szombat, május 25Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Takarékossági világnap

 

Ferenc pápa „Laudatio Si” (Áldott légy) kezdetű enciklikája 2015-ben a termetésvédelem jegyében íródott. A Szentatya ezzel a dokumentummal is kifejezte, hogy ő és a katolikus egyház elkötelezett a környezetvédelem, illetve az isteni csodálatos teremtett világ védelme, vagyis a teremtésvédelem mellett.

Az enciklika első mondatait idézzük a következőkben:

  1. „LAUDATO SI’, mi’ Signore”, „Áldott légy, Uram” – énekelte Assisi Szent Ferenc. Ezzel a gyönyörű himnusszal arra emlékeztetett minket, hogy közös otthonunk olyan, mint egy nővér, akivel osztozunk a létben, és olyan, mint egy szép anya, aki karjába zár minket: „Áldott légy, Uram, földanya-nővérünkért, ki fenntart és ellát minket, gyümölcsöket terem, színes virágokat és füvet!”
  2. Ez a nővér kiált a miatt a kár miatt, amelyet az Isten által beléje helyezett javak felelőtlen használatával és a velük való visszaéléssel okozunk neki. Abban a hiszemben nőttünk fel, hogy birtokosai és urai vagyunk, és fel vagyunk hatalmazva arra, hogy kizsákmányoljuk. … Ezért a legelhagyatottabb és legsanyargatottabb szegények közé sorolhatjuk a mi elnyomott és elpusztított Földünket …. Elfelejtkezünk arról, hogy mi magunk is föld vagyunk (vö. Ter 2,7). Testünket a bolygó elemei alkotják, annak levegőjét lélegezzük be, annak vize éltet és frissít fel bennünket.

 

A fenti gondolatokkal szeretnénk mindenki figyelmét felhívni, hogy október utolsó munkanapja, a Takarékossági Világnap. Fontos elgondolkodni azon, hogy elsősorban a ránk bízott földi javakkal kell takarékoskodnunk és szembe kell fordulnunk a túlzott pazarlással, fogyasztással. Ugyanakkor hálásnak kell lenünk a Teremtő Istennek mindenért amivel megajándékozott minket és meg kell tanulnunk megbecsülni a Tőle kapott ajándékokat.