csütörtök, november 30Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Pénz7

Iskolánk idén is csatlakozott a European Money Week Pénz7 promramjához, melynek keretén belül a biztostásokról beszélgetünk a diákokkal. Egy játékot is indítottunk, melynek keretén belül az 1-3. osztályosok megtervezhetik a „Fülöpke” pénzt, 4-8. osztályosok 5 kérdésre válaszolhatnak. A tanárokra és önökre március 2. és 11. között 5 totó vár az előtérben. A szülői megfejtéseket a portán kitett dobozba várjuk legkésőbb 13-án este 6-ig névvel és osztállyal ellátva.

Jó szórakozást kíván a Nériiskola

TOTÓ SZÜLŐKNEK:

Biztosításokról általában

 1. A biztosításokkal felkészülhetünk
  1. előre nem látható eseményekre.
  2. későbbi időpontban biztosan sorra kerülő eseményekre.
  3. anyagi károkkal, pénzszükséglettel járó eseményekre.
  4. mindegyikre a felsoroltak közül.
 2. Biztosítás esetén
  1. a bekövetkezendő kár ellensúlyozására szövetkeznek.
  2. közös tartalékot képeznek.
  3. azonos veszélyhelyzetben lévők alkotnak közösséget.
  4. mindegyikre a felsoroltak közül.
 3. A biztosítási védelem ára a biztosítási díj.
  1. igaz
  2. hamis
 4. A lakásban a beázás abszolút kockázatnak minősül.
  1. hamis
  2. igaz
 5. A gépjárművek esetén a koccanásos balesetből eredő kár relatív kockázatnak nevezhető.
  1. hamis
  2. igaz
 6. Az életbiztosítások közé tartozik a(z)
  1. balesetbiztosítás.
  2. nyugdíjbiztosítás.
  3. vagyonbiztosítás.
  4. utasbiztosítás.
 7. A biztosítónak nem feladata
  1. a kár bekövetkeztének megelőzése.
  2. a biztosítási termék összeállítása, kiajánlása.
  3. a kockázatfelmérés.
  4. egyik sem a felsoroltak közül.
 8. A veszély
  1. megelőzhető.
  2. pozitív esemény hatása.
  3. tervezhető.
  4. kockázattal jár.
 9. A biztosító automatikusan fizet a káresemény bekövetkezésekor.
  1. igaz
  2. hamis

Életbiztosítás, balesetbiztosítás

 1. Klasszikus vegyes életbiztosítást kötünk 20 éves futamidőre. A biztosítási összeg jár a kedvezményezettnek,
  1. ha a biztosított nyugdíjba megy.
  2. csak ha letelik a 20 év.
  3. csak ha a biztosított meghal.
  4. ha a biztosított meghal vagy letelik a 20 év.
 2. Az adójóváírás formájában igénybe vehető állami támogatás nyugdíjbiztosítási befektetések esetén 2020-ban
  1. évi 130 ezer Ft.
  2. maximum havi 10 ezer Ft.
  3. maximum az éves befizetett díj 20%-a.
  4. a befizetett éves díj 20%-a, maximum 130 ezer Ft.
 3. Minek a rövidítése a TKM?
  1. Teljes költségmutató.
  2. Teljes káresély mutató.
  3. Teljes kockázat mutató.
 4. Milyen esetben fizet az állam által juttatott általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás?
  1. Csonttörés, baleset miatti maradandó egészségkárosodás, baleseti halál.
  2. Csonttörés és rokkantság esetén.
  3. Csak csonttörés esetén.
  4. Csonttörés és kórházi kezelés esetén.
 5. Unit linked életbiztosítás esetén a költségek és a kockázati díj levonása után a befizetett biztosítási díj egészét befekteti a biztosító.
  1. hamis
  2. igaz
 6. 3-18 éves gyerekekre a családnak felesleges balesetbiztosítást kötni, mert teljes körűen védi őket az állam által biztosított csoportos balesetbiztosítás.
  1. igaz
  2. hamis
 7. Ugyanarra a külföldi útra és kockázatra lehet több utasbiztosításunk is.
  1. hamis
  2. igaz
 8. Ha több lakásbiztosításunk van, akkor pl. egy betörés esetén mindegyik 100%-ban megtéríti az ellopott laptop árát.
  1. hamis
  2. igaz
 9. Kárbiztosítást egy dologra egy biztosítónál csak egyet köthetünk és a biztosító(k) a kár nagysága alapján fizetnek, összegbiztosításból viszont akár több is köthető ugyanarra a kockázatra.
  1. igaz
  2. hamis

Gépjárműbiztosítás

 1. A felsoroltak közül melyiktől nem függ a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás biztosítási díjának nagysága?
  1. A bonus malus besorolástól.
  2. A díjfizetés jellegétől, gyakoriságától.
  3. A gépjármű jellemzőitől.
  4. Az általunk vállalt önrész mértékétől.
 2. 10 napot késünk a biztosító által adott 60 napos fizetési határidő elteltéhez képest az esedékes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj befizetésével. Mit számít fel erre az időszakra a biztosító?
  1. A még plusz 10 nap nem sok, így csak a szokásos biztosítási díjat.
  2. Fedezetlenségi díjat.
  3. Késedelmi pótlékot.
  4. A bíróság által megállapított bírságot.
 3. Sorolja be az alábbi eseményt aszerint, hogy a KGFB vagy a CASCO biztosítás nyújthat rá (legalább részben) fedezetet!

