szombat, május 25Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

A Szent Mihály napi búcsú programja

A Szent Mihály napi búcsú programja

2015.szeptember 27.vasárnap

9.30   Ünnepi szentmise körmenettel

Celebrálja Kajtár Edvárd atya, a Központi Papnevelő Intézet spirituálisa

A vásári forgatag megnyitása –A Mátyásföldi Fúvószenekar bevonulása

Kovács Péter polgármester köszöntője

11.45 Óvodások műsora a Szentkorona utcából

12.00 A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola diákjainak színpadi játéka

12.20 Bohóc a színpadon

12.40 A 929. sz. Rákosszentmihályi Cserkészcsapat

bemutatkozása

13.00 Sarkad Udvar játékai

14.00 Herman Ottó Általános Iskola diákjai

14.30 Sashalmi Tanoda tanulói – néptánc

15.00 Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulói

15.30 Centenáriumi Általános Iskola diákjai

16.00 Szent-Györgyi Albert Általános Iskola műsora

16.30 Málna Zenekar fellépése

17.00 Jókai Mór Általános iskola gitárosai

17.15 Lemhényi Dezső Általános Iskola énekkara

Mobil Játszóház-Kőrhinta-Cserkészsátor-Sarkad Udvar játékai

Bohóc-Kürtöskalács-Lángos-Kirakodó vásár