vasárnap, május 26Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Az Ökoiskola Hálózat 455. hírlevele

 

 

From: Hegedűs Mihály [mailto:Hegedus.Mihaly@ofi.hu] On Behalf Of honlap
Sent: Thursday, August 24, 2017 11:11 AM
Subject: Az Ökoiskola Hálózat 455. hírlevele

 

 

A képet a feladó eltávolította.

A képet a feladó eltávolította. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

A Magyarországi Ökoiskola Hálózat Hírlevele
2017.08.24.

Az Ökoiskola Hálózat 455. hírlevele

 

 

1. Fenntarthatóságra nevelés – 1/2017 (FN 1/2017)

 

2. Segédanyagok ökopedagógusoknak

 

3. Patak menti Portrék – BISEL országos verseny

 

4. Világ Legnagyobb Tanórája 2017. szeptember 18-24.

 

5. Erdővarázs

 

6. A természetről, társadalomról, közösségről és felelősségről (konferencia)

 

 


 

1. Fenntarthatóságra nevelés – 1/2017 (FN 1/2017)

Az UNESCO, mint az ENSZ oktatással foglalkozó része, felhatalmazást kapott arra, hogy koordinálja és vezesse a 2030-as globális oktatási keretrendszert, részeként annak a globális folyamatnak, ami a szegénység felszámolására irányul a 17 fenntartható fejlődési célon (FFC, angolul: SDG) keresztül. Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézete elkészítette az UNESCO: Fenntartható fejlődési célok oktatása – Tanulási célok (2017) című kiadványának fordítását. Az eredeti angol nyelvű változat itt elérhető: unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf . A kiadvány elsősorban az oktatásban dolgozók számára készült útmutató. Mind a 17 FFC-hoz meghatározza a részletes tanulási célokat (16 évesnél idősebb életkorra, fiatal felnőttkorra fókuszálva), valamint témaköröket és tanulási tevékenységeket ajánl.  

Az ökoiskolák és ökopedagógusok számára különösen érdekes lehet a dokumentum, amely várhatóan egy évtizedre meghatározhatja a környezeti/fenntarthatóságra nevelésről folyó diskurzust. Ezért már a publikálás előtt részleteket szeretnénk megosztani az Ökoiskola Hírlevél olvasóival. A közös fenntarthatósági kulcskompetenciákkal kezdjük (ld. de Haan, 2010; Tieckmann, 2012; Weik et al., 2011).

A fenntarthatóság kulcskompetenciái

Rendszergondolkodás: összefüggések felismerése és megértése, összetett rendszerek elemzése, a rendszerek különböző részekhez és mértékekhez illeszkedésének mérlegelése, a bizonytalanság kezelése.

Előrejelzés: a többféle jövőbeli kimenet megértése és értékelése (a lehetséges, a valószínű és a kívánatos); saját jövőképeket megalkotása; az elővigyázatosság elvének alkalmazása; a tettek következményeinek becslése; kockázatok kezelés e és megbirkózás a változásokkal.

Normatív kompetencia: az a képesség, hogy megértsük és visszaadjuk azokat a normákat és értékeket, amelyek az emberi tettek alapjai; hogy tárgyaljunk a fenntarthatósági értékekről, elvekről, távlati és közvetlen célokról az érdekkonfliktusok, a kölcsönös összefüggések, a bizonytalan ismeretek és ellentmondások tükrében.

Stratégiai kompetencia: a további fenntarthatóságot biztosító innovatív tevékenységek közös fejlesztésének és végrehajtásának képessége helyi szinten és távolabb.

Együttműködés: másoktól tanulás; mások igényeinek, szempontjainak és cselekedeteinek megértése és tiszteletben tartása (empátia); mások megértése, kapcsolódás hozzájuk és érzékenység irányukban (empátiás vezetés); konfliktuskezelés csoportban; együttműködő és részvételi problémamegoldás támogatása.