Egy parkolóban ismeretlen személy vagy autó meghúzza autónk oldalát.

  1. KGFB
  2. CASCO
 1. Parkoláskor nekitolatunk a mögöttünk álló autónak, amelynek láthatóan kára keletkezik.
  1. CASCO
  2. KGFB
 2. Autóúton egy felpattanó kavics megrepeszti a szélvédőnket.
  1. CASCO
  2. KGFB
 3. Garázsba beálláskor megsérül a visszapillantó tükrünk.
  1. KGFB
  2. CASCO
 4. Gyalogos átkelőhely előtt későn fékezünk és az előttünk álló autónak koccanunk, amelyik megsérül.
  1. CASCO
  2. KGFB

Lakásbiztosítás, gépjárműbiztosítás

 1. A következők közül melyik tartozik az ún. alapfedezetek közé egy lakásbiztosítás esetén?
  1. Betöréses lopás.
  2. Csőtörés.
  3. Tűz és elemi károk.
  4. Üvegtörés.
 2. Hogy nevezik azt, ha a lakásbiztosításunk biztosítási összege kisebb, mint a lakásunk és a biztosításba bevont ingóságaink összértéke?
  1. Alulbiztosítás.
  2. Fedezetlenség.
  3. Díjengedmény.
  4. Biztosítási csalás.
 3. A lakásbiztosítás mindig automatikusan kiterjed tűzesetre, csőtörésre, betörésre és a másoknak (pl. szomszédoknak) okozott károkra.
  1. igaz
  2. hamis
 4. Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások esetén félévente van lehetőség a lakásbiztosítás felmondására.
  1. igaz
  2. hamis
 5. A lakásbiztosítás és a gépjárműbiztosítás is vagyonbiztosítás.
  1. igaz
  2. hamis
 6. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításunk Európa legtöbb országában érvényes.
  1. hamis
  2. igaz
 7. Ha egy autóbalesetben kárt okozunk, akkor a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításunk kifizeti a saját kárunk helyreállítását és a vétlen fél autójában keletkezett károkat is.
  1. igaz
  2. hamis

Utasbiztosítás, készülékbiztosítás

 1. Köthetünk-e utasbiztosítást, ha a célországban néhány hónapja zavargások vannak?
  1. Nem, ez kizárt kockázat.
  2. Európán kívüli területre nem.
  3. Csak magas pótdíj ellenében.
  4. Konstrukciótól függ.
 2. Okostelefonra mikor köthetünk készülékbiztosítást?
  1. A készülék 1 éves koráig.
  2. Típustól függ.
  3. A telefon használata során bármikor.
  4. Új készülék vásárlásakor.
 3. Az utasbiztosítás mindig kiterjed poggyászkárra is.
  1. hamis
  2. igaz
 4. Minden bankkártyához jár utasbiztosítás.
  1. igaz
  2. hamis
 5. Ha külföldön ellopják a csomagunkat, akkor elég itthon feljelentést tenni és így benyújtani a biztosítóhoz a kárigényt.
  1. hamis
  2. igaz
 6. Ugyanarra a külföldi útra és kockázatra lehet több utasbiztosításunk is.
  1. igaz
  2. hamis
 7. Ha snowboardozni vagy sziklát mászni megyünk külföldre, akkor az utasbiztosításban pótdíjat is kell fizetnünk a szokásosnál nagyobb kockázat miatt.
  1. igaz
  2. hamis
 8. Ha van (kiterjesztett) garancia az okostelefonunkon, akkor felesleges készülékbiztosítást kötni.
  1. igaz
  2. hamis

 

BIZTOSÍTÁSOK JÁTÉK DIÁKOKNAK

1., 2.és 3.osztályosoknak:

Tervezz az iskolánknak Fülöpke pénzérmét vagy papírpénzt!

4-8.osztályosoknak

 1. Kit láthatunk a mai magyar forint egyes pénzjegyein (papír pénzein)?
 2. Mit láthatunk a mai magyar forint egyes pénzérméinek hátoldalán?
 3. A tanári előterében találsz a vitrinben régebbi Forintot és Fillért. Ez alapján válaszolj az alábbi kérdésekre:
  1. Mi a különbség az 1950-es és az 1992-es 10 Fillér hátoldalán található feliratban?
  2. Mi a tantusz?
  3. Ki látható régebbi papírpénzen és pénzérmén is?
 4. Milyen árupénzeket használtak a nemesfémek és a fémpénzek megjelenése előtt? (Legalább 5-t sorolj fel!) Segít a félemeleten található kiállítás.
 5. Mit kell tennem, ha hiányos, sérült vagy szennyezett a bankjegyem? Bármilyen papírpénzzel megtehetem ezt?