csütörtök, szeptember 16Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Tantestület 2020/2021

​​​

1. Urbán Gábor kanonok-plébános atya
2. Sillye Gergely igazgató,
ének-zene
3. Morva Viktória szakmai igazgatóhelyettes,
tanító, fejlesztőpedagógus
4. Halminé Juhász Ildikó általános igazgatóhelyettes,
magyar nyelv és irodalom
5. Dr. Barthos Gáborné tanító
6. Biróné Hutka Andrea magyar nyelv és irodalom
7. Borbély-Ragány Gyöngyvér magyar nyelv és irodalom, könyvtár
8. Budaházy Ágnes tanító
9. Dohány Lászlóné (Edit) matematika
hittan
kémia
10. Egyházi Bernadett magyar
hittan
11. Egyháziné Marthi Katalin tanító
hittan
12. Eszes Tünde tanító
13. Garay Karin testnevelés          természetismeret
földrajz
 14. Hargitai Éva matematika                               kémia  

 

 

 

15. Dr. Kánnainé Ivony Anna tanító
16. Kissné Moldován Rozália tanító
17. Konczili Eleonóra tanító                                      biológia
18. Kovács Márk informatika
történelem
osztályfőnök
rendszergazda,
munkaközösség-vezető
19. Markó Mihály testnevelés  

 

 

 

20.  McNeilly Natália angol
21. Mezei Csilla tanító
hittan
néptánc
könyvtár
22. Mórocz Zsolt testnevelés
23. Nagy Irén kémia
24. Nemesi Gabriella angol
25. Oswaldné Naszvagyi Rita angol
ének
26. Papp Lilla tanító
27. Perényi Ibolya rajz
tanító
28. Pótiné Bacskai Katalin tanító
alsós munkaközösség-vezető
29. Szám Katalin német
30. Szemán Éva tanító  

 

 

 

31. Szentpáli-Oláh Anita tanító  

 

 

 

32. Szigeti Mátyás matematika
fizika
DÖK segítő tanár
33. Szőke István történelem
hittan
 34. Turi Katalin tanító
35. Vécsey Erzsébet tanító
36. Záborszkyné Kuzmann Ildikó matematika
37. Zsilinszky Enikő tanító
természetismeret
földrajz
38. Zsivkovné Craveró Ágnes tanító,
fejlesztő pedagógus,
technika
39. Zsólyami Judit tanító