Köszöntő – Pauliczky Nóra, Iskolakertekért Alapítvány 

9.35  –   9.45              Beszámoló az Iskolakertekért Alapítvány elmúlt 1 évének tevékenységéről

Mátyás Izolda – Iskolakertekért Alapítvány   

9.45 –  10.00              Iskolakertek szerepe az FM városi agrárstratégiájában

Hegedűs Gábor – Fölművelésügyi Minisztérium

10.00 – 10.25             Iskolakert és oktatás sokoldalú összefonódása

Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Színes kertjének bemutatkozója – Szelesné Kása Ilona, a Színes kert vezetője

10.25 – 10.35             Iskolakertekért Díj 2017 – átadó

Dr. Halbritter András Albert – Iskolakertekért Alapítvány, alapító

10.35 – 11.10  Szünet – „Iskolakerti termékek” kiállítás megtekintése és tájfajta vetőmag börze – büfé

11.10 – 11.55             Nemzetközi jógyakorlatok I. – Iskolakertek Csehországban

Martin Kříž, Ekocentrum Chaloupky

11.55 – 12.15             Nemzetközi jógyakorlatok II. – Iskolakertek Németországban

Dr. Halbritter András Albert, Iskolakertekért Alapítvány

12.15 – 12.35             Nemzetközi jógyakorlatok III. – Iskolakertek Ausztriában

Angelika Mayer, Pädagogische Hochschule Burgenland

12.35 – 13.35             Ebédszünet

13.35 – 14.00             Utazás a Lakiteleki Eötvös Lóránd Általános Iskolához (külön busszal)

Helyszín: Lakiteleki Eötvös Lóránd Általános Iskola és AMI

14.00 – 14.45             MŰHELY I.

14.45 – 15.30             MŰHELY II.

15.30 – 16.15             MŰHELY III.

16.15 – 16.30             Összefoglalás, beszélgetés, zárszó

A MŰHELYMUNKÁK:

A műhelymunkák során a résztvevők 3 csoportra osztva (kb. 30-35 fő/ csoport) dolgoznak, forgó rendszerben, tehát minden csoport részt vesz mindegyik műhelyfoglalkozáson.

A műhelymunkák témái:

1.       Természettudományi gyakorlatok az iskolakertben – alsó tagozatos korosztály számára

Csongrádi Széchenyi István Általános Iskola műhelye

2.       Természettudományi gyakorlatok az iskolakertben – felső tagozatos korosztály számára

Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola műhelye

3.       A Színes Kert bemutatása – növényi tinta készítése

Bemutatásra kerül a helyi iskolakert, annak festő- és gyógynövényei. A műhely keretében a résztvevők rövid betekintést nyernek a növényből színes tinta készítésének folyamatába.

Szelesné Kása Ilona műhelye

 

5. TeSzedd! c. akció szept. 15-17. között

 

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár hetedik alkalommal valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. Azért szervezik meg ezt a mozgalmat minden évben, hogy közösen megtisztítsák szűkebb-tágabb környezetünket.

 

Bővebb információ: http://szelektalok.hu/teszedd/

 

 

6. Patak menti Portrék – BISEL országos verseny 2017 -2018.

VERSENYFELHÍVÁS

A Földművelésügyi Minisztérium BISEL – Bioindikáció az iskolai oktatásban programja kapcsán Patak menti Portrék címmel az élőhely világnaptól a víz világnapjáig tartó országos versenyt hirdet.

Célcsoportja: általános iskolák, szakképző iskolák és gimnáziumok 7-14. évfolyamot végző tanulói, 2 korcsoportban értékelve: 7-9. és 10-14. évfolyam. A versenyre 4 fős csapatok jelentkezését várjuk.

A verseny célja: A felszíni édesvizek fontosságának megismerése, a vizes élőhelyhez kapcsolódó biológiai sokféleség vizsgálata. A BISEL módszer népszerűsítése.

