kedd, augusztus 11Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Tantestület 2019/2020

​​​

1. Urbán Gábor kanonok-plébános atya
2. Sillye Gergely igazgató,
ének-zene
3. Morva Viktória szakmai igazgatóhelyettes,
tanító, fejlesztőpedagógus
 

 

 

 

 

4. Halminé Juhász Ildikó általános igazgatóhelyettes,
magyar nyelv és irodalom
5. Dr. Barthos Gáborné tanító
6. Biróné Hutka Andrea magyar nyelv és irodalom
7. Borbély-Ragány Gyöngyvér magyar nyelv és irodalom, könyvtár
8. Budaházy Ágnes tanító
9. Dohány Lászlóné (Edit) matematika
hittan
kémia
10. Egyházi Bernadett magyar
hittan
11. Egyháziné Marthi Katalin tanító
hittan
12. Eszes Tünde tanító
13. Garay Karin testnevelés          természetismeret
földrajz
 14. Hargitai Éva matematika                               kémia  

 

 

 

15. Dr. Kánnainé Ivony Anna tanító
16. Kissné Moldován Rozália tanító
17. Konczili Eleonóra tanító                                      biológia
18. Kovács Márk informatika
történelem
osztályfőnök
rendszergazda,
munkaközösség-vezető
19. Majoros Katalin magyar nyelv és irodalom               történelem                                     hittan  

 

 

 

20. Markó Mihály testnevelés  

 

 

 

21.  McNeilly Natália angol
22. Mezei Csilla tanító
hittan
néptánc
könyvtár
23. Mórocz Zsolt testnevelés
24. Nagy Irén kémia  

 

 

 

25. Nemesi Gabriella angol
26. Oswaldné Naszvagyi Rita angol
ének
27. Papp Lilla tanító
28. Perényi Ibolya rajz
tanító
29. Pótiné Bacskai Katalin tanító
alsós munkaközösség-vezető
30. Szám Katalin német
31. Szemán Éva tanító  

 

 

 

32. Szentpáli-Oláh Anita tanító  

 

 

 

33. Szigeti Mátyás matematika
fizika
DÖK segítő tanár
34. Szőke István történelem
hittan
 35. Turi Katalin tanító
36. Vécsey Erzsébet tanító
37. Záborszkyné Kuzmann Ildikó matematika
38. Zsilinszky Enikő tanító
természetismeret
földrajz
39. Zsivkovné Craveró Ágnes tanító,
fejlesztő pedagógus,
technika
40. Zsólyami Judit tanító