vasárnap, május 26Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Az Ökoiskola Hálózat 457. hírlevele

 

 

From: honlap [mailto:honlap@ofi.hu]
Sent: Thursday, September 21, 2017 12:26 PM
To: Tyukász Tamás <igazgato@neriiskola.hu&gt;
Subject: Az Ökoiskola Hálózat 457. hírlevele

 

1.       Fenntarthatóságra nevelés – 3/2017 (FN 3/2017)

2.       Erdei iskolához szálláshelyek

3.       XX. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny

4.       Október 14. környezeti nevelési világnap-javaslat

5.       Kedvezményes erdei iskola a Nyugat-Mátrában (pályázat)

6.       Ismeret-tár (OMSZ)

7.       Felhívás játéktesztelésre

8.       „Erdőre hangolva” c. szakmai nap

9.       „Gyalogos vándortábor-vezető” akkreditált pedagógus továbbképzés

10.   Erdők hete – a legek hete c. pályázat

11.   Salgado: Genesis c. fotókiállítás

 

1. Fenntarthatóságra nevelés – 3/2017 (FN 3/2017)

Az UNESCO, mint az ENSZ oktatással foglalkozó része, felhatalmazást kapott arra, hogy koordinálja és vezesse a 2030-as globális oktatási keretrendszert, részeként annak a globális folyamatnak, ami a szegénység felszámolására irányul a 17 fenntartható fejlődési célon (FFC, angolul: SDG) keresztül. Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézete elkészítette az UNESCO: Fenntartható fejlődési célok oktatása – Tanulási célok (2017) című kiadványának fordítását. Az eredeti angol nyelvű változat itt elérhető: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf . A kiadvány elsősorban az oktatásban dolgozók számára készült útmutató. Mind a 17 FFC-hoz meghatározza a részletes tanulási célokat (16 évesnél idősebb életkorra, fiatal felnőttkorra fókuszálva), valamint témaköröket és tanulási tevékenységeket ajánl. 

Az ökoiskolák és ökopedagógusok számára különösen érdekesnek tartjuk a dokumentumot, amely várhatóan egy évtizedre meghatározhatja a környezeti/fenntarthatóságra nevelésről folyó diskurzust. Ezért már a publikálás előtt részleteket osztunk meg az Ökoiskola Hírlevél olvasóival.

A 2017/18-as tanév elején megkezdtük az egyes FFC-khez tartozó egyedi tanulási célok közlését. Mindegyik FFC-hez a tanulási célokat kognitív, társadalmi-érzelmi és viselkedési területekre írjuk le.

A kognitív területhez tartoznak a tudás és gondolkodási képességek, amik szükségesek az FFC jobb megértéséhez, valamint ahhoz, hogy ezt a célt elérjük.

A szociális-érzelmi terület azokat a képességeket foglalja magába, amik az együttműködésben, tárgyalásokban, kommunikációban segítik a tanulót annak érdekében, hogy az FFC ügye előremozduljon, ezen kívül segítik az önfejlesztésben is az önreflexió, értékek, attitűdök és motiváció terén.

A viselkedési terület a cselekvési kompetenciákat írja le.

Ezenfelül minden FFC-hez javaslunk kiindulási témaköröket és pedagógiai megközelítéseket.

 

Tanulási célok a 2. FFC-hez – „Az éhezés megszüntetése”

Kognitív terület

1.             A tanuló tudatában van az éhezés és az alultápláltság tényének, ezek emberi szervezetre való fizikai és pszichológiai hatásának, valamint ismeri a veszélyeztetett csoportokat.

2.             A tanuló tisztában van az éhezés és alultápláltság helyi, nemzeti és globális mértékével és eloszlásával napjainkban és történelmi távlatokban egyaránt.

3.             A tanuló ismeri az éhezés fő okait és gyökereit egyéni, helyi, nemzeti és társadalmi szinten.

4.             A tanuló ismeri a fenntartható mezőgazdaság alapelveit, és megérti, hogy ennek elősegítésének feltételeként mindenkinek joga van a földtulajdonhoz.

5.             A tanuló megérti, hogy a fenntartható mezőgazdaság szükséges világszerte az éhezés és alultápláltság elleni harchoz, valamint egyéb stratégiákat is ismer az éhezés, alultápláltság és rossz étkezés elleni küzdelemhez.

 

Társadalmi és érzelmi terület

1.             A tanuló képes az éhezés elleni harc, a fenntartható mezőgazdaság elősegítése és a jobb táplálkozás témakörökről, és a köztük levő összefüggésekről kommunikálni.

2.             A tanuló képes együttműködni másokkal az éhezés elleni harc, a fenntartható mezőgazdaság és a jobb élelmezés érdekében.

3.             A tanuló képes elképezni egy éhezés és alultápláltság nélküli világot.

4.             A tanuló tisztában van a saját értékeivel és használni tudja a különböző értékeket, attitűdöket és stratégiákat az éhezés és alultápláltság elleni harcban, valamint a fenntartható mezőgazdaság elősegítésében.

5.             A tanuló képes együtt érezni, felelősen és szolidárisan viselkedni az éhezők és alultápláltak iránt.

Viselkedési értékek

1.             A tanuló képes személyes és helyi akciók értékelésére és megvalósítására az éhezés ellen és a fenntartható mezőgazdaság elősegítésére.

2.             A tanuló képes a szabályozások értékelésére, befolyásolására és részt venni a döntéshozásban a szegénység ellen és fenntartható mezőgazdaság elősegítésére érdekében.

3.             A tanuló képes az éhezés és alultápláltság ellen, valamint a fenntartható mezőgazdaság elősegítésére érdekében a helyi, nemzeti és nemzetközi vállalkozások működési stratégiájával kapcsolatos döntéshozás értékelésére, az abban való részvételre és befolyásolására.

4.             A tanuló képes aktív világpolgárként kritikusan értékelni saját szerepét az éhezés elleni küzdelem kihívásában.