Kritikus gondolkodás: a normák, megszokott gyakorlatok és vélemények megkérdőjelezésének képessége, reflexió a saját értékekre, felfogásra és cselekvésekre; és állásfoglalás a fenntarthatósági diskurzusban.

Öntudatosság: az a képesség, hogy a helyi közösségben és a (globális) társadalomban saját szerepünkre reflektáljunk; hogy folyamatosan értékeljék és fenntartsuk cselekvő motivációnkat; és foglalkozzunk érzéseinkkel és vágyainkkal.

Integrált problémamegoldás: az előző kompetenciák integrálásával átfogó képesség különböző problémamegoldó keretek alkalmazására a komplex fenntarthatósági problémákhoz, és életképes, befogadó és méltányos megoldási lehetőségek kialakítása, melyek segítik a fenntartható fejlődést.

A következő Ökoiskola Hírlevélben folytatjuk, a 17 cél valamelyikének pedagógiai bemutatásával.

 

2. Segédanyagok ökopedagógusoknak

 

Miközben továbbra is elérhető az EKE OFI honlapján az elmúlt időszakban kiadott többféle segédanyag (ld. http://ofi.hu/letoltheto-dokumentumok és http://ofi.hu/okoiskola-nevelesi-oktatasi-program), az aktuális tanév tervezéséhez javasoljuk, hogy az ökoiskolák illesszék munkatervükbe a Natura 2000 érték- és ismeretkört.

Ehhez a Natúrázzunk! sorozat két munkafüzetét (Foglalkoztató az 5-8 éveseknek, Rejtvényfüzet a 9-15 éveseknek) az iskolák által kért példányszámban ingyenesen biztosítani tudjuk, amennyiben igényükkel jelentkeznek Könczey Rékánál (konczey.reka@ofi.hu), és gondoskodnak majd a szállításról. A füzetek ötvenesével csomagolva vannak. Az EKE OFI költözése miatt az átvétel csak később (kb. október közepétől) tervezhető.   

A munkafüzetek és tanári mellékleteik:

Foglalkoztató: http://ofi.hu/kiadvany/naturazzunk-foglalkoztato-fuzet-zold-ovodasoknak-es-okoiskolasoknak

Rejtvényfüzet: http://ofi.hu/node/180186


 

3. Patak menti Portrék – BISEL országos verseny

VERSENYFELHÍVÁS

2017 -2018.

A Földművelésügyi Minisztérium BISEL – Bioindikáció az iskolai oktatásban programja kapcsán Patak menti Portrék címmel az élőhely világnaptól a víz világnapjáig tartó országos versenyt hirdet.

Célcsoportja: általános iskolák, szakképző iskolák és gimnáziumok 7-14. évfolyamot végző tanulói, 2 korcsoportban értékelve: 7-9. és 10-14. évfolyam. A versenyre 4 fős csapatok jelentkezését várjuk.

A verseny célja: A felszíni édesvizek fontosságának megismerése, a vizes élőhelyhez kapcsolódó biológiai sokféleség vizsgálata. A BISEL módszer népszerűsítése.

A verseny felépítése:

A verseny három fordulóból és egy országos döntőből áll. A bisel.hu/verseny oldalon megjelenő feladatok megoldásait online kell elküldeni az egyes fordulóknál meghatározott módon, a feltüntetett határidőig. A versenyre való jelentkezéshez e-mailben történő regisztráció szükséges.

I. forduló:

Az élőhely világnaphoz kapcsolódó terepi vizsgálat elvégzése, kapcsolódó programokkal, sajtómegjelenéssel.

Terepi vizsgálat hete: 2017. szeptember 25 – október 1. (élőhely világnap)

Beküldési határidő:

·         beszámoló beküldése: 2017. október 7.

·         sajtómegjelenés beküldése: 2017. november 1.

