vasárnap, május 26Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Tantestület 2021/2022

​​​

…………….. ……………………………….. ……………………………………………………… ……………………………………………
1. Urbán Gábor kanonok-plébános atya  

2. Sillye Gergely igazgató,
ének-zene
 

3. Morva Viktória szakmai igazgatóhelyettes,
tanító, fejlesztőpedagógus
 

4. Halminé Juhász Ildikó általános igazgatóhelyettes,
magyar nyelv és irodalom
 

5. Dr. Barthos Gáborné tanító  

6. Biróné Hutka Andrea magyar nyelv és irodalom  

7. Borbély-Ragány Gyöngyvér magyar nyelv és irodalom  

8. Buday Márta Mária tanító  

 

 

 

 

9. Budaházy Ágnes tanító  

10. Csonkáné Kormos Terézia technika  

 

 

 

 

11. Dohány Lászlóné (Edit) matematika
hittan
kémia
 

12. Egyházi Bernadett magyar
hittan
 

13. Egyháziné Marthi Katalin tanító
hittan
 

14. Eszes Tünde tanító  

15. Garay Karin testnevelés          természetismeret
földrajz
 

 

 16. Hargitai Éva matematika                               kémia  

 

 

 

 

 

 

17. Dr. Kánnainé Ivony Anna tanító  

18. Kissné Moldován Rozália tanító  

 

 

 

 

 

 

19. Konczili Eleonóra tanító                                      biológia  

20. Kovács Márk informatika
történelem
rendszergazda
 

21. Markó Mihály testnevelés  

 

 

 

 

 

 

22.  McNeilly Natália angol  

23. Mezei Csilla tanító
hittan
néptánc
könyvtár
 

24. Mórocz Zsolt testnevelés  

25. Nagy Irén kémia  

26. Nemesi Gabriella angol  

27. Oswaldné Naszvagyi Rita angol
ének
 

28. Papp Lilla tanító  

 

 

 

 

 

29. Perényi Ibolya rajz
tanító
 

30. Pótiné Bacskai Katalin tanító  

31. Szám Katalin német  

32. Szemán Éva tanító  

 

 

 

 

 

33. Szentpáli-Oláh Anita tanító  

34. Szigeti Mátyás matematika
fizika
DÖK segítő tanár
 

35. Szőke István történelem
hittan
 

 36. Turi Katalin tanító  

37. Vécsey Erzsébet tanító  

38. Záborszkyné Kuzmann Ildikó matematika  

39. Zsilinszky Enikő tanító
természetismeret
földrajz
 

40. Zsivkovné Craveró Ágnes tanító,
fejlesztő pedagógus,
technika
 

41. Zsólyami Judit tanító