5.             A tanuló képes változtatni termelési és fogyasztási szokásain az éhezés elleni küzdelem és a fenntartható mezőgazdaság elősegítése érdekében.

Javasolt témakörök a 2. FFC-hez – „Az éhezés megszüntetése”

·                Éhezés és alultápláltság fogalmainak definíciója.

·                Az éhezés és alultápláltság által leginkább érintett csoportok.

·                Az éhezés és alultápláltság fő okai és gyökerei, ideértve a klímaváltozást, élelmiszer biztonságot és a talaj minőségének romlását is.

·                Az éhezés és alultápláltság következményei az emberek egészségére és jólétére, ideértve olyan folyamatokat is, mint a migráció és az alkalmazkodás.

·                Az élelmiszer fizikai, érzelmi és társadalmi-kulturális szerepe.

·                Az éhezés az élelmiszerfölösleggel, az elhízással és az élelmiszer hulladékkal összefüggésben.

·                Globális élelmiszer – import, export, piaci termékek, nemzetközi adók, segélyek, kereskedelmi rendszerek, a génmódosított szervezetek (GMO) előnyei, kockázatai és kihívásai.

·                Az éhezéshez és alultápláltsághoz kapcsolódó intézmények és mozgalmak, például FAO, Foodwatch, Slow Food, közösség által támogatott mezőgazdaság, Via Campesina nemzetközi mozgalom.

·                A fenntartható mezőgazdaság fogalma és alapelvei, ide értve a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás gyakorlatait, a biogazdálkodást, a biodinamikus gazdálkodást, a permakultúrát és az agro-erdészetet.

·                A magok, növények és állatok biodiverzitása, különösen a vad fajokkal való kapcsolatukban.

Ötletek tanulási megközelítéshez és módszertanhoz a 2. FFC-hez – „Az éhezés megszüntetése”

·                Szerepjáték kistermelők és nagyvállalatok eljátszásával olyan globális piacon, amit befolyásolnak az adók, segélyek, vámok, kvóták stb.

·                Forgatókönyv kidolgozása, valamint ennek elemzése helyi vagy nemzeti élelmiszertermelő és -fogyasztó rendszerre és/vagy a természeti kockázatok és katasztrófák hatására az élelmiszertermelő rendszerre.

·                Esettanulmányok elemzése a következő témakörökben: megfelelő és nem megfelelő szabályozások, illetve vállalkozások menedzsment stratégiái az éhezés ellen, az élelmiszerhulladék csökkentésére és a fenntartható mezőgazdaság elősegítésére.

·                Tanulmányutak és kirándulások szervezése a fenntartható mezőgazdaság gyakorlati helyeire.

·                Az élelmiszer nyomon követése a gazdától az asztalig – termesztés, betakarítás, étel elkészítése, például városi vagy iskola kertek projektjei.

·                A tanulók biztatása arra, hogy összekapcsolják az maradék ételeket és az arra rászoruló embereket.

·                Élelmiszerek életciklus elemzése.

 

A következő számban a 3. FFC-t mutatjuk be az UNESCO kiadvány alapján, tárgya: Egészség és jóllét.

 

2. Erdei iskolához szálláshelyek

Az évente megjelenő ingyenes katalógus kb. szeptember végén megérkezik a postaládákba.

Amennyiben eddig nem kapott valaki, de szeretne, jelezheti az alábbi elérhetőségeken:

POLY – VER Bt.

Vermes Zoltán ügyvezető

tel.: 1/264-5744

mobil: 30/471-8484

1106 Budapest, Fehér út 1.

vermes@polyver.hu

www.polyver.hu

 

3. XX. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny

 

A Kerek Világ Alapítvány (Budapest XVIII. Kerületi Bókay Árpád Általános Iskola) Országos Biológiaversenyt hirdet.           

 

A verseny célja: a természetet szerető, értő gyerekek további ismeretszerzésre ösztönzése, tehetséggondozás.

 

A versenyünkkel huszadik éve kívánunk emlékezni névadónk: dr. Bókay Árpád orvosprofesszor tudományos- és emberi nagysága előtt.

 

A versenyt 5 -6. és 7 -8. osztályban indítjuk. (A versenyen a 6 és 8 osztályos gimnáziumok aktuális évfolyamán tanulók is indulhatnak!)

 

A verseny benevezési feltétele: pályamunka készítése.

A pályamunka témája 7 -8 . osztá ly : Honfoglaló őseinket fogadó növény- és állatvilág

Pályamunkáitokban mutassátok be, hogy vajon milyen növények és állatok élhettek a honfoglalás idején hazánk területén! Ismertessétek az élőlények életmódját, természetben betöltött szerepét!

Pályamunkáitok témájához kapcsolódva, annak feldolgozásaként készítsetek érdekes rejtvényt, társasjátékot, makettet, stb.

 

A pályamunka terjedelme max. 5 gépelt oldal + a mellékletek.

Értékelés:          Pályamunka: 70 pont

Rejtvény:        30 pont

 

A l yamu nka témáj a  5-6. osztá ly : Kalandozás a kertbe

 

Sokan nem is gondolnák, hogy mennyi titkot, kalandot rejteget a kert élőlényeinek élete, megfigyelése! Pályamunkáitokban mutassátok be a kert élőlényeinek életét, életmódját, a kerti életközösségben betöltött szerepét!

 

Pályamunkáitok témájához kapcsolódva, annak feldolgozásaként készítsetek érdekes rejtvényt, társasjátékot, makettet, stb.

 

A pályamunka terjedelme max. 4 gépelt oldal + a mellékletek.

Értékelés:          Pályamunka: 70 pont

Rejtvény:        30 pont


Bekü l dési hatá ridő (postára adás végső dátuma): 2018. január 8.