 

II. forduló:          
Játékos elméleti feladatsor, online kitölthető válaszlappal

Megjelenés: 2017. november 13. 14:30

Beküldési határidő: 2017. november 17. 15:00

 

III. forduló:

Az első forduló során vizsgált patakban található makrogerinctelenek, növények és a part menti növények fajszintű bemutatása egy kreatív terepi határozóban alaktani leírással és az életmódjuk rövid jellemzésével.

Forduló megnyitása: 2017. december 1.

Beküldési határidő: 2018. január 17.

Döntő
2018. február 17-én közzétesszük az addigi eredményeket, a két korcsoport 10-10 legjobb csapata pedig meghívást nyer a döntő fordulóra. Várhatóan 2018. március 22-én, a víz világnapján a döntőben a csapatoknak egy 3-5 perces prezentációban kell bemutatniuk a vizsgált patakszakaszt a terepi határozójuk segítségével. Korcsoportonként az első három helyezett munkáját díjazzuk a döntő napján.

Jutalmazás:

·         Ingyenes Nemzeti Parkba szóló belépő és részvétel egy nemzeti parki programon 

·         Tárgy- és könyvjutalmak

 

A fordulónkénti feladatok, további részletek a versenyről, valamint a pontos versenyszabályzat szeptember elsejétől folyamatában jelennek meg a http://bisel.hu/verseny oldalon.


 

4. Világ Legnagyobb Tanórája 2017. szeptember 18-24.

Kedves Pedagógus!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) szakmai támogatásával a köznevelésben 2017. szeptember 18-24. között valósul meg a Világ Legnagyobb Tanórája program, amelyet az ENSZ 2015 szeptemberében indította útjára. A program célja a 17 újonnan megfogalmazott fenntarthatósági Globális Célok megismertetése a gyerekekkel. A kezdeményezés globális partnerei az UNICEF, valamint az UNESCO.

 

Magyarország a szervezők felkérésére idén harmadszor csatlakozott a kezdeményezéshez. Az idei tanévben az élelmiszerekkel, táplálkozási szokásokkal kapcsolatos fenntarthatósági témák kerülnek középpontba.

 

Kérjük, idén is csatlakozzon iskolájával a Világ Legnagyobb Tanórája kezdeményezéshez, regisztrálja iskoláját a honlapon:

www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio !

 

A tanórát az általános- és középiskolák minél több osztályában javasoljuk megtartani normál tanítás keretek között. A Világ Legnagyobb Tanórája tananyagát és kiegészítő anyagait az ENSZ koordinálásával egy szakértői csapat készíti el és a főbb világnyelveken teszik elérhetővé. Magyarra fordítás és lektorálás után az anyag változatlan tartalommal áll rendelkezésre a résztvevő iskolák számára. Mind a tananyag, mind a kiegészítő anyagok csak on-line, letölthető formában érhetők el, azok nyomtatása az iskolában történik.

 

A kezdeményezéshez kapcsolódva az általános iskolák alsó tagozatos diákjai a MESETÁL rajzpályázaton keresztül megismerhetik a táplálkozáshoz kapcsolható globális problémákat; a felső tagozatos diákok számára készített Sztárzöldség interjúpályázatban felhívjuk a gyerekek figyelmét a felelős és kiegyensúlyozott élelmiszerfogyasztásra. Középiskolás csoportok az Ökobuli tervezőpályázaton vehetnek részt, ahol egy olyan rendezvényt kell megtervezniük, amely megfelel a fenntarthatóság követelményeinek. A pályázatokról bővebben itt tájékozódhat: www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/ .

 

Kérjük, ismertesse a kezdeményezést minél több kollégájával, és tegye lehetővé, hogy minél több osztályban kerüljön megtartásra a tanóra, továbbá, hogy az iskolájukból minél több diák vegyen rész a pályázatokon! A www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu honlapon az eseménysorozat minden információja elérhető, a tanórák anyagai és segédanyagai is innen tölthetők le.

