csütörtök, június 20Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Beiratkozás leendő elsőseink részére

   Kedves Szülők!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy felvételt nyert gyermekük számára a beiratkozás

    2015. április 16-án (csütörtök) 8-19 óra között és

    2015. április 17-én (péntek) 8-18 óra között lesz.

Kérjük a beiratkozás napján az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek bemutatni:

  • gyermekük születési anyakönyvi kivonatát
  • gyermekük TAJ kártyáját
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a külföldi vagy kettős állampolgárságra vonatkozó iratokat
  • a kísérő szülő személyigazolványát és lakcímigazoló kártyáját, a külföldi vagy kettős állampolgárságra vonatkozó iratokat
  • a gyermek NEK azonosítós fényképe (Okmányirodák állítják ki) és a diákigazolvány igényléséhez 1400 Ft
  • ha még nem nyújtották be az eredeti óvodai és/vagy a rehabilitációs bizottság szakvéleményét
  • gyermekelhelyezésre, láthatásra vonatkozó speciális okiratok
  • allergia, gyógyszerérzékenységre vonatkozó adatok

A beiratkozás alkalmával aláírásukkal elfogadják iskolánk keresztény szellemiségű pedagógiai programját, a katolikus iskolák nevelési elveit, amelyhez mintegy nevelő társként elvárjuk családjuk segítő közreműködését az alábbiak szerint:

a keresztény értékrend a család mindennapjaiban megjelenik, elkötelezettséget mutatnak a vasárnapi szentmiséken való megjelenésre,

a gyerekek életkorának megfelelő TV műsorok kiválasztását, internet és egyéb digitális média szűrését várjuk el. Sokéves tapasztalat alapján állítjuk, hogy a rajzfilmcsatornák többsége a keresztény erkölccsel összeegyeztethetetlen, agressziót terjesztő műsorokat sugároz. Nevelőközösségünk egységesen támogatja a nemzeti hagyományainknak megfelelő népmesék, mondák esti felolvasását még kisiskolás korban is.

a nyugodt éjszakai pihenés biztosítását kérjük, a rendre, kötelességtudatra való szoktatást otthoni feladatok, felelősségek kijelölésével,

az illetlen beszéd és tiszteletlen magatartás javításában is partner szerepet várunk,

az iskolai munka nyomon követése, rendszeres kapcsolattartás a tanítóval, a felszerelés gondos ellenőrzése, ünnepekre az alkalomhoz illő ruha biztosítása szintén szülői kötelezettség,

a szülői szervezetek munkájában aktív szerepvállalást kérünk, az iskola alapítványának önkéntes segítését pedig megköszönjük. A fentiek elfogadása, teljesítése feltétele annak, hogy tanítóink – a kettős nevelés kialakulása nélkül- testileg és lelkileg boldog, kiegyensúlyozott, személyiséggé formálhassák gyermeküket. Krisztus tanítását és Néri Szent Fülöp példáját követve, bízunk együttműködésünk eredményességében.

Dudás Attila  igazgató