 

Nevezési díj: 1500 Ft/fő, amelyet iskolánk alapítványa, a Kerek Világ Alapítvány 11718000-20329701 számlaszámára kérjük utalni, vagy Kerek Világ Alapítvány 1181 Budapest, Wlassics Gyula utca 69. címre rózsaszínű postautalványon befizetni. Az utalásnál és a befizetési csekknél is kérjük feltüntetni: Bókay Árpád Országos Biológiaverseny.

 

A befizetési csekk másolatát a pályamunkákhoz mellékelni szíveskedjenek!

 

A pályamunkákat Bókay Árpád Országos Biológia Verseny, 1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 69. címre várjuk.

 

A pályamunkák beérkezését követően két feladatsor otthoni megoldása, a korosztálynak megfelelő, klasszikus biológia témaköréből.

 

Értékelés: 100 –100 pont

 

Hatá ridők

 

Pál yamu nkák bekü l dési harideje: 2 018. janu ár 08.

I. feladatsor( feladatlap) internetes megjelenése:                                  2018. január 15.

II. feladatsor ( feladatlap) beküldési határideje:                                   2018. február 05.

 

III. feladatsor ( feladatlap) internetes megjelenése:                              2018. február 12.

IV. feladatsor ( feladatlap) beküldési határideje:                                  2018. március 05.

A feladatlapok, megoldólapok a www.biologiaverseny.hu honlapról letölthetők.

DÖNTŐ: 2018. április 27-én a Bókay Árpád Általános Iskolában, ahol az összesített eredmények alapján a legtöbb pontot elért 20 20 tanuló méri össze tudását előre megadott tematika alapján.

 

Ju ta l maz ás

1.                  helyezettek tablet

2.                 helyezettek digitális fényképezőgép

3.                 helyezettek –távcső

 

Valamennyi résztvevő emléklapot kap, külön díjazzuk a legjobb pályamunkákat, legeredményesebb iskolát.

 

További felvilágosítás Krakkerné Berki Hajnalkától kapható a 06-1 /291 48 36-os telefonszámon.

 

Bővebb információ: www.biologiaverseny.hu

 

Krakkerné Berki Hajnalka szakmai vezető    

Izsépi Márta Kerek Világ Alapítvány kuratóriumi elnök                                        

Vörösné Éles Csilla intézményvezető                                                                      

 

 

4. Október 14. környezeti nevelési világnap-javaslat

2017 októberében világszerte sokan fogják ünnepelni a környezeti nevelést és a környezeti nevelőket. Konferenciákat és bálokat tartanak, környezeti nevelési tematikus  köteteket adnak ki, vagy csak egyszerűen összejönnek beszélgetni a környezeti nevelők. Miért pont októberben? És miért tizennegyedikén?

Talán ökopedagógus olvasóink sem mind tudják, hogy a híres Tbiliszi környezeti nevelési nyilatkozat az UNESCO-nak egy, 1977 október 14-én kezdődött konferenciáján született. A környezeti nevelés célját, területeit és módszereit a tbiliszi UNESCO Környezeti Nevelési Kormányközi Konferencia fogalmazta meg[1]. „A környezeti nevelés egy folyamat, amelyben olyan világnemzedék nevelkedik, amely ismeri legtágabb környezetét is, törődik azzal, valamint annak problémáival. Tudással, készségekkel, attitűdökkel, motivációval és elkötelezettséggel rendelkezik, hogy egyénileg és közösségben dolgozzon a jelenlegi problémák megoldásain és az újabbak megelőzésén.”

A Tbiliszi Nyilatkozat szerint a környezeti nevelés célja, területei és módszerei: „A környezeti nevelés tulajdonképpeni célja felkészíteni az embereket arra, hogy megértsék a természet komplexitását, és hogy az egyes országok ennek megfelelően alakítsák tevékenységüket és fejlesztési elképzeléseiket annak érdekében, hogy azok összhangban legyenek a környezeti körülményekkel. Ilyen értelemben új távlatot kap az a szerte a világon tapasztalható erőfeszítés, amely az életkörülmények javítására irányul. A környezeti nevelés feladata továbbá annak a tudatosságnak a hangsúlyozása, hogy a modern világban a gazdasági, politikai és ökológiai tényezők összefüggenek egymással, és így fokozott felelősség terheli az egyes népeket, és szolidárisnak kell lenniük egymás iránt. Ez az előfeltétele annak, hogy globális méretekben megoldhassuk a súlyos környezeti problémákat. … A környezeti nevelésnek holisztikusnak kell lennie, amely egyaránt vizsgálja a problémák ökológiai, társadalmi, kulturális és egyéb vonatkozásait. Ennek megfelelően eredendően interdiszciplináris kell, hogy legyen. A vizsgált problémák ugyanakkor ismerősek kell, hogy legyenek a tanulók számára az otthoni környezetükből, a lakóközösségből vagy az országukból, mert csak így tudunk segíteni abban, hogy elsajátítsák azt a tudást és készséget, amelynek birtokában megoldhatják majd azokat. … Ha sikerül a környezeti nevelésben megteremteni az interdiszciplináris szemléletet, és a nevelést közelebb lehet hozni a környezethez és az élethez, akkor a környezeti nevelés jelentős szerepet játszhat a nevelési rendszerek megújításában.”

Ugyanez a dokumentum a későbbiekben néhány tantervi sajátosságról és tanulásszervezési megfontolásról is ír: „A környezeti nevelés ne legyen csak egy tantárggyal több a tantervben, hanem be kell építeni a többi programba az összes tanuló számára, életkortól függetlenül. … A cél elérni azt, hogy interdiszciplináris szemlélet váljon uralkodóvá, és az előzetes tantárgyi egyeztetések során kialakuljon egy gyakorlatias tanítási-tanulási modell, amely a környezeti problémák gyakorlati megoldására törekszik, illetve igyekszik erre a tanulókat felkészíteni azáltal, hogy hozzászoktatja őket a döntéshozatalhoz.