 

További információ: Néder Katalin, e-mail: temahet@pontvelem.hu telefon: 20/412-60-39

 


 

5. ERDŐVARÁZS – ingyenes részvétel mellett nyerj osztálykirándulást!

Idén is beköltözik az erdő a belvárosba! Ökoiskolákból érkező, alsó tagozatos iskolás csoportok jelentkezését várja 2017. szeptember 8-án, pénteken 13:00-tól vagy szeptember 9-én, szombaton 10:00-től a Szabadság téren zajló „Erdővarázs” családi nap erdei iskola programjaira az eseményt lebonyolító Országos Erdészeti Egyesület.

 

Interaktív erdei kincsestár és népszerű színpadi programok várják mindazokat az iskolás csoportokat, akik számára fontos a magyar erdők sokszínű, értékes természeti környezete. A természetvédelem, az ökoturizmus, az erdei növény- és állatvilág, az erdész különleges munkája, az erdei vasutak, és az erdészeti erdei iskolák mind-mind megelevenednek az állami erdőgazdaságokat bemutató ingyenes rendezvényen.

 

A tavalyi siker után az Erdővarázs Családi Napon 2017-ben ismét erdész szakemberek mutatják be az erdő varázslatos világát az érdeklődő iskolások számára. Összesen 15 tematikus sátorban két-két erdőgazdaság biztosít az erdészeti erdei iskolák pedagógiai programján alapuló foglalkozásokat és bemutatókat egy-egy fontos erdészeti tevékenységi terület megismeréséhez.

 

A szervezett erdei iskola programokra idén két időpontban lehet jelentkezni. A szervezett foglalkozásokon kívül is a rendezvény szabadon látogatható.

 

Szervezett erdei iskola foglalkozások időpontja: 2017. szeptember 8. (péntek) 13:00-16:15 vagy 2017. szeptember 9. (szombat) 10:00-12:00

Helyszín: Budapest, Szabadság tér (V. kerület)

 

Pénteki program:

13:00-15:00 Iskolásoknak szóló szervezett erdei iskola programok

            15:00 Megnyitó, nyereménysorsolás a résztvevő iskolák között

            15:30-16:15 Csörömpölők Együttes koncertje

16:15 Iskolásoknak szervezett programrész vége, utána a rendezvény szabadon látogatható

17:30-18:15 Rutkai Bori Banda koncert

19:30-20:30 Ferenczi György és a Rackajam koncert

 

Szombati program:

            10:00-12:00 Erdei iskolai foglalkozás szervezett iskolai csoportok számára

            11:00-11:30 Állati jó bemutató

            12:00-12:45 Bab társulat: Óriásbábos utcaszínház

            14:30-15:15 Kiskalász zenekar koncert

            16:00-17:00 Fabula Bábszínház

            17:00-19:00 Nincs kifogás: vadfogás! – Vadhúsidomárok a II. Erdővarázs Családi Napon

            17:30-17:45 Vadászkamara Kürtegyüttes

            19:30-20:30 GÓBÉ zenekar koncert

 

 

A 15 sátor tematikája:

