kedd, január 21Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Tantestület 2019/2020

​​​

1. Urbán Gábor kanonok-plébános atya
2. Sillye Gergely igazgató,
ének-zene
 

 

 

 

 

3. Morva Viktória szakmai igazgatóhelyettes,
tanító, fejlesztőpedagógus
 

 

 

 

 

4. Halminé Juhász Ildikó általános igazgatóhelyettes,
magyar nyelv és irodalom
5. Dr. Barthos Gáborné tanító
6. Biróné Hutka Andrea magyar nyelv és irodalom
7. Borbély-Ragány Gyöngyvér magyar nyelv és irodalom, könyvtár
8. Budaházy Ágnes tanító
9. Dohány Lászlóné (Edit) matematika
hittan
kémia
10. Egyházi Bernadett magyar
hittan
11. Egyháziné Marthi Katalin tanító
hittan
12. Eszes Tünde tanító
13. Garay Karin testnevelés          természetismeret
földrajz
 14. Hargitai Éva matematika                               kémia  

 

 

 

15. Dr. Kánnainé Ivony Anna tanító
16. Konczili Eleonóra tanító                                      biológia
17. Kovács Márk informatika
történelem
osztályfőnök
rendszergazda,
munkaközösség-vezető
18. Majoros Katalin magyar nyelv és irodalom               történelem                                     hittan  

 

 

 

19. Markó Mihály testnevelés  

 

 

 

20.  McNeilly Natália angol
21. Mezei Csilla tanító
hittan
néptánc
könyvtár
22. Mórocz Zsolt testnevelés
23. Nagy Irén kémia  

 

 

 

24. Nemesi Gabriella angol
25. Oswaldné Naszvagyi Rita angol
ének
26. Perényi Ibolya rajz
tanító
27. Pótiné Bacskai Katalin tanító
alsós munkaközösség-vezető
28. Szám Katalin német
29. Szemán Éva tanító  

 

 

 

30. Szentpáli-Oláh Anita tanító  

 

 

 

31. Szigeti Mátyás matematika
fizika
DÖK segítő tanár
32. Szőke István történelem
hittan
33. Tóth Gyöngyi tanító
 34. Turi Katalin tanító
35. Vécsey Erzsébet tanító
36. Záborszkyné Kuzmann Ildikó matematika
37. Zsilinszky Enikő tanító
természetismeret
földrajz
38. Zsivkovné Craveró Ágnes tanító,
fejlesztő pedagógus,
technika
39. Zsólyami Judit tanító