A javaslat, hogy október 14-e új állandó jelzőt, környezeti nevelésit nyerjen, a Kanadában zajló Környezeti Nevelési Világkongresszuson (http://weecnetwork.org/) nagy visszhangot, támogatást kapott.

5. Kedvezményes erdei iskola a Nyugat-Mátrában (pályázat)

A rózsaszentmártoni székhelyű Gyermekláncfű Kézműves, Oktatási és Környezetnevelési Egyesület, a Rózsa Erdei Iskola üzemeltetője, pályázatot hirdet „Menjünk együtt erdei iskolába 2018” címmel.

Pályázat célja:  Lehetőséget biztosítani azoknak az osztályközösségeknek, akiknek a jelen gazdasági helyzetben nincs, illetve korlátozott mértékben van lehetősége erdei iskola program keretében a közösségi szerepvállalás és megélés gyakorlatára, tapasztalás útján szerzett ismeretek elsajátítására, környezetünkkel történő toleráns együttélésének megismerésére.

Pályázók köre:

          általános iskolai osztályközösségek

          középiskolai osztályok osztályainak

          határon túli általános iskolai osztályközösségek

 

Támogatott erdei iskola időpontok: 

5 nap / 4 éj

2018. április 9 – 13.

2018. április 23 – 27.                                                                       

2018. május 22 – 26.

3 nap / 2 éj

2018. április 4 – 6.

2018. május 2 – 4.                                                                     

2018. június 4 – 6.                                                                      

                                                                        

A Gyermekláncfű Egyesület szervezésében megvalósuló erdei iskola program keretében  minden turnusban egy-egy osztályt fogadunk és támogatunk.

Támogatás mértéke: 5 nap/4 éj 10000 Ft/fő, 3 nap/2 éj 5000 Ft/fő

 

 

Támogatott erdei iskola programterve:

 

5 nap/4 éj

1. nap de: érkezés Rózsaszentmártonba, Rózsa Vendégházba, szállásfoglalás, du. kézműves foglalkozás: Fazekasság,

 

este: éjszakai túra  a közeli kiserdőben

2. nap  de., du. „A BÚZASZEMTŐL A KENYÉRIG” : mindenki kap egy búzaszemet és útjára indítjuk. Megdagasztjuk a kenyértésztát, s amíg kel a tészta megtekintjük  a búzatermesztéshez szükséges gépeket. Visszatérve a Rózsa Vendégházba, kenyérlángost készítünk. Sétát teszünk a búzatábláig, közben megszólítjuk az úton lakó fűveket, fákat, állatokat s egy-egy mesét, versikét is elmondunk közös szórakoztatásunkra. 

3. nap de., du.: „NYUGAT-MÁTRA ÉLŐVILÁGA”– növény és állatismereti túra (Somlyó, Széleskő 5km oda, 5km vissza),

4. nap de., du.: „SZORGOS MUNKÁSOK BIROADALMA:  meglátogatjuk a szomszéd méhészetet és megismerjük a méhek csodálatos világát. Visszaérkezve a Rózsa Vendégházba felhasználjuk a méhek ajándékát, a mézet, és mézeskalácsot készítünk, kisütjük, díszítjük.

5. nap de.: Falujárárás – ismerkedés a település múltjával, jelenével (Lignitbányászati Emlékház, Faluház, Rózsakert, Petőfi park), du.: hazautazás

 

3 nap/2 éj

1. nap de: érkezés Rózsaszentmártonba, Rózsa Vendégházba, szállásfoglalás, du. kézműves foglalkozás: Fazekasság, este: éjszakai túra  a közeli kiserdőben

2. nap de.du.: „NYUGAT-MÁTRA ÉLŐVILÁGA”– növény és állatismereti túra (Somlyó, Széleskő 5km oda, 5km vissza),

3. nap de: Falujárárás – ismerkedés a település múltjával, jelenével (Lignitbányászati Emlékház, Faluház, Rózsakert, Petőfi park), du: hazautazás

Költségek:

Az egész hetes erdei iskola program megvalósításának kedvezményekkel csökkentett költsége

5 nap/4 éj: 17820 Ft/fő/turnus (szállás, étkezés, program).

3 nap/2 éj: 9725 Ft/fő/turnus (szállás, étkezés, program).

A támogatásban részesülő osztálynak legalább 18 főnek lennie kell. A költségek 18 főre kerültek kiszámításra, amennyiben eltérés jelentkezik a létszámban, úgy a többletlétszámra is 17820 Ft-ot (5 nap/4 éj), 9725 Ft-ot (3 nap/2 éj) kell megtéríteni.

A kísérő pedagógusok (2 fő) a Gyermekláncfű Egyesület vendégei.

 

Erdei iskola helyszíne:

Rózsa Vendégház Rózsaszentmárton Kölcsey út 80

 

A benyújtás módja: A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapokat küldjék el a Gyermekláncfű Egyesület 3033 Rózsaszentmárton Kölcsey út 80 postacímre vagy a tothistvan@gyermeklancfu.hu e-mail címre.

Benyújtási határidő: 2017. október 21.

A nyertes pályázókat 2017. október 31-ig e-mailben értesítjük.