 1. FÁTÓL Z-IG – Ebben a sátorban izgalmas részleteket tudhatunk meg a fa második életének ezerféle alakjáról, és a faanyag hasznosságáról
 2. ÉLMÉNYERDŐ – Az erdei iskolák tematikus sátra, ahol azt mutatják be, miképp válik az erdőben élménnyé a tanulás
 3. ERDEI KINCSESTÁR – Vadgyümölcsök, gombászás, erdei méhészet és gyógynövények tárják ki a magyar erdők kincsestárának kapuit
 4. MUNKÁRA FEL! – Vajon hányan tudják, milyen jelentős szerepet játszanak a magyar erdők a kisvállalkozások életében és a vidéki munkahelyteremtésben?
 5. VIGYÁZZ RÁM! – Az erdő fontos tényező a klímaváltozással járó változásokhoz történő tudatos alkalmazkodásban, az erdészek pedig nemcsak gazdálkodnak vele, hanem gondozzák és védik
 6. ELŐZD MEG AZ ERDŐTÜZET – Csak Te segíthetsz abban, hogy megelőzzük hazánkban a pusztító erdőtüzeket!
 7. NAGYON VADON – A hazai erdők állatfaj-gazdagságával és a városokban élő állatokkal ismerkedünk
 8. ERDÉSZ-HÁZ – Turistaházak, szálláshelyek, vendéglátás az állami erdőkben
 9. VADKALAND – Vadgazdálkodás, erdő és vad kapcsolata
 10. BAKANCSLISTA – Országos Kékkör, bakancsos, kerékpáros és lovas turizmus az állami erdőkben
 11. ÖRÖKERDŐ – A fenntartható állami erdőgazdálkodás, amely felkészíti a magyar erdőket a klímaváltozásra és megerősíti természeti jövőképünket
 12. ZAKATOLÓ – Sokunk kedvencei, az erdei kisvasutak is kizakatolnak a Szabadság térre
 13. EHETŐ-ERDŐ – Vadhúsok, szörpök, fűszerek, lekvárok, méz és még megannyi finomság, amit mind-mind a hazai erdők nyújtanak
 14. ERDÉSZ LESZEK! – Az erdészek bemutatják, munkájukkal hogyan szolgálják a közjót, hogyan terveznek 100-150 évre előre, hogyan kezelik az erdőt a csemetétől a famatuzsálemig
 15. TÚRÁZNI MENTEM! – Az idén újraindult, szervezett hazai Erdei Vándortábor program részletei, kínálata és élményei

 

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

 • Jelentkezési határidő 2017. augusztus 31.
 • Maximum 30 fős, alsó tagozatosokból álló diákcsoportokat lehet regisztrálni.
 • Az állomásonként mintegy 30 perces erdei iskola programot alapvetően az alsó tagozatos diákok számára állították össze.
 • A regisztráció során a szervezők munkájának segítéseként, tájékoztató jelleggel a regisztrációs lapon kérünk megjelölni legalább 3 témát, ami elsősorban érdekeli a csoportot. A szervezők beosztják a csoportokat, és a helyszínen segítik a csoportok mozgását.
 • A megjelenő iskolák sorsoláson vesznek részt, ahol 3 db 1 napos, erdészeti erdei iskolában eltöltött kirándulást nyerhetnek a szerencsés résztvevők (utazás, erdei iskola program szakvezetéssel, étkezés).
 • A szervezők a keretszám (max. 700 fő) feltöltődése után a jelentkezést berekesztik.
 • A jelentkezési lap letölthető: http://erdovarazs.hu/
 • A jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, szkennelve az erdovarazs@oee.hu címre kell visszaküldeni a megadott határidőig.

 

 

NYEREMÉNYEK, AJÁNDÉKOK

 

 • 3 db egy napos erdei osztálykirándulást sorsolnak ki a regisztrált iskolák között (valamely erdészeti erdei iskolába, ökoturisztikai központba, tartalmazza az utazást, a szakvezetővel lebonyolított programot és a napi étkezést)
 • minden résztvevő iskolás gyermek uzsonna- és ajándékcsomagot kap
 • az egyes állomásokon a sikeresen szereplő iskolások további kisebb nyereményekkel gazdagodhatnak

Pénteken az erdei iskola program a 16.15-kor végződő Csörömpölők Együttes koncerttel zárul, aminek a végén lufi osztás lesz. Ekkor érdemes visszaindulni az iskolába, illetve ekkorra lehet a helyszínre hívni a szülőket, ha onnan viszik haza a gyerekeket.

