vasárnap, május 26Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Madarak és fák napja – május 10.

Madarak és fák napja – május 10.

A Madarak és Fák Napja egy több mint száz éves hagyomány Magyarországon, melyet minden év május 10-én ünneplünk. A világon elsőként 1902-ben, Herman Ottó kezdeményezésére, Chernel István a kor neves ornitológusa szervezte meg Magyarországon, annak emlékére, hogy 1902. 03-19-én Párizsban az európai államok – köztük Magyarország – egyezményt kötöttek a mezőgazdaságban hasznos madarak védelme érdekében.

A madarak és fák napja a Föld napjának a testvérünnepe, amelynek célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse ezáltal figyelmét az őket körülvevő élővilágra és a természetvédelem fontosságára.

Időpontja a hatályos természetvédelmi törvény szerint minden év május 10-e. A hagyomány immáron több mint százéves.

Az esemény iskolai keretek közé az Apponyi Albert vallási- és közoktatásügyi miniszter által 26.120/1906 számon kiadott rendelet által került ki, melynek értelmében az elemi népiskolákban minden év májusában vagy júniusában kellett „természetvédő” és „erkölcsnemesítő” szellemben méltatni a Madarak és Fák Napját.