További információ kérhető Tóth Istvántól, e-mailben tothistvan@gyermeklancfu.hu vagy telefonon – 20/9685-791

Gyermekláncfű Kézműves, Oktatási és Környezetnevelési Egyesület

3033 Rózsaszentmárton, Akácfa út 3.

 

2018. évi kedvezményes erdei iskola pályázati adatlap

„Menjünk együtt erdei iskolába 2018” PÁLYÁZATHOZ

Pályázó szervezet adatai:

 • név:                                       
 • cím:                                                               
 • telefonszám:              
 • e-mail:                       

Kapcsolattartó adatai:            

 • név:                                       
 • cím:                                       
 • telefonszám:              
 • e-mail:                       

Program adatai:                      

 • tervezett időpont (2 időpontot kell megadni!):          
 • tervezett létszám:                   
 • korcsoport:                            

A Pályázatot benyújtó osztályközösség bemutatása:

(dátum, pecsét, aláírás)

 

6. Ismeret-tár (OMSZ)

 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) a honlapján (www.met.hu) (és a Facebook oldalán is) ISMERET-TÁR címen bevezetést nyújt a meteorológiai alapismeretekbe. Emellett friss tanulmányok, ismeretterjesztő cikkek is olvashatók és tudományos kisfilmek is láthatók az oldalon, valamint online megismerkedhetünk az OMSZ múzeumával is (http://www.met.hu/omsz/tevekenysegek/muzeum/). A kiállítás tárlatvezetővel látogatható is, előzetes bejelentkezés után, hétfőtől csütörtökig 12:30-tól. Az OMSZ kiadványa a Felhőatlasz, mely egyszerű, érthető módon próbál választ adni a felhőkkel kapcsolatos kérdésekre. A könyv megvásárolható az OMSZ székhelyén (1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1.), vagy postai úton is. A honlapot érdemes böngészni, számos egyéb tudnivalóval, érdekességgel szolgál.


 

7. Felhívás játéktesztelésre

Új partok – a demokrácia játéka

A Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány nagy örömmel invitál minden érdeklődő szakembert a demokratikus és fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozó online játékának tesztelésére!

A „NAURU GAME – a fiatalok aktív állampolgárságáért” című nemzetközi projektünkben egy olyan innovatív szimulációs játék (Új partok – a demokrácia játéka) fejlesztésén dolgozunk, amely során a fiatalok (és a felnőttek is!) játszva tapasztalhatják meg a demokratikus folyamatok összetettségét és sokszínűségét, annak környezeti és fenntarthatósági szempontjait. A játék mellé kidolgozunk javaslatokat arra vonatkozóan is, hogy a fiatalokkal foglalkozó szakemberek milyen módon tudják tudatosítani a játék során megélt élményeket.

A játéktesztelésre olyan szakembereket várunk, akik felhasználnák ezt az eszközt fiatalokkal (13-20 évesek) való munkájuk során. Egy közös játékot követően szeretnénk visszajelzést kérni a résztvevőktől a tapasztalatokról.

Az esemény időpontja és helyszíne:

2017. október 6., 10:00 – 16:00, Budapest (a pontos helyszín még szervezés alatt)

Az eseményre 20 főt tudunk fogadni, így kérjük, amennyiben felkeltette érdeklődését a program, a következő e-mail címen jelezze részvételi szándékát:

zsuzsa.vastag@rogersalapitvany.hu

 

8. „Erdőre hangolva” c. szakmai nap

Az Erdei Iskola Egyesület szeretettel meghívja „Erdőre hangolva” című szakmai napra.

A program során a Budapest környékére szervezett erdei iskolákhoz, témanapokhoz, városismereti sétákhoz kaphatunk hasznos ötleteket, módszertani ajánlásokat.

A főváros egy új arcát ismerhetjük meg az önálló felfedezéses tanulás, terepi vizsgálatok, játékok, okos telefon használatának módszertanával és megismerkedhetünk a BISEL Programmal.

Program:

Szombat (2017. október 14.)

Zöld Forrás Szakmai nap

Magyar Mezőgazdasági Múzeum Könyvtára, Budapest, Attila u. 93.

8.30-9.00 Regisztráció

Kiállítás az előző pályázat beküldött anyagaiból

9.00-10.00 Hernádi Ildikó előadása a BISEL programról (terepen gyerekekkel is jól alkalmazható vízvizsgálati módszer)

10.00-Utazás Hűvösvölgybe

1100 – 1400Mit rejt a Széchenyi hegy? – erdőismereti foglalkozás

11. 00-12. 00 Séta a tanösvényen

12. 00-14. 00 Hárshegy, Gyermekvasút erdőismereti foglalkozásra berendezett kocsija

Tartja: Aradi Alice földrajztanár-erdőpedagógus

14. 00-15. 00 Utazás a Fiumei sírkerthez (Keleti pályaudvartól 5 perc séta)

15. 30-16. 30 Fiumei úti sírkert-önálló felfedezés feladatlappal

Fakultatív program:

16. 30 -18. 30 Séta az Andrássy úton

 

A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A szabad helyek függvényében az első 44 regisztráló kollégát tudjuk fogadni.

A program eső esetén sem marad el.

Jelentkezni a kamilla.rozsnyai@gmail.com e-mail címen, vagy a 30/284 37 82 telefonon Rozsnyai Kamillánál lehet 2017. október 7– ig.

Gyülekező: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Könyvtára, Budapest, Attila u. 93.

Megközelítés: Déli pályaudvartól a Vérmezőn keresztül 5 perc sétával

Mindenkit szeretettel várunk: Erdei Iskola Egyesület

 

9. „Gyalogos vándortábor-vezető” akkreditált pedagógus továbbképzés

Ugyan még csak most kezdődött a tanév, de már most érdemes tervezni a jövő nyári erdei vándortáborozást! Az idén indult Erdei Vándortábor program útvonalai július-augusztusban sikerrel vették az első „tesztköröket”. 2017 nyarán az érdeklődő pedagógusok és diákok csoportjai járták végig mind az öt, a mátrai, a börzsönyi, a pilisi, a bakonyi és a mecseki útvonalat, tesztelték a táborhelyeket, hogy közelebbről is megismerkedhessenek az Erdei Vándortáborok által nyújtott lehetőségekkel és a magyar erdei kincsestár természeti és kulturális értékeivel.

Az útvonalak és a látnivalók szépsége egyöntetű sikert aratott. Az egyes útvonalak mellett kiépített erdei táborhelyek infrastruktúrája készen és kipróbáltan várja 2018 nyarán a kalandvágyó erdei vándorokat.

A 2018-as táborozási időszak 2018. június 16. és augusztus 20. között tart majd. A jelentkezés 2018 januárjában, megújult felületen lesz lehetséges.