 

Azok a csoportok, akik az esetleges túljelentkezés miatt lemaradnak a szervezett programokról, pénteken 15.00 órától vagy a szombati napon 10.00-21.00 között szabadon részt vehetnek a Családi Nap programjain. Csoportok érkezését ebben az esetbe is érdemes előre jelezni a szervezőknek az erdovarazs@oee.hu címen.

 

Szeretettel várjuk a diákokat és a pedagógusokat az Erdővarázs Családi Nap rendezvényein, melynek részletes programja a www.erdovarazs.hu oldalon olvasható.

 

Lomniczi Gergely főtitkár

Országos Erdészeti Egyesület

 


 

6. A természetről, társadalomról, közösségről és felelősségről

fog szólni a Budapesten 2017 szept. 30-án megrendezendő Konferencia.

 

Ferenc pápa 2015 őszén adta közre a Laudato síÁldott légy – kezdetű enciklikát. Az enciklika címe Assisi Szent Ferenc imájára utal: „Áldott légy, uram, földanya-nővérünkért, ki fenntart és ellát minket, gyümölcsöket terem, színes virágokat és füvet!”; és azzal a gondolattal indít, hogy a földi javak felelőtlen használata miatt „a legelhanyagoltabb és legsanyargatottabb szegények közé sorolhatjuk a mi elnyomott és elpusztított Földünket”.

 

Néhány fejezetcím az enciklikából: „Ami közös otthonunkkal történik” [környezetszennyezés, biodiverzitás-csökkenés, az életminőség romlása, világméretű egyenlőtlenség], „A teremtés evangéliuma”, „A technokrata paradigma”, „Kulturális ökológia”, „A közjó alapelve”, „Ökológiai nevelés és lelkiség”, „Ökológiai megtérés”.

 

A környezeti nevelés „régi motorosaként” mondom, hogy a fenntarthatóságra nevelés régóta nem kapott akkora támogatást („hátszelet”), mint most ezzel az enciklikával. Ez a mű szinte a teremtésvédelem vezérkönyve. (A Szent István Társulat kiadásában magyarul is olvasható.)

 

Ősszel a Laudato sí harmadik éve kezdődik; erre való figyelmez(tet)ésként a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom (T72) a HÁLÓ egyesület segítségével konferenciát szervez, amely alapvetően az enciklikából következő feladatok számbavételérőól szól. Katolikusok a kezdeményezők, de – megértve Ferenc pápa mindannyiunknak szóló üzenetét – nyitott lélekkel, ökumenikus szellemben gondolkodnak. A konferencia szervezői azt is jól látják, hogy a Föld-védelem sikere végső soron szemléletformálási kérdés; ezért érthető, hogy a környezeti/teremtésvédelmi nevelés témaköre kiemelt helyet kap a programban.

 

Figyelemre méltó a konferencia (tervezett) címe is: „Nem valami szabadon választható feladat!” Ez egyébként az enciklika egyik mondata, s arra figyelmeztet, hogy a „Föld-védelem” nem esetleges feladatunk, hiszen a jövőnkről van szó.

 

 

 

_________________________

 

Kérjük, a megjelenésre küldött híreket a továbbiakban doc vagy docx

formátumban küldjék! Köszönjük.

A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket várjuk a varga.attila@ofi.hu, vagy a saly.erika@ofi.hu címre.

 

 

 

 

Impresszum

Magyarországi Ökoiskolák Hálózata
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.
tel: 1/2357249
fax: 1/2357242
email: varga.attila@ofi.hu

Ön hírlevelünk számát kapta. Az Ökoiskola hírlevél címlistájára feliratkozni, onnan leiratkozni a http://regi.ofi.hu/okoiskola/hirlevel oldalon tud.

Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 3516 példányban.
1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

 

Mielőtt kinyomtatná ezt az email-t, kérjük, gondoljon környezetére! Before printing this e-mail, please consider environment protection!

 

Mielőtt kinyomtatná ezt az email-t, kérjük, gondoljon környezetére! Before printing this e-mail, please consider environment protection!