A verseny felépítése:

A verseny három fordulóból és egy országos döntőből áll. A http://bisel.hu/verseny oldalon megjelenő feladatok megoldásait online kell elküldeni az egyes fordulóknál meghatározott módon, a feltüntetett határidőig. A versenyre való jelentkezéshez e-mailben történő regisztráció szükséges.

I. forduló:

Az élőhely világnaphoz kapcsolódó terepi vizsgálat elvégzése, kapcsolódó programokkal, sajtómegjelenéssel.

Terepi vizsgálat hete: 2017. szeptember 25 – október 1. (élőhely világnap)

Beküldési határidő:

·         beszámoló beküldése: 2017. október 7.

·         sajtómegjelenés beküldése: 2017. november 1.

 

II. forduló:          
Játékos elméleti feladatsor, online kitölthető válaszlappal

Megjelenés: 2017. november 13. 14:30

Beküldési határidő: 2017. november 17. 15:00

 

III. forduló:

Az első forduló során vizsgált patakban található makrogerinctelenek, növények és a part menti növények fajszintű bemutatása egy kreatív terepi határozóban alaktani leírással és az életmódjuk rövid jellemzésével.

Forduló megnyitása: 2017. december 1.

Beküldési határidő: 2018. január 17.

Döntő
2018. február 17-én közzétesszük az addigi eredményeket, a két korcsoport 10-10 legjobb csapata pedig meghívást nyer a döntő fordulóra. Várhatóan 2018. március 22-én, a víz világnapján a döntőben a csapatoknak egy 3-5 perces prezentációban kell bemutatniuk a vizsgált patakszakaszt a terepi határozójuk segítségével. Korcsoportonként az első három helyezett munkáját díjazzuk a döntő napján.

Jutalmazás:

·         Ingyenes Nemzeti Parkba szóló belépő és részvétel egy nemzeti parki programon 

·         Tárgy- és könyvjutalmak

 

A fordulónkénti feladatok, további részletek a versenyről, valamint a pontos versenyszabályzat szeptember elsejétől folyamatában jelennek meg a http://bisel.hu/verseny oldalon.

 

7. Felhívás játéktesztelésre

Új partok – a demokrácia játéka

A Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány nagy örömmel invitál minden érdeklődő szakembert a demokratikus és fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozó online játékának tesztelésére!

A „NAURU GAME – a fiatalok aktív állampolgárságáért” című nemzetközi projektünkben egy olyan innovatív szimulációs játék (Új partok – a demokrácia játéka) fejlesztésén dolgozunk, amely során a fiatalok (és a felnőttek is!) játszva tapasztalhatják meg a demokratikus folyamatok összetettségét és sokszínűségét, annak környezeti és fenntarthatósági szempontjait. A játék mellé kidolgozunk javaslatokat arra vonatkozóan is, hogy a fiatalokkal foglalkozó szakemberek milyen módon tudják tudatosítani a játék során megélt élményeket.

A játéktesztelésre olyan szakembereket várunk, akik felhasználnák ezt az eszközt fiatalokkal (13-20 évesek) való munkájuk során. Egy közös játékot követően szeretnénk visszajelzést kérni a résztvevőktől a tapasztalatokról.

Az esemény időpontja és helyszíne:

2017. október 6., 10:00 – 16:00, Budapest (a pontos helyszín még szervezés alatt)

Az eseményre 20 főt tudunk fogadni, így kérjük, amennyiben felkeltette érdeklődését a program, a következő e-mail címen jelezze részvételi szándékát:

zsuzsa.vastag@rogersalapitvany.hu

 

8. OMÉK 2017 – mYnest bemutató

2017. szeptember 20-24. között kerül megrendezésre a 78. OMÉK 2017 rendezvény, ahol a G pavilon 104 standján mutatják be a Nádland Kft és Máté Bence természetfotós, valamint  Dr. Bálint György (Bálint gazda) által közösen tervezett, fejlesztett környezeti nevelési eszközöket: a mYnest-et és az iskola/óvoda kertet.