Kedvcsinálóként az Erdei Vándortábor Facebook-oldalán, az alábbi linkeken meg tudják tekinteni az Országos Erdészeti Egyesület által a börzsönyi, a pilisi és a bakonyi bejáró túrákon készített kisfilmeket. A videók pótolni ugyan nem tudják az erdei túrázás élményét, de az Erdei Vándortáborok hangulatát mindenképpen visszaadják, és a résztvevő pedagógusok és diákok személyes, „erdei” benyomásait is tartalmazzák.

Börzsönyi bejáró túra: https://www.facebook.com/ErdeiVandor/videos/1852022781777913/

Pilisi bejáró túra: https://www.facebook.com/ErdeiVandor/videos/1852025255110999/

Bakonyi bejáró túra: https://www.facebook.com/ErdeiVandor/videos/1852027855110739/

A jövő évi táborozást segítendő, 2017 őszén a Testnevelési Egyetem és az Országos Erdészeti Egyesület ismét meghirdeti „Gyalogos vándortábor-vezető” akkreditált pedagógus továbbképzését, 120 fő férőhellyel. A 2017 tavaszán indított képzésen csaknem 300 pedagógus tett sikeres vizsgát, akik közül többen is részt vettek az Erdei Vándortábor program útvonalaink tesztelésében.

A tanfolyam elvégzése a pedagógus továbbképzési rendszeren belül 30 kreditpontot jelent. Az eredményes vizsga az Erdei Vándortábor program keretében vándortáborokat szervező kísérő tanároknak pedig a táborok során térítésmentes részvételt és táborvezetési napidíjat is jelent.

A továbbképzésen a pedagógusok többek között megismerik a túrázáshoz, táborozáshoz szükséges normákat, szabályokat és jogszabályokat, alkalmassá válnak a veszélyhelyzetek elkerülésére, az esetleg szükséges egészségügyi feladatok ellátására, továbbá térképolvasói és tájékozódási gyakorlatra is szert tesznek.

Az akkreditált vándortábor-túravezetői tanfolyam első elméleti képzési időpontja október közepén, Budapesten lesz, míg a gyakorlati ismereteket október végi és november eleji időpontokban, sajátíthatják el a tanárok. Őszi képzésünkben a gyakorlati alkalmakat 2 éjszakásra terveztük, ezzel is csökkentve a távolabbról érkezők terheit és könnyítve a képzés feszített menetén.

A képzések időpontjai és helyszínei:

Elméleti képzési rész (10 óra):

október 14. (szombat) 9.00-18.00, Bp. Testnevelési Egyetem

 

Gyakorlati képzés időpontok és helyszínek (10 + 10 óra):

október 27-29. – Budapest, Hármashatár-hegyi Turistaház

október 27-29. – Visegrád, Madas László Erdészeti Erdei Iskola

november 10-12. – Budapest, Hármashatár-hegyi Turistaház

november 10-12. – Visegrád, Madas László Erdészeti Erdei Iskola

 

A képzés díja kedvezményesen 10 000 Ft/fő, a képzésen való részvételt az Erdei Vándortábor program támogatja. A képzés díja tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatás díját, az elméleti oktatás étkezés (ebéd), a gyakorlati oktatás szállás (2 éjszaka turistaházi elhelyezéssel) és étkezés (vacsora-reggeli-ebéd-vacsora-reggeli-ebéd) vonatkozású költségeit, a tananyagot és a vizsgadíjat.

A sikeres vizsgát tett pedagógusok államilag elismert tanúsítványt kapnak, és jogosultak lesznek az Országos Erdészeti Egyesület által szervezett Erdei Vándortábor program táborszervezőknek és kísérőknek szóló kedvezményeinek igénybevételére.

A 120 férőhely betöltése a jelentkezés sorrendjében történik.

Jelentkezés és további információ a gyalogos vándortábor-vezetői továbbképzésről:

Testnevelési EgyetemFelnőttképzési Csoport

Tel.: 487-9286, 487-9272, 487-9247

http://tf.hu/fcs

 

A képzések megkezdéséig pedig örömmel hívjuk fel figyelmüket, hogy a múlt héten nagy sikerrel, teltházzal lezajlott II. Erdővarázs Családi Nap az elkövetkező hetekben is folytatódik!

Szeptember 20-24. között a Kincsem Parkban megrendezendő 78. Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár (OMÉK) keretein belül ingyenes programokkal várják a magyar erdők iránt érdeklődőket, továbbá október 2-8. között rendezik meg az Erdők Hetét, amikor a „város költözik az erdőbe” és országszerte, erdei programok széles választékával várják a látogatókat.

Sok szeretettel várunk mindenkit!

Lomniczi Gergely főtitkár, Országos Erdészeti Egyesület


 

10. Erdők hete- a legek hete c. pályázat

Az Erdei Iskola Egyesület pályázatot hirdet erdei iskolázó csoportoknak.

A pályázat célja: fenntarthatóságra nevelés, a pályázó közösségek kiránduljanak minél többet és minél többen október első hetében, az erdők hetén. Figyeljék meg az erdő életközösségét és az adott szempontok szerint küldjék el pályaművüket bemutatva a kiválasztott helyszínt.

A pályázathoz beküldendő:

Kötelező feladatok:

1.      A természet leg-jei csoportkép

Készíts fotót a kirándulás alakalmával a legöregebb, legszebb, leg… fáról, bokorról, szikláról, állatokról, termésről, stb. Írd a kép mellé, hogy szerinted miben leg… az általad lefotózott dolog.

 

2.      Hasonlítsd össze az állatok életnyomait és az emberek életnyomait!

Hasonlítsd össze az állatok és az emberek életnyomait a természetben! (Pl.: agancs, lábnyom, bagolyköpet, megrágott mogyoró, elvesztett fog, ürülék, szarvasbőgés, barcogás, huhogás, stb., elvesztett tárgyak, erdőművelés nyomai, vadles, emberi jelenlét nyomai, stb.) Bármilyen technikával dolgozhatsz, a beküldött anyag lehet fotó, 30mp-nél nem hosszabb video vagy hangfelvétel.

