vasárnap, május 26Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Pedagógiai program

A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és a fenntartó hagyja jóvá. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni.

Az iskola teljes pedagógiai programja átdolgozás alatt áll. A végleges megjelenésig türelmüket kérjük!