Az eszközök szabadon kipróbálhatók, valamint az alábbi időpontokban bemutatókat tartanak, amelyre regisztrálni szükséges:

 https://www.mynest.hu/2017/08/23/meghivo-kornyezeti-nevelesi-eszkozeink-bemutatojara-az-omek-2017-rendezvenyen/   

Ingyenes belépő felsőoktatásban oktatóknak és hallgatóknak:

http://www.omek2017.hu/egyetemi-foiskolai-hallgatoknak-es-oktatoknak/

Ingyenes belépő óvodai és iskolai csoportoknak:

http://www.omek2017.hu/iskolas-csoportoknak/   

A rendezvény megközelíthető: http://www.omek2017.hu/kapcsolat/   

FB: https://www.facebook.com/mynestbird/?fref=tshttps://www.facebook.com/iskolakertprogram/?fref=ts    

Blog: https://www.mynest.hu/blog/,

http://www.iskolakertprogram.hu/blog/  

WEB: https://www.mynest.hu/, http://www.iskolakertprogram.hu/   

   

9. I-DigStories projekt és a digitális történetmesélés

Az Anthropolis Egyesület és – olasz, brit, lengyel – partnerei az "IDigStories" Európai uniós projekt keretében létrehoztak két olyan oktatási segédanyagot, melyek segítségével megismerhető a digitális történetmesélés elméleti háttere és gyakorlati módszertana.

A „Képzési útmutató" elérhető az alábbi linken:

http://idigstories.eu/hu/digitalis-tortenetmeseles-gyakorlatban/

Az „Eszköztár" letölthető az alábbi linken:

http://idigstories.eu/wp-content/uploads/2017/06/IDIGSTORIES_TOOLKIT_HUN.pdf

A projekt honlapján megismerhetők a projekt során készült filmek is: http://idigstories.eu/hu/

Anthropolis Egyesület
anthropolis.iroda@gmail.com

 

10. Interkulturális képzés oktatási területen dolgozók számára

A hat napos bentlakásos képzés a résztvevők számára ingyenes (vidéki résztvevők számára utazási költséget is biztosítanak).

A képzés akkreditált, a pontértéke: 60.

A képzés célja:
Az oktatási területen dolgozó szakemberek interkulturális kompetenciájának fejlesztése, a kulturális különbségekből adódó konfliktusok könnyebb megértése, a kulturális sokszínűségből fakadó lehetőségek és előnyök felismerése.

Mikor?
2017. október 26-27., november 16-17. és november 30 – december 1.

További részletek és jelentkezés:
A képzésfelhívás
itt olvasható, jelentkezni pedig ezen a linken lehet.
További információ Németh Andreánál az andrea.nemeth@artemisszio.hu címen, illetve a 06 70 4207362 telefonszámon.

Artemisszió Alapítvány

www.artemisszio.hu

 

11. Klubfoglalkozások a Budapesti Művelődési Központban

1119 Budapest, Etele út 55./A

www.bmknet.hu

 

Szeptember 15. 18 óra

Egészséges élet – egészséges étel

Benkovics Péter előadása

(500 Ft/ alkalom)

Információ: Pongrácz Éva   371-2787

pongracz.eva@bmknet.hu

 

Szerénke Cicabarát Klub

Szeptember 29. 18 óra

Cicafajták és tulajdonságaik

dr. Thuróczy Julianna előadása

helyszín: V., Semmelweis u. 17.

(500 Ft/ alkalom)

Információ: Pongrácz Éva   371-2787

pongracz.eva@bmknet.hu

 

Kertészkedők klubja

Szeptember 26. 15 óra

Látogatás a Budai Arborétumba

(díjmentes)

Információ: Simonné Nagy Ágnes   371-2760

informacio@bmknet.hu

 

_________________________

 

Kérjük, a megjelenésre küldött híreket a továbbiakban doc vagy docx

formátumban küldjék! Köszönjük.

A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket várjuk a varga.attila@ofi.hu, vagy a saly.erika@ofi.hu címre.

Mielőtt kinyomtatná ezt az email-t, kérjük, gondoljon környezetére! Before printing this e-mail, please consider environment protection!