 

Szabadon választott feladatok:

1.      Amit az erdő elhagyott- Alkoss valamit az erdőben talált dolgokból és fotózd le!

VAGY

2.      Mit ad nekünk az erdő? – Interjú az erdővel, vagy színdarab az erdőben, esszé, próza, vers, riport, képregény, rajz, hangfelvétel vagy átirat, stb.

VAGY

3.      Hogyan készülnek az állatok a télre? Leírás, prezentáció, vagy bármilyen technikával készült alkotás fotója.

 

Beküldési cím postán: 1126 Budapest, Istenhegyi út 26.
digitálisan:
kamilla.rozsnyai@gmail.com,

Beküldési határidő: 2017. november 6.

Eredményhirdetés: 2017. november 16.

Díjazás: December 2-án egész napos programon vendégül látjuk a legjobb pályamunkát beküldő csoportokat.

A csoport vezetője pedig vendégünk a májusi 3 napos szakmai rendezvényünkön. Helyszín: Cserkút (Pécs környéke)

Bővebb információ: kamilla.rozsnyai@gmail.com, 06-30/284-3782

 

11. Salgado: Genesis c. fotókiállítás

A világhírű brazil fotóművész kiállítása a fenntartható fejlődésről – Sebastião Salgado: Genesis Műcsarnok, Budapest XIV. Hősök tere

Megtekinthető 2017. november 12-ig

 

Kísérőprogramok:

 

"Fogyatkozó gyönyörű örökségünk"

Szept. 29-én este 7 órától, a Kutatók Éjszakáján, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, az EKE OFI és a MRE Ökogyülekezeti Mozgalom egy-egy szakértője kerekasztal-beszélgetésen mondja el véleményét a kiállított Salgado-fotók kapcsán a fenntarthatóságról.
http://www.mucsarnok.hu/program/programok.php?mid=ccnxNo2DmiB6QLCKMofFHZ&tax=program

 

Földindulás. Tehetséggondozó műhely 15-18 éves diákok számára

A legfeljebb tizenöt főt megmozgató műhelymunkára több iskolából érkező, nyitott érdeklődésű diákot várunk, akik nem feltétlenül motiváltak művészeti vagy közösségi munkában való részvételre. A Genesis című kiállítás nem csupán művészi kifejezőerővel mesél a Föld távoli, még érintetlen tájairól, hanem meg kíván győzni arról, hogy legyünk aktivistái a fenntartható fejlődésnek, tegyünk a földi élet fennmaradása érdekében. Ehhez egyaránt szükség van természettudományos, földrajzi és történeti érdeklődésre, meggyőző érvelésre, kreativitásra. A munka során Salgado fotói között a csoportmunkában verbális és vizuális elképzelés alakul ki a közös cselekvés érdekében a minket körülvevő világért.

A részvétel ingyenes, de számítunk arra, hogy azon diákok, akiknek a jelentkezését elfogadjuk, mindhárom alkalommal részt vesznek a műhelymunkában.

A műhely mentorai: Bán Ildikó művészetpedagógus, Farkas Franciska színésznő, drámapedagógus, Horváth Kristóf író, rendező, Rizmayer Péter videós, képzőművész

A műhely mentorai: Farkas Franciska színművész (Aranyélet, Brazilok, Makar Csudra), Rizmayer Péter videóművész (önálló kiállítása jelenleg a szentendrei Czóbel Múzeumban tekinthető meg), Horváth Kristóf (Színész Bob) színész, slammer és Bán Ildikó művészetpedagógus, a program gazdája.

Időpontok: 2017. október 2., október 9., október 16. hétfő, 16.00-18.30

Érdeklődés és jelentkezés 2017. szeptember 29-ig: ban.ildiko@mucsarnok.hu, +36-30-842-1447

 

Felfaljuk a világot? Szemléletformáló workshop tanároknak és oktatóknak

Sebastião Salgado Genesis kiállításhoz kapcsolódóan három alkalomból álló, alapvetően a tanárokat megcélzó workshop-sorozatot kínál az Anthropolis Egyesület. Játékos, de elgondolkodtató feladatok segítségével igyekszünk ráébreszteni a résztvevőket a fogyasztásunkkal a világra gyakorolt hatásunkra, saját egyéni felelősségünkre

Napjaink gyorsan és ellentmondásosan változó életünkbe a kritikus helyzetekre egyre nehezebb a helyes cselekvési formákat megválasztanunk. Az oktatásnak és az oktatóknak egyre fontosabb szerep jut abban, hogy a fiatalok számára segítsenek a saját kritikus véleményalkotás és cselekvés kifejlesztésére, ahhoz, hogy globális társadalom aktív polgárai legyenek. A globalizáció mértéke miatt rá kell ébrednünk arra, hogy helyben meghozott cselekedeteinknek akár távoli tájak környezetére, vagy milliók számára hatása lehet világszerte. A digitális korszakban egyre népszerűbb a világgal való közvetlen kapcsolattartás, ugyanakkor az információk áramlása nem kerülheti meg a világ ellentmondásait és egyenlőtlenségeit: a szegénységet, az éghajlatváltozást, a migrációt, mint az egyre növekvő globális társadalom elkerülhetetlen jelenségeit. Napjaink élelmiszertermelési rendszere negatív hatással van a környezetre és az emberiség egészségi állapotára. Több mint 800 millió ember éhezik, mialatt a gazdagabb országokban soha nem látott mértéket öltött az élelmiszerpazarlás.

Az élelmiszertermelés földünk legnagyobb iparága, ma minden harmadik munkás ebben dolgozik, illetve minden pillanatban újabb és újabb területeket hódítunk el a természettől, hogy ott takarmánynövényeket termesszünk a húsipar számára, vagy gabonát a mindennapi betevőhöz. A mezőgazdaság használja el földünk vízkészletének több mint felét.

Az Anthropolis Egyesület több mint egy évtizede foglalkozik a társadalmi, gazdasági, környezeti fenntarthatóságot, a kritikai gondolkodást, az aktív, cselekvő állampolgárságra való nevelést is magába foglaló, a globális és a lokális kérdések összefüggéseire rámutató globális neveléssel. Az Egyesület munkatársai idáig több ezer tanár, nevelő és diák számára tartottak szemléletformáló, gyakorlatorientált képzéseket, de készítettek oktatási segédleteket, vándorkiállításokat, tartottak különböző figyelemfelkeltő programokat, diákversenyeket is.

A workshop témái: vízhasználat, virtuális víz, halászat, pazarlás, munka, gazdálkodás, termelés, termőterületek, erdőirtás, a talaj kizsigerelése, szállítás

A workshop időpontjai: október 16., 30, november 6., hétfő 16-18h

Az ingyenes képzésre előzetes regisztráció szükséges a ban.ildiko@mucsarnok.hu címen. A képzés elvégzéséről igazolást tudunk kiállítani.

 

Filmkör. A Föld arcai. Sorozatszerkesztő: Cieklinski Sándor. Minden szerdán 18h, Előadóterem. Belépődíj: 800.- Ft

Szeptember 27. Arthur Penn: Kis nagy ember (1970) Előadó: Varró Attila

Október 4. Hana Makhmalbaf: Buddha elsüllyedt szégyenében (2007) Előadó: Barkóczy Janka

Október 11. Nicolas Roeg: Vándorrege (1971) Előadó: Varró Attila

Október 18. Glauber Rocha: A föld transzban (1967) Előadó: Szilágyi Ákos

Október 25. Robert Bresson: Vétlen Balthazár (1966) Előadó: Gelencsér Gábor

November 8. Sindó Kaneto: Kopár sziget (1962) Előadó: Gelencsér Gábor

November 15. Cornel Wilde: The Naked Prey (1965) Előadó: Varró Attila

 

A távolság. Dokumentumfilmek csütörtökönként 18h-tól

Szeptember 28. Boglár Lajos filmjei (1968–1985) A filmeket válogatta és kommentálja: Csorba Judit

Október 12 és 26. Wim Wenders – Juliano Ribeiro Salgado A Föld sója (2014) Előadó: Jeles András, illetve A. Gergely András

Október 5. Gyerekszemmel. A filmeket válogatta és kommentálja: Füredi Zoltán

November 2. Marina Abramović: A távolság, ami összeköt (2016) Tizenhat éven felülieknek

Együttműködő partnerek: Magyarhangya, Néprajzi Múzeum

 

9. I-DigStories projekt és a digitális történetmesélés

Az Anthropolis Egyesület és – olasz, brit, lengyel – partnerei az "IDigStories" Európai uniós projekt keretében létrehoztak két olyan oktatási segédanyagot, melyek segítségével megismerhető a digitális történetmesélés elméleti háttere és gyakorlati módszertana.

A „Képzési útmutató" elérhető az alábbi linken:

http://idigstories.eu/hu/digitalis-tortenetmeseles-gyakorlatban/

Az „Eszköztár" letölthető az alábbi linken:

http://idigstories.eu/wp-content/uploads/2017/06/IDIGSTORIES_TOOLKIT_HUN.pdf

A projekt honlapján megismerhetők a projekt során készült filmek is: http://idigstories.eu/hu/

Anthropolis Egyesület
anthropolis.iroda@gmail.com

 

10. Interkulturális képzés oktatási területen dolgozók számára

A hat napos bentlakásos képzés a résztvevők számára ingyenes (vidéki résztvevők számára utazási költséget is biztosítanak).

A képzés akkreditált, a pontértéke: 60.

A képzés célja:
Az oktatási területen dolgozó szakemberek interkulturális kompetenciájának fejlesztése, a kulturális különbségekből adódó konfliktusok könnyebb megértése, a kulturális sokszínűségből fakadó lehetőségek és előnyök felismerése.

Mikor?
2017. október 26-27., november 16-17. és november 30 – december 1.

További részletek és jelentkezés:
A képzésfelhívás
itt olvasható, jelentkezni pedig ezen a linken lehet.
További információ Németh Andreánál az andrea.nemeth@artemisszio.hu címen, illetve a 06 70 4207362 telefonszámon.

Artemisszió Alapítvány

www.artemisszio.hu

 

11. Klubfoglalkozások a Budapesti Művelődési Központban

1119 Budapest, Etele út 55./A

www.bmknet.hu

 

Szeptember 15. 18 óra

Egészséges élet – egészséges étel

Benkovics Péter előadása

(500 Ft/ alkalom)

Információ: Pongrácz Éva   371-2787

pongracz.eva@bmknet.hu

 

Szerénke Cicabarát Klub

Szeptember 29. 18 óra

Cicafajták és tulajdonságaik

dr. Thuróczy Julianna előadása

helyszín: V., Semmelweis u. 17.

(500 Ft/ alkalom)

Információ: Pongrácz Éva   371-2787

pongracz.eva@bmknet.hu

 

Kertészkedők klubja

Szeptember 26. 15 óra

Látogatás a Budai Arborétumba

(díjmentes)

Információ: Simonné Nagy Ágnes   371-2760

informacio@bmknet.hu

_________________________

 

Kérjük, a megjelenésre küldött híreket a továbbiakban doc vagy docx formátumban küldjék! Köszönjük.

A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket várjuk a varga.attila@ofi.hu, vagy a saly.erika@ofi.hu címre.

Mielőtt kinyomtatná ezt az email-t, kérjük, gondoljon környezetére! Before printing this e-mail, please